Až vám bude někdo říkat: „Předlož mi teda nějaký odborný článek, kde se o rizicích vakcín píše...“, tak mu můžete předložit právě tento.

01.01.2020

V českých médiích vystupuje odborná veřejnost prakticky jednotně v smyslu, že podávání vakcín je zdraví prakticky neškodné. Zahraniční odborná veřejnost však podobně jednotného názoru není.

Jedním z odborníků jednotné provakcinační fronty, kteří jsou v této oblasti mediálně slyšet je i například Mgr. Tomáš Cikrt, který jako šéfredaktor Zdravotnického deníku (a to nejen v oblasti vakcinace) tlačí něco, co by se dalo nazvat jako "pozitivistický skepticismus", který je vlastní i dalšímu uskupení, a to například spolku Český klub skeptiků Sisyfos.

Když se podíváte do odborných vědeckých periodik, zjistíte, že až zase taková jistota v naprostou nezávadnost vakcín v odborné komunitě nepanuje.

V poslední době mě zaujal článek "New Quality-Control Investigations on Vaccines: Microand Nanocontamination" (Nový způsob kontroly kvality vakcín: kontaminace mikro a nano částicemi), který v roce 2017 vyšel v uznávaném impaktovaném časopise "International Journal of Vaccines and Vaccination" a autoři článku jsou italští výzkumníci Antonietta M. Gatti a Stefano Montanari.

K provedení studie byly použity moderní elektronové mikroskopy a spektrometry, které se zřejmě pro testování vakcín nepoužívají. Podrobnosti k použitým přístrojům, zvolenám metodám a seznamu testovaných vakcín, jsou uvedeny ve studii, konkrétně v kapitole "Materials and Methods".

Už jen z rešerše studie vás pořádně zamrazí

Při čtení článku může lehce zamrazit. 

Ještě, než se člověk dostane k samotnému výzkumu autorů, mohou ho zarazit odstavce úvodní rešerše, kde se mimo jiné píše (citace jsou původní, zde je nepřejímám, protože jsou v původním článku): Zejména v posledních letech byly hlášeny různé vedlejší účinky vakcín. 

Zdá se, že jejich počet a závažnost vzrostly, zejména v Americké akademii pediatrů se objevily zprávy [1,2]. 

Například u vakcíny záškrt-tetanus-pertussis (DTaP). Tato vakcína byla spojena s případy náhlé smrti dítěte, tj. syndrom (SIDS) [3]; 

U vakcíny proti spalničkám-příušnicím-zarděnkám byl pozorován autismus [4,5]; vícenásobné imunizace imunitními poruchami [6]; vakcíny proti hepatitidě B jsou spojovány s roztroušenou sklerózou atd. V této dikci pokračuje celá první stránka publikace, včetně reference "Neurologické poškození indukované u pacientů pod hliníkem se slitinou hliníku v literatuře [12]". 

Zde se zrovna odkazuje na velice zajímavý (bohužel veřejnosti zdarma nepřístupný) článek "Water content of aluminum, dialysis dementia, and osteomalacia"

Tedy, až vám bude někdo říkat, že se dlouho myslelo (případně stále myslí), že sloučeniny hliníku jsou pro lidský organismus zcela a prokazatelně neškodné, odkažte ho na právě uvedený článek z roku 1985. Hliník je v některých sloučeninách potenciálně neurotoxický. 

Z tohoto důvodu se například ve Francii nesmí přidávat do veterinárních vakcín.

Ale teď již zpět k samotné studii v článku

Autoři článku - výše uvedení italští vědci - prozkoumali 44 vzorků třiceti různých vakcín za pomoci velmi citlivých technologií, jež se při výrobě očkovacích látek nepoužívají. 

Ke svému zděšení ve vzorcích nalezli celou řadu látek, které nemají ve vakcínách co dělat, počínaje organickým odpadem včetně červených krvinek lidského nebo možná zvířecího původu, konče nejrůznějšími kovy včetně olova, wolframu, zlata a chromu.

Částice olova byly nalezeny ve vakcínách proti rakovině děložního čípku (Gardasil a Cevarix), ve vakcíně proti sezónní chřipce (Aggripal, výrobce Novartis) a ve vakcíně Meningetec, která má chránit proti meningitidě C.

Vzorky vakcíny pro kojence Infarix Hexa (tzv. "hexavakcína" obsahující očkovací látky proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, hepatitidě B, dětské obrně a infekcím způsobeným bakterií haemophilus influenzae typu B), vyráběné společností GlaxoSmithKline, obsahovaly částice kovů jako ocel, wolfram a poměrně větší shluky zlata a zinku.

K dalším znečišťujícím látkám, které byly v očkovacích látkách objeveny, patří platina, stříbro, bizmut, železo a chrom

Chrom byl (buď samostatně, nebo ve slitinách se železem a niklem) identifikován ve 25 vakcínách z Itálie a Francie, jež byly testovány. 

Autoři studie v některých vakcínách identifikovali přítomnost částic (sloučeniny) u nichž poznamenali, že podobné shluky se vyskytují v krvi dětí nemocných leukemií [15] (citace v původním článku).

Autoři studie také publikovali mikroskopický snímek kapky vakcíny Repevax (proti záškrtu, dávivému kašli, tetanu a obrně) společnosti Sanofi Pasteur, z nějž je jasná přítomnost červených krvinek (nebylo možné určit, zda lidských, nebo zvířecích) a kombinovaných odpadních látek složených z hliníku, bromu, křemíku, draslíku a titanu

Ukázalo se, že ze všech vzorků je anorganického znečištění prosta jediná vakcína, a to kombinovaná vakcína pro kočky Feligen.

Autoři studie poměrně vtipně dodávají: 

Feligen, jediná testovaná veterinární vakcína, se ukázala být jako jediná testovací vakcína, která neobsahovala anorganické kontaminace, zatímco Allergoid (vakcína německého původu uvedená jako "Antiallergic vaccine") obsahovala takovou vrstvu anorganických solí, že to nedovolovalo detekci dalších částic!

Kompletní studie obsahuje samozřejmě mnohem více informací, které zde nemá cenu vypisovat. Pro hlubší pochopení nezbývá než její prostudování a zároveň prostudování alespoň některých referencí.

Závěr

Sami autoři na závěr své studie uvádějí: 

Z provedených analýz vyplývá, že ve všech kontrolovaných vzorcích obsahují vakcíny biokompatibilní a bio-perzistentní cizí částice, které nejsou výrobci hlášeny a s kterými tělo v každém případě reaguje. 

Zbytek závěru autorů pak viz původní článek.

Pokud bych měl shrnout studii vlastními slovy, tak lze říci, že z článku jednoznačně vychází, že není pravda, že by očkovací látky byly pod kontrolou, která odpovídá současnému stavu vědy a techniky. 

A dále, že všechny ("lidské") testované vakcíny obsahovaly nežádoucí kontaminace látkami (v některých případech až 2000 a více), jejichž vliv na lidský organismus není znám, především pak v dané kombinaci s dalšími látkami (člověk nemusí být génius, aby pochopil, že - obecně - společně jednotliví činitelé působí odlišně, než jednotlivě) a především pak u dětí, které mohou být pochopitelně k nežádoucím účinkům vnímavější.

Tento krátký článek byl věnován příteli, který se následky očkování u svého milovaného dítěte potýká dodnes.

Pozn. 1.: Víte, jak poznáte skutečného skeptika? Snese skeptický pohled i na svůj skepticismus. Většina skeptiků toho však bohužel není schopna. Většina tzv. skeptiků v ČR jsou poměrně nevzdělání a agresivní lidé.

Pozn. 2.: Až vám bude někdo říkat: "Předlož mi teda nějaký odborný článek, kde se o rizicích vakcín píše...", tak mu můžete předložit právě tento.Jan Sova