Boj o děti: Současné stádium lze klasifikovat jako stabilně latentní propagace, jenž má sloužit v podstatě jen tomu, aby hlavní postavy propagace byly stále krásné, statečné, hodné, talentované, citlivé, vzdělané a inteligentní...

07.02.2020

Na úvod je vhodné položit si jednu základní otázku: Už jste si všimli, který nový symbol je pro celou Zemi společný? Co prochází všemi státy (relevantními státy) bez rozdílu, je více či méně akceptováno a velmi často hojně podporováno nebo dokonce i chráněno zákonem? Ne, není to ani vlajka EU, ani vlajka Izraele či SSA, ani znak OSN, ani srp s kladivem, ani kříž, ani trojúhelník s okem a ani půlměsíc. 

Na tohle všechno zapomeňte. 

Je to vlajka hnutí LGBT.

Ano, novým a umělým znakem celosvětového hnutí (bohužel nenormálních obyvatel planety) je duha. K naší smůle, je to opět jeden z řady pozitivních symbolů, který nám byl zcizen antispolečenskými silami, pro jejich propagaci scestné myšlenky. 

Provedl to v roce 1978 v San Francisku americký kreslíř volebních plakátů Gilbert Baker. Nikdo mu jistě nechce upírat "slávu", ale jeho jméno v této chvíli není důležité. To proto, že nic nového nevymyslel. Symbol duhy se objevil už v severské, védské, řecké, australské i čínské mytologii. Je také symbolem smíru ve Starém zákoně a tak jako všeobecně známá, navíc naším okem velmi pozitivně vnímaná kombinace barev, se na provádění jakékoli psychologické manipulace s lidmi hodí přímo dokonale. Lepší symbol k tomuto účelu prostě nenajdete.

Můžeme se durdit, můžeme se rozčilovat, ale duhová vlajka je všudypřítomná a jen se můžeme domýšlet, jaký bude vývoj jejího vlivu v dalších letech. 

Základem ovšem zůstává, že je nadmíru propagovaná a ve chvíli, kdy státní zaměstnanci Spojených států amerických (SSA) kráčí s duhovou zástavou v čele kočovných pride pochodů po celém světě, nemůže nás nenapadnout, že už zřejmě nejde jen o pouhou propagaci sexuálních úchylek. 

Diplomaté by jen těžko o vlastní vůli chodili po městě a propagovali obohacení dámských kalhotek varlaty, mužskou menstruaci nebo lidskou hermafroditidu. 

Je to prostě takový nesmysl, že už na první pohled je zřejmé, že v tom něco více, než akce pacientů, postižených homosexualitou. 

Podle všech vnějších znaků to bude souviset s jakousi formou destrukce společnosti. 

Kde má zřejmě tato řízená manipulace konečnou, si pokusíme naznačit dále.

Jistě se všichni shodneme, že duhová kombinace barev má velkou moc. A taky, že každým rokem nabírá na vyšších obrátkách. 

Od doby, kdy město San Francisko poprvé povolilo vztyčit v roce 1978 duhovou vlajku, jsme se po 40-ti letech dostali do fáze, kdy jen jejím spálením si koledujete o kriminál, kdy si homosexualisti vymysleli právo na děti, kdy ve školních osnovách mizí věty o skutečných lidských pohlavích a kdy do jeslí a mateřských škol začínají pronikat pedofilní nálady, černé panenky pro kluky a autíčka pro děvčata. 

Na amerických, vysokých školách (hlavně těch nejprestižnějších!) jsou v této době již zcela běžné, něco jako LGBT "fakulty" se svými internetovými prezentacemi, s každodenními kurzy a školeními. 

To vše bylo před 50-ti lety zcela nemyslitelné a podobně zvrácení volnomyšlenkáři by v té době skončili za mřížemi nejbližší klecové léčebny! 

A dnes? 

Dnes tyto postižené osoby kdosi úmyslně sjednocuje a dává jim neomezené pole působnosti.

Nyní, abychom si zdokonalili své periferní vidění, myšlenkově mírně odbočme. 

Nastal totiž okamžik si přiznat, že ne zcela o všem na světě víme. 

Přeceňme se a předpokládejme, že existuje pouze 90% pravděpodobnost, že o něčem nejsme jen informováni, i když bychom informováni mohli být. 

Noviny, časopisy, knihy, zprávy, ročenky, studie, výzkumy, internet - to vše je plné informací, jen jaksi není v lidských silách vše pojmout. 

Nebo jinak - obsáhli jsme 10% všech zveřejněných informací a jen nevíme, kolik z toho jsou lži, systémové dezinformace, polopravdy a kolik zbývá na pravdu.

Jenže to není vše. 

K této optimisticky odhadnuté 90% osobní neinformovanosti musíme připočítat ještě další 100% pravděpodobnost, že to co vědět nemáme, nám bude utajeno po celou dobu, kdy nám to utajeno má zůstat

Názorným důkazem této naší 100% neznalosti může být například nám důvěrně známý rok 1989, kdy jsme absolutně netušili, že se nejedná o nastolení demokracie, ale pouze o předem dohodnutou nepřátelskou invazi.

Když vyjdeme z výše uvedeného a zcela nezpochybnitelného axiomu naší nevědomosti, nezbývá, než si dávat věci dohromady pomocí indicií. 

Nikde vám totiž nikdo nenapíše, že chce vaše dítě očkovat jen proto, že jde o testování séra na dětech a také proto, aby se sledovalo, zda a jak budou zdravotně postižené. 

Ani vám žádná Systémová televize na začátku zpráv neprozradí, jaký účel sleduje konkrétním výběrem, časováním a řazením jednotlivých událostí za sebe

S ničím takovým nepočítejte, na vše si musíte přijít sami.

Po této nudné, ale nutné odbočce, můžeme v hlavním tématu pokračovat.

Možná jste si už také všimli, jak zintenzivňuje tlak na naši akceptaci hnutí LGBT. 

Snahy jsou sice také v oblasti míšení ras, kdy se nám zde nenápadně rozlézají civilizovaně vypadající černoši a hnědoši (také si nelze nevšimnout) nebo tlaky v ideologii genderismu. 

Ovšem základem (nebo spíše vrcholem či cílem) všeho je přijetí duhové agendy LGBT - proto ten permanentní tlak. 

Proč? 

Protože pokud se tak stane, tak ten, kdo tento symbol skryté zvrácenosti přijme, je jasné, že bude schopen přijmout naprosto vše, co mu bude naservírováno. 

Přijetím nebo jen pouhým akceptováním duhové vlajky našemu nepříteli zašleme dotaz, zda přijímá naši kapitulaci a plnou podřízenost.

Dle letitého vývoje hnutí LGBT lze soudit, že nepřítel nikam nepospíchá. 

Svou ideologii si klidně může dovolit šířit metodou vaření žáby. 

Ti, co kdysi s vlajkami prvně začínali mávat, jsou dnes penzisté, nebo už nejsou vůbec (viz. tvůrce duhové zástavy), štafetu přebírají další v řadě a rozhodně nelze říci, že nemají úspěchy - ze San Fraciska svým homovirem nakazili celý civilizovaný svět.

Možná jste už také mnohokrát přemýšleli nad tím, jak to mohli dokázat. 

Jistě jste se ptali sami sebe - proboha, jak může nenormálnost porazit normalitu?! 

Vždyť to je absurdní nesmysl! 

My si však ukážeme, že to nesmysl není a že jde o perfektně zpracovaný a přesně cílený plán přeprogramování obyvatel.

Je pravdou, že s dospělými, zkušenými a samostatně myslícími jedinci příliš často svědkové homoviru nepohnou. To se daří spíše výjimečně, ale nelze říci, že by jim to nějak zásadně vadilo. 

Právě proto, že nikam nespěchají, klidně nechávají ty rozumné ťukat si na čelo a počkají až pomalu, ale jistě vymřou. 

Současné stádium lze klasifikovat jako stabilně latentní propagace, jenž má sloužit v podstatě jen tomu, aby barvy homoviru byly stále na očích a hlavní postavy propagace byly stále krásné, statečné, hodné, talentované, citlivé, vzdělané a inteligentní. 

Jen sem tam mezi nás vypustí nějaký amorální pokusný balónek, abychom si zvykali. 

Co si o nich kdo myslí a co o nich kdo píše je dnes příliš nezajímá. Stačí, když si dosud dobytá území chrání a jejich Overtonovo okno zůstane stále pootevřené. 

Ovšem zásadní informace je, že když není možné přesvědčit staré a rozumné, tak svou pozornost v Evropě plně zaměřili na mladé. Lépe řečeno - na nejmladší. Nebo ještě lépe - na ty úplně nejmladší.

Nutno přiznat, že v tomto ohledu rozhodně nejsou naši nepřátelé hloupí. 

Jdou na to totiž až neuvěřitelně účinným způsobem. 

To proto, že jim nic jiného nezbývá. Jak již bylo uvedeno - na vysokých školách mohou zkusit rozdávat stipendia a placky s duhou a u středoškoláků mohou počítat jedině s jejich nezkušeností a rebelským věkem. 

Od jeslí až po konec základní školy zase počítají s tím, že rodiče se svým potomkům nevěnují, jak by měli a jedině v tomto případě je možné na dítě aplikovat výchovu zvrácené morálky.

Jak je vidět, zmíněný postup byl značně nejistý a vůbec nezaručoval stabilně progresivní výsledky. 

Důvodem je skutečnost, že každou fázi působení homoaktivistů může překazit pozorný rodič dítěte. 

Tím pádem je totiž automaticky vytvořen jedinec nejen rezistentní na homovir, ale navíc i možný aktivní odpůrce jejich ideologie, který může účelnou medializací strhnou davy pro zásah k návratu k normalitě. 

To je samozřejmě z jejich pohledu nežádoucí, protože již nyní brutálním způsobem porušují lidská (dětská) práva a lidé by si jejich kriminální činnost mohli jednoho dne uvědomit.

V této chvíli lze ovšem říci, že se jim již čtyřicet let, pro nás nepochopitelně, daří. 

Důvodem, proč nechápeme jejich úspěchy je, že jsme při uvažování zůstali normálními. 

Obecně platí, že chceš-li poznat záměry nepřítele, musíš uvažovat stejně jako on. 

Proto nyní, abychom lépe poznali hnutí LGBT, oblečme si na chvíli kůži homosexualisty.

V této nové identitě najednou vidíme svět úplně jinak. 

Zjišťujeme, že naši diplomaté v zahraničí šťastně panáčkují na každé naše gesto; že korporátní ředitelé, když je třeba, vyženou své zaměstnance do ulic oděné v našem triku; vidíme, že máme obsazená strategická místa v OSN, v Bruselu i místa na jednotlivých národních ministerstvech, jakož i vedoucí místa prestižních vysokých škol. 

Máme v moci jejich výzkumná centra a máme i dostatek finančního krytí ze státních i soukromých, a to i těch neskutečně zámožných zdrojů. 

K tomu všemu si po celém světě platíme hustou síť zaměstnanců NGO, kteří jsou připraveni na náš pokyn prosazovat naše cíle. 

Vidíme, že nám absolutně nic nechybí k provedení jakéhokoli plánu a nyní konečně lze začít uvažovat jako oni. 

Nemožný úkol se rázem nezdá tak nesplnitelný.

Tak co, už víte jak s tímto dokonalým zázemím zajistit, aby se procento přeprogramovaných dětí razantně zvýšilo a rodiče na tuto LGBT převýchovu měli nulový vliv? 

Možná už vás to ve vaší nové identitě také napadlo - stačí cosi vytvořit a to "cosi" dostat nepozorovaně do bezprostřední blízkosti programovaného objektu. 

Prakticky to má probíhat tak, že aniž by to rodiče tušili, dítěti pořídí to programovací "cosi" oni sami. 

Navíc to učiní s velkou radostí. 

Tím je zaručeno každodenní používání, což ostatně potřebujeme. 

Rodiče budou přesvědčeni, že dělají pro zdravý vývoj svého potomka to nejlepší na světě a k tomu všemu jako bonus nám budou vděčni za každé vědecky zdůvodněné doporučení. 

Ideální stav.

Nyní již kůži homoexualisty lze odložit a jako normální lidé si můžeme položit otázku, zda se nám tento plán jeví jako dostatečně zákeřný, neobvykle zvrácený a vysoce efektivní. 

Odpověď nemůže znít jinak, než třikrát ano.

Pokračování...


Zdroj