Váha řetězů. Skvělý dokument proč musela zahynout Jugoslavie. Mechanismus rozvratu, získání kontroly a ovládnutí přírodních zdrojů, který v různých modifikacích proběhl v celé Východní Evropě.

Kauza OKD

Privatizace OKD byla podvod! Vláda ČR (ČSSD, KDU-ČSL, US-DEU) věděla už nejméně 1 rok před privatizací, že skutečná hodnota státního podílu v OKD je nejméně 12-18 miliard korun. Zprávu vypracovala a podepsala mezinárodní autorita EY. Ve zprávě je přesné vyčíslení nemovitého majetku OKD na jednotlivé m2, byty a další nemovitosti, lesy, rybníky i rekreační jednotky. Tedy to, je v ní popsáno, všechno to, co poradci vlády zapomněli ocenit. Auditor EY dokonce uvádí, že skutečné hodnoty majetku budou ještě vyšší, protože počítal pouze pořizovací ceny majetku (tedy třeba z 50 let). Vláda tuto zprávu obdržela a datum jejího obdržení do moci vlády ČR, prokazuje, že všichni privatizátoři i členové vlády spáchali privatizační podvod. Ten je promlčen až v roce 2024. V pořadu citujeme z řady těchto zpráv. Bylo jich mnoho, ale nikdo je dosud nedokázal omlátit podvodníkům o hlavu.Proč? Dozvíte se každé jméno každého politika, který o zprávě věděl už rok před privatizací a mlčel a nevzpomíná si! Tento důkaz může sloužit k tomu, aby se tzv. Bakalovi byty dostaly zpět do státního majetku.

Společnost se musí změnit.

Kapičky pravdy - průvodce pro přátele dobou zmatení pojmů Kapitola 1. - Úvahy o pravdě a lži Pravda je tím, čím je. Tryská ze samotné podstaty všeho. Je životodárným dechem Existence, nevysychajícím pramenem poznání a moudrosti, etiky a vyšších principů mravních, harmonie a porozumění. Pravda je Bůh a Bůh je Pravdou - tou nejvyšší. Pravda je světlem Vědomí a vědomím Světla. Neboť kde proudí světlo pravdy vědomím, stává se člověk vědomým a vědomí pravdy života jeho svědomím. Pravda je tedy živou vodou vědomí a také svědomí - jednotlivců i celých národů. Pravdu vůbec nezajímá zisk, kariéra, moc, politika ani náboženství, jsou pro ni jen bezcennou přítěží. Slova a věty obsahují tolik pravdy, nakolik zůstávají věrné nejvnitřnější podstatě toho, co popisují. Čím vyšší pohled, tím úžasnější a vyšší pravda. Čím širší úhel pohledu, tím úplnější celek a všeobjímající souvislosti vyvstávají. Čím pravdivější slova přicházejí, tím ryzejší a nezávislejší pochopení se probouzí. Pravdu o pravdě nám neustále našeptává hlas naší duše, naše intuice. Bohužel, většinou jí nenasloucháme. Pravda života, kterou v sobě neseme, je světlem Nejvyššího v nás. Lež je opakem pravdy. Pravda osvobozuje, lež nasazuje okovy. Pravda ctí zákony života, lež nectí ani zákony světské. Pravda zakotvuje řád a spravedlnost, lež přináší chaos a křivdu. Pravda oceňuje a tvoří, lež kritizuje a boří. Pravda promlouvá, lež pomlouvá. Pravda spojuje, lež rozděluje. Pravda ukazuje cestu, lež ji skrývá. Pravda mívá dvě tváře - jednu skutečnou, jednu falešnou, jednu věčnou, jednu pomíjivou. Ta první je pravdou duše, vlastenců a tvořitelů, druhá lží ega, vlastizrádců a ničitelů. V té první pramení poznání, ve druhé klam. První je zdrojem pokory a empatie, skromnosti a nezištnosti, míru a harmonie, ta druhá zdrojem pýchy a agrese, chamtivosti a egoismu, závisti a nenávisti, násilí a odsudků, převratů a válek. Ta první je pravdou života, ta druhá pravdou prolhaných médií. Pravda je o pomoci, lež jenom o moci. Pravda je světlem, lež tmou. Pravda je dechem Boha, lež Ďábla. Antipravda je nejzáludnější lží odívající se do šatu pravdy. Jde o odvěkou strategii sil Temna. Tvrdí, že pravda je lež a lež je pravda. Dnes se stala nosnou dezinformační technologií publicistiky nejmocnějších masmédií a politických neziskovek. Kapičky pravdy - průvodce pro přátele dobou zmatení pojmů Slované naštěstí mají s antipravdou dlouhou neblahou zkušenost. Proto ji vycítí mnohem dříve, než národy západního světa. Tím spíš, dostávají-li antipravdu v dávkách koňských. Naše národní svědomí není tolik zatížené karmickými událostmi, oproti západnímu světu je přímo průzračné, a v něm je antipravda viditelná mnohem kontrastněji. Važme si tohoto vzácného daru a nedovolme nikomu udělat si z něj rohožku! Duchovní základ Slovanů vyzařuje velký potenciál Světla a Lásky, proto vnímáme mnohem intenzivněji svoji odpovědnost vůci příštím generacím, vlasti a planetě. A také hrozby a antipravdu. Deep State (Světovláda) nemůže pochopit, proč přes miliardové investice do propagandy a médií sugerujících posluchačům, co si mají myslet, se stále nedaří implantovat Slovanům zničující antipravdu a trvale zakrýt skutečnou pravdu perutěmi zlovolných lží. Ba co víc - proč paradoxně vše, co média tolik vychvalují, vnímá stále více posluchačů jako špínu, zatímco každého, koho média špiní, považují za čestného a statečného vlastence tím víc, čím usilovněji ho média dehonestují. A také proč vlastizrádným sedmilhářům nepomáhá ani vyřvávání politických neziskovek, ani cenzura a nálepkování, ani řádění ministerstva propagandy, ani šmírování internetu či odposlechy telefonů, ani zločiny zkorumpovaných soudců. Jak je to možné? Inu - lež probouzí pravdu, leč pravda usmrcuje lež. Bohudíky! Nálepkování je zvláště proradnou formou antipravdy. Spočívá v tom, že nežádoucím osobám či událostem masmédia zlovolně přidělí hanlivou nálepku často končící na -ismus či -fob, stále dokola ji omílají a pak s ní pracují jako s dogmatem, o kterém je zakázáno pochybovat. Z vlastence se tak stává nacionaista, kdo naslouchá lidu (Vox populi, vox Dei) je populista, kdo varuje před džihádisty je xenofob, kdo nechce válčit s Ruskem je rusofil atd. Nálepkování však má i druhou tvář, kdy zlořádu přidělí nálepku téměř svatosti. Z džihádisty se pak stane uprchlík, z rozvratu obohacení, z převratu osvobození, z přepadení obrana, z totality demokracie, z nenávisti láska a opačně. A pravda? Ta dostává nálepek hned několik: fejk, cizí propaganda, extrémismus, spekulace, populismus, spiknutí, konspirace, rasismus, xenofobie, aj. Cenzura představuje první krok k fašizaci společnosti, druhým jsou útoky proti šiřitelům pravdy. Nejprve mediální, pak ekonomické, poté justiční a nakonec i fyzické. To vše se dnes děje. Stále více indicií nasvědčuje tomu, že jsme ve fázi fašizace společnosti ze strany nejrůznějších menšin, zkrachovalých intelektuálů a skupin nenávidějících svou vlastní zemi i rasu. Totalita, despocie a brutální diktát nad původní populací a většinovou společností jsou pochopitelně i cílem jejich chlebodárců - samozvaných světovládců z Osy zla. Pravdu zakrývá a její šiřitele pronásleduje jen ten, kdo nemá čisté svědomí a musí své zrůdné úmysly a činy zatajovat. Kdo zatajuje a cenzuruje pravdu, lže a šíří antipravdu, ten je spolehlivě na straně zla. Kapičky pravdy - průvodce pro přátele dobou zmatení pojmů Proč se to děje? Proč lež, antipravda, cenzura, nálepkování a jejich hybridy tolik zaneřádily veřejný prostor? Pachatelé tohoto zmatení pojmů nemají absolutně žádné argumenty, proč se uchylují k porušování zákonů života a tradičních lidských hodnot, které dělají člověka Člověkem. Touží jen dál rozšiřovat jejich děsivou moc a nepředstavitelné bohatství. Ustavili sami sebe do role vládců (majitelů) světa, kteří mají veškerá práva a žádnou odpovědnost, a stali se čistokrevnými parazity na lidském snažení a utrpení. Jejich jedinou oporou je lež a zmatení pojmů, aby zamaskovali pravdu. Jejich temné duše znají jen věci podlé, zákeřné, chamtivé, kruté a destruktivní, nenávidí Lásku, Moudrost, Světlo, Lidství i Boha samotného. A závěr? Ten už je na čtenáři samotném. Stačí aplikovat pár postřehů z této kapitolky na současný život, aby každému, kdo jen trošku vnímá realitu, vyvstala hrůzná současnost v plné kráse. Pak spatří ryzí pravdu i lež a pochopí, kdo a proč je šíří, komu a čemu slouží.

Oldřich Lukáš


DOKUMENTY, KTERÉ BYSTE ROZHODNĚ MĚLI ZHLÉDNOUT

Vložte svůj text...

Oděský masakr 2.5. 2014

Před 5 lety 2.května 2014 stoupenci hospodářského převratu, který proběhl v Kyjevě, provedli ohavnou akci zastrašení. Výsledkem střetů v centru města a požáru v Domě odborů byla smrt 48 lidí a více než dvě stě bylo raněných. Převládající většina obětí - stoupenci oděského antimajdanu. Vyšetřování ani za pět let nebylo provedeno. O soudu nad zadavateli a vykonavateli tohoto zločinu není ani řeči. I když jména podezřelých jsou: tehdejší gubernátor Dněpropetrovska Igor Kolomojskij, kandidát na prezidenta a budoucí prezident Ukrajiny Petr Porošenko, vůdce "sebeobrany majdanu",nyní mluvčí Nejvyšší rady Andrej Parubij...

Víte co je zajímavé? Jak nenávistné reakce tyto dokumenty provází. Jak velká je snaha o jejich znevěrohodnění a diskreditaci těch, kteří je vyrobili a těch kteří je šíří... Pokud jsou to všechno takové nesmysly, proč se téměř vždy snaží jejich "vyvraceči" popírat pouze jednotlivosti vytržené z kontextu, proč ta zoufalá snaha udělat blázna a hlupáka z každého, kdo to opravdu vážně zkoumá?

Q.S.