Bioeffects of Selected Nonlethal Weapons. Biologické účinky vybraných “nesmrtiacich zbraní”. Odtajnený dokument americkej armády z roku 1998

30.08.2019

...jedná sa o odtajnený dokument z americkej armády z roku 1998, ktorý sa dostal v roku 2006 na verejnosť vďaka žiadosti jedného občianskeho aktivistu.

...americká armáda má podľa všetkého už vyspelejšie technológie, keďže príslušný dokument už nepovažovala za potrebné ďalej utajovať.

.
Štruktúra dokumentu:

Dokument sa venuje téme niekoľkých skupín tzv. "nesmrtiacich" zbraní, pričom pri každej kategórii popisuje v podkapitolách: fyzikálny princíp fungovania, princíp vplyvu na živé organizmy, rýchlosť účinku, dobu trvania účinku, škálovateľnosť sily účinku, mieru citlivosti populácie na daný efekt (väčšina techník pokrývala plných 100% populácie), prejav účinkov na zasiahnutej osobe/skupine, technologický stav vývoja zariadenia a prípadné možnosti ochrany.

.
1) Microwave Heating / Mikrovlnné ohrievanie (str. 2)

...základnou podstatou je to, že pomocou smerovaného mikrovlnného signálu je možné začať ohrievať telo zameraného človeka a dostať ho do stavu umelej horúčky s teplotami blízkymi 42 C. Výsledkom takéhoto stavu je strata vôle k odporu, pocit choroby, ústupčivosť voči nátlaku atď. Presiahnutím teploty 42 C možno človeka zabiť, presiahnutie teploty 40 C narušuje fungovanie mozgu (výpadky pamäte, delírium, narušenie rovnováhy až po trvalé poškodenie mozgu)

...nevýhodou stratégie je nutnosť dostatočne dlhého času potrebného k ohriatiu cieľovej osoby (15-30 minút). Naopak pomaly prebiehajúci proces ohrievania môže zostať človekom úplne nepostrehnutý.

...účinnosť zbrane je na plných 100% populácie.

.
2) Microwave Hearing / Mikrovlnný prenos zvukov do hlavy obete (str. 6)

...technológia, kedy určité mikrovlnné frekvencie spôsobujú stimuláciu sluchových orgánov a vytvárajú v človeku falošný pocit zvuku.

...zameranej osobe je tak možné do hlavy posielať najrôznejšie nepríjemné zvuky (hučanie, bzučanie, syčanie, pískanie), ktoré danú osobu rozptyľujú a oslabujú jej vnímanie skutočných zvukov. Dokonca je možné človeku do hlavy poslať signál v podobe hlasu, takže sa človek začne cítiť ako blázon.

...prenášaný zvuk je počuť iba v hlave cieľovej osoby, mikrofóny v blízkosti nič nezaznamenajú.

...vojenské využitie môže byť napr. v podobe neviditeľnej komunikácie s rukojemníkmi, resp. pomocou dezorientácie a frustrovania nepriateľov.

...na ľudí s poškodeným sluchom zbraň neúčinkuje, falošný zvuk nedokážu uchom spracovať.

...zaujímavé je, že ako nosná frekvencia je spomínaný signál 2450 MHz, čo je zhodou náhod signál wifi vysielačov a rezonančný signál molekúl vody. Na dosiahnutie efektu stačí aj veľmi slabý signál.

.
3) Disruption of Neural Control / Narušenie nervovej kontroly nad telom (str. 8)

...táto technológia sa snaží pomocou pravidelne sa opakujúcich ultrakrátkych veľmi silných elektromagnetických pulzov vyvolať v mozgu obete situáciu podobnú epileptickému záchvatu.

...výsledkom je strata kontroly nad telom, kŕče, strata vedomia, podľa miery intenzity signálu. Pri slabom signále dochádza len k oslabeniu vôľou ovládaných pohybov, rozmazané videnie, výpadky krátkodobej pamäte, zhoršená koordinácia pohybov.

...použitím správnej frekvencie má byť možné v budúcnosti vyvolať u danej osoby stratu vôle, alebo naopak zvýšiť agresivitu, sexuálne správanie alebo pocit hladu.

...aj táto zbraň má mať dosah na viac-menej 100% populácie.

.

4) Accoustic Energy / Zvuková energia ( str. 12)

...pomocou veľmi hlasného zvuku je možné spôsobiť nejakú formu zosynchronizovania medzi nervovými zvukovými a motorickými signálmi. Výsledkom je strata motorickej koordinácie, dezorientácia, stav motania hlavy, nevoľnosť a vracanie.

...dokument popisoval snahy dosiahnuť tieto efekty pomocou veľmi hlasných (120-155 dB) normálnych zvukov a pomocou infrazvukov (hlbokých tónov pod ľudským prahom počuteľnosti). Cieľom zrejme bolo dosiahnuť situáciu, kedy by bola osoba vystavená hlasnému infrazvuku, ale nebude ho počuť a bude iba vykazovať zdravotné problémy, ktoré z neho vyplývajú. Dokument však naznačil, že vplyv hlasného infrazvuku bol výrazne slabší, než u zvukov v ľudskej zóne počuteľnosti.

...ochrana proti účinkom je používanie chráničov uší proti zvukom.

.
5) Laser-Induced Biological Effects/ Laserom vyvolané biologické efekty (str. 15)

...rôzne efekty, ktoré je možné dosiahnuť pomocou zacielenia osoby laserovým lúčom (či už viditeľným alebo infračerveným)

...modrý laser spôsobuje fotochemické poškodenie pokožky (t.j. trvalé zranenia). Ostatné typy laserov sa dajú používať ako nesmrtiaca zbraň bez trvalých následkov (ak sa správne nastaví intenzita)

...typický efekt je ohriatie zasiahnutého miesta a spôsobenie popálenín alebo pocitu intenzívneho tepla

...v prípade smerovania na oči je možné aj s veľmi nízkym výkonom dosiahnuť dočasné alebo trvalé oslepenie zasiahnutej osoby. Výsledkom môže byť dočasná slepota (znemožňujúca osobe orientáciu v tmavom prostredí, pri riadení alebo zameriavaní cieľov), popáleniny oka, šedý zákal alebo zjazvenie sietnice v oku.

.

Zdroje:

.

Moje poznámky k téme:

Daný odtajnený dokument pochádza z roku 1998, ale základné koncepty mikrovlnných zbraní sa datujú minimálne do roku 1971, pričom už v roku 1979 boli tieto zbrane natoľko vyspelé, že ich CIA, americká armáda a rôzne súkromné korporácie používali na terorizovanie svojich odporcov a na skyté vraždy.

Napríklad už v roku 1979 bola technológia natoľko vyspelá, že bolo možné pomocou týchto vysielačov posielať do hláv ľudí plnohodnotnú hlasovú konverzáciu, vrátane čítania myšlienok obete pomocou implantovaných mikročipov , ktoré umožňovali formu obojsmerného mentálneho dialógu trýzniteľov so svojou obeťou (t.j. "hlasy" v hlave obete sarkasticky reagovali na to, na čo práve obeť myslela). (detailné info o spôsobe funtovania tu https://archive.org/details/OperationMindControlResearchersEdition/page/n535 str. 527-528). 

Ľudia, ktorí sa stávali terčom tohto teroru, nemali úniku a obvykle končili samovraždou alebo na psychiatrii s diagnózou paranoidná schizofrénia.

Až do nedávnej doby jedinou obranou proti mikrovlnným zbraniam bola alobalová fólia (aj veľmi tenká elektricky vodivá hliníková fólia dokáže odrážať mikrovlnný signál bez ohľadu na jeho frekvenciu). Aby sa ľudia príliš neuchyľovali k tejto forme obrany, bola zámerne medzi verejnosť vypustená diskreditačná kampaň zosmiešňujúca tému ako paranoidný výplod konšpiračných teoretikov a zosmiešňovaná pojmami typu "alobalová čiapka" a "omotajte si celú hlavu/dom alobalom"

Smutné je, že práve táto stratégia bola často jedinou aspoň trochu účinnou obranou obetí proti pred verejnosťou utajovaným "nesmrtiacim" zbraniam.

(poznámka: v dnešnej dobe existuje výrazne viac techník ochrany, od najrôznejších meračov frekvencií až po špeciálne látkové tkaniny s votkanými kovovými vláknami, na pohľad vyzerajúcimi ako bežná textília. Napriek tomu aj dnes ťahajú útočníci za dlhší koniec povrazu a stále sú vo výrazne výhodnejšej pozícii než ich brániace sa obete)

Do kategórie používania týchto zbraní spadajú nekonečné prípady z celého sveta, ktoré popisujú príbehy ľudí terorizovaných v ich vlastných domoch:

Veľký problém týchto útokov je, že často sa jedná o súkromné iniciatívy jednotlivcov, ktorí sa chcú niekomu pomstiť (manželke, susedom, otravným občianskym aktivistom, neochotným úradníkom, neochotnému majiteľovi zaujímavej nehnuteľnosti) a zároveň majú potrebné technické znalosti, aby si danú elektromagnetickú zbraň buď svojpomocne postavili alebo majú kontakty na súkromného dodávateľa, ktorý im zariadenie diskrétne zapožičia alebo predá. 

Keďže tieto zbrane oficiálne "neexistujú", obeť nemá šancu sa domôcť ani policajnej ochrany ani súdnej spravodlivosti.


Zdroj