Hlavní cíl sítě 5G

20.09.2019

Nejprve uvedu pár citací, abych vás uvedl do problematiky.

Rychlost sítě 5G - to je dobré pro lidi, kteří si musí stáhnout celou řadu svého oblíbeného televizního pořadu za dvě vteřiny:

"Je to další (pátá) generace mobilní technologie, která slibuje výrazné zvýšení rychlosti, pokrytí a responzivitu bezdrátových sítí. O jak velké rychlosti zde mluvíme? Představte si 10 až 100krát větší rychlost, než je vaše běžné mobilní připojení, a dokonce ještě rychlejší, než cokoli, ​​co lze získat pomocí fyzického kabelu z optických vláken, který máte zavedený doma. (Budete si tak moci stáhnout celou řadu televizního seriálu, jako je např. "Stranger Things", za pár vteřin.)" [CNET.com]

Šílená instalace malých vysílačů 5G, narvaných jen několik set stop od sebe:

"Další velká věc v mobilní technologii, 5G, přinese bleskově rychlý bezdrátový internet - a tisíce stožárů s anténou budou v mnoha čtvrtích, kde byly mobilní věže dosud zakázány."

"Společnosti s bezdrátovou technologií požadují po Kongresu a státních zákonodárcích, aby jim usnadnili instalaci stožárů tím, že upustí od místních zákonů o územním plánování, které je často omezují, a to zejména v blízkosti domů. Snahy lobbistů zalarmovaly místní úředníky po celé zemi. Ti tvrdí, že se musí ujistit, aby v jejich komunitách nakonec nebyly nevzhledné stožáry, roztroušené podél chodníků, okrajů silnic a příjezdových cest k domům."

"Protesty vznášejí také samotní obyvatelé, kteří se obávají dlouhodobých zdravotních rizik. Až doposud bylo mnoho mobilních zařízení, vyzařujících vysokofrekvenční energii, umístěno na velkých věžích, které byly obvykle několik set stop (tj. zhruba 100 - 300 m, pozn. překl.) od domovů [což je také zdraví škodlivé]. Nová technologie "malých buněk" používá mnohem více antén a vysílačů, které jsou menší a méně výkonné, ale jsou sdružené blíže k sobě a níže u země." [The Washington Post]

Neustále kritizuji tento problém, spojený se sítí 5G, protože obsahuje plán pro budoucnost, kterou si přejí pouze pomatenci, jež jsou součástí elity.

Pro nás ostatní je to katastrofa, které budeme za nějakou dobu čelit.

V jiném článku jsem popsal extrémní zdravotní rizika 5G. 

Zde chci podrobněji rozvést skrytou agendu.

Před několika desítkami let bylo založeno hnutí, jehož cílem bylo vytvořit propojenou energetickou mřížku pro celou planetu. Bylo nám řečeno, že to bude jediný způsob, jak se vyhnout plýtvání obrovským množstvím elektřiny a - voilà - přivést všechny národy a lidi do moderního 21. století.

Nyní je to však úplně jiný příběh - klasická návnada a výrazná změna. Návnadou byl příslib jedné mřížky pro všechny. 

Výraznou změnou je to, co nám 5G přinese:

Minimálně 100 miliard NOVÝCH zařízení online, přičemž všechna budou připojena k internetu a Cloudu. Co by mohlo být zbytečnější a marnotratnější? Co by mohlo být ještě absurdnější? Vždyť je to opak rozumného využívání energie.

Kdo má opravdu zájem o to, aby jeho lednička připojená na síť 5G zaznamenávala potraviny, které jsou v ní uloženy, a objednávala nové položky, až se zásoby ztenčí? Kdo musí mít auto bez řidiče, připojené na síť 5G, které ho vezme do práce? Kdo musí mít sporák připojený na síť 5G, který snímá, co se vaří, a nastavuje teplotu na čtyři minuty? Kdo nemůže žít bez toho, aby jeho pračka přesně změřila množství pracího prášku a objednala nový? Kdo chce mít ve svém domě stovku přístrojů, které ho špehují a zaznamenávají jeho aktivitu?

Hlavní cíl sítě 5G: všechny přístroje v každé domácnosti, které spotřebovávají energii, budou "svým vlastním počítačem", a planetární mřížka spojí VŠECHNA tato zařízení s monitorovacím a regulačním Energetickým úřadem.

Jak podrobně uvedl Patrick Wood ve své klasické knize Technocracy Rising (Technokracie na vzestupu) (https://www.technocracy.news/product/technocracy-rising-the-trojan-horse-of-global-transformation/), celosvětový Energetický úřad byl snem mužů, kteří ve 30. letech založili v Americe technokratické hnutí.

Stanovili klíčové požadavky - které tehdy nebyly technicky možné, ale nyní jsou v podstatě proveditelné: nepřetržité měření jak produkce, tak spotřeby energie, z jednoho konce planety na druhý v reálném čase...

Tím způsobem by bylo možné ovládat jak výrobu energie, tak její spotřebu. "Pro dobro všech," samozřejmě.

Síť 5G je technologií, jejíž pomocí toho může být dosaženo.

Globalisté:

"Slibujeme ohromující budoucnost "automatických domů " s velkým dosahem, kde bude pro vás všechno uděláno. Opravdu, to je hlavní poselství. Skutečně chceme dosáhnout toho, abychom byli schopni měřit každou jednotku energie, kterou spotřebuje každý jednotlivý přístroj ve všech domech - a pomocí umělé inteligence regulovat, kolik energie bude moci každý jednotlivec spotřebovat v každý daný okamžik. Ovládáme energii. Jsme páni energie. Pokud chcete řídit, spravovat a ovládat svět, musíte ovládat jeho energii."

Požadavky a projekty, jako je chytrá mřížka, chytré měřiče, udržitelnost, Agenda 21, chytrá města, změna klimatu - to vše je technokratické plánování a ospravedlnění pro vládnutí prostřednictvím energie.

Začátek skutečného racionálního energetického plánu by začal tímto způsobem: ZBAVTE SE nepotřebné sítě 5G. Zahoďte celý plán na instalování malých vysílacích buněk na budovy, domy, stromy, sloupy pouličního osvětlení a ploty po celém světě. Zapomeňte na to. Nedovážejte 100 miliard nových online zařízení. Kromě toho, že riskujete závažné zdravotní problémy, je to až směšně drahé. Je to jako bychom tvrdili, že potřebujeme třistametrové roboty, kteří budou stát na chodnících a umývat okna kancelářských budov.

Pokud by si například nějaká slavná filmová hvězda přála na svém pozemku nainstalovat 30 generátorů a nechala by konstruktéry postavit "automatický dům", kde si může v pohodlí sedět, přepínat a vypínat, a mít tři androidy, kteří ji budou nosit do vany, umývat a utírat do sucha, fajn. Ale plánovat chytré město? Kdo pro to hlasoval? Kdo k tomu dal zasvěcený souhlas? Nikdo.

Globální Energetický úřad samozřejmě bude rozhodovat o tom, že malá země v Africe potřebuje více energie, zatímco Německo, Francie nebo USA budou muset obětovat energii kvůli sociální spravedlnosti. Je to však další podvod, protože se neshledáte s tím, že by nějaká vláda nařídila vyčištění zásob kontaminované vody v této malé africké zemi, nebo že by tam zajistila moderní hygienická opatření, zredukovala nucené vystěhování obyvatel do zchudlých měst, nebo získala obrovské množství zemědělské půdy, kterou rozkradly mega korporace, a vrátila ji zpět místním farmářům.

Celý skrytý účel Energetického úřadu spočívá v získání kontroly a ovládání.

Jelikož jde o globalizovaný a technokratický úřad, usiluje o snížení spotřeby energie v průmyslových zemích a pomáhá zruinovat jejich ekonomiku, což potom velice usnadní zásah zvenčí a ovládnutí těchto zemí.

Který rozumně uvažující člověk by navrhl bezdrátový systém, který by se spoléhal na mnoho, mnoho, mnoho buněk/vysílačů, umístěných těsně vedle sebe po celém světě? Vždyť tento systém je mnohem zranitelnější vůči fyzickému narušení, než současná síť 4G.

V mnoha článcích si můžete přečíst, že americká armáda musí mít síť 5G kvůli nejmodernějším letadlům - a kvůli vyvíjení zbraní, řízených umělou inteligencí. 

Jak to funguje? Kde budou umístěny všechny ty vysílače/buňky, které budou na zemi i ve vzduchu? Něco tady nehraje. Existuje snad ještě jiná verze 5G, o které nám nikdo neřekl? Je geoinženýrství, ovlivňující klima, prostředkem pro vyladění prostoru, aby mohly být signály 5G vysílány bez buněk/vysílačů?

Tato americká posedlost, tj. rychlé zavedení sítě 5G online, částečně pramení z konkurence s Čínou, která se v současné době ujala vedení, pokud jde o rozvoj a export této technologie. "Jestliže to má Čína, musíme to mít dřív a ještě lepší." Tento postoj však obchází otázku, proč musíme mít v prvé řadě 5G.

Nyní se objevily zprávy, že americká vláda zvažuje plán na vybudování celé sítě 5G sama - místo aby ponechala práci korporacím. Vláda by samozřejmě vybrala pár upřednostňovaných společností (jako je Google), aniž by ostatní společnosti dostaly nějakou šanci, a poskytla by tak VELMI důležitou pomoc. Pokud by došlo k realizaci tohoto plánu, měli bychom velmi semknutý klub na vrcholu komunikační a energetické pyramidy. A tento klub by maximalizoval 5G za účelem rozšířit sledování populace, které je již teď velmi rozsáhlé.

Neudělali byste to - kdybyste neměli nic lepšího na práci, než ovládat svět?

5G Wireless: A Ridiculous Front for Global Control vyšel 9. září 2019 na Global Research. 


Překlad Zvědavec