Houstne to...

30.08.2019

Siločáry, které se protínají v naší zemičce velmi silně pulzují.

Bývá tomu tak v přelomových dobách, kdy naše zem a nejen ona, celý prostor jehož jsme součástí dospívá k hlubokým přeměnám. 

Snad ani nechci dál nic vysvětlovat. Mnozí to jistě cítíte také.....