Bolševická revoluce nebyla ruská! Etničtí Rusové se jí aktivně neúčastnili.

07.11.2019

Dnes si připomínáme výročí VŘSR. Ta je v posledních 30 letech oficiálně spojována s Ruskem a Rusy. Jenže ve skutečnosti to bylo jinak.

Fakt, že vyjel 9/4/1917 ze Švýcarska do Petrohradu zvláštní vagon, který vezl V.I. Lenina, aby provedl bolševickou revoluci a svrhl cara, je obecně znám. Málo se ale ví, že v tom vagonu bylo dalších 31 osob, které Lenina doprovázely. 

Oficiálně se o jejich jménem nemluví. My je ale známe. Jen namátkou K. Radek, G. Zinoviev, E. Kon, K. Grinberg, I. Armand, atd. - tito a další (jak nyní přiznává i oficiální izraelský tisk) byli židovského původu. Ve 32 členné skupině, která doprovázela Lenina, byla nejméně polovina Židů...

Vysoce nadprůměrný počet Židů byl od počátku znakem celé bolševické revoluce. Jména Trocký (Bronstein), Zinoviev, Kameněv, Uritskij, Radek a jim podobní tvořila většinu vedoucích revolucionářů od samého začátku bolševické revoluce v Rusku

Obzvláště vysoký podíl Židů pak byl v represivním aparátu - tajné policii (ČEKA), kde například v době teroru proti ruským a ukrajinským rolníkům tvořili Židé 2/3 v jednotkách ČEKA, která "kolektivizovala" za pomoci nejbrutálnějšího teroru ruský venkov. (Zdroj A. Solženicyn: souostroví Gulag, či černá kniha Komunismu). 

Podobně tomu bylo například u velitelů popravčích komand a koncentračních táborů. 

Dost možná, že právě zde je jeden z kořenů aktivní účasti Ukrajinců na nacistickém holocaustu, neb počet ukrajinských obětí bolševického řádění tehdy šel do mnoha milionů nevinných žen, starých lidí a dětí... a mohlo jít úplně klidně o normální osobní pomstu vrahům jejich rodinných příslušníků.

Když Vladimír Putin na vystoupení před předními představiteli židovských kruhů konstatoval, že 80 až 85% členů 1. bolševické vlády bylo židovského původu, tak se mu nedostalo odsouzení "za antisemitismus", ale naopak souhlasný potlesk všech přítomných...

Naopak se zdá, že podíl etnických Rusů na bolševické revoluci byl zcela minimální. Ostatně i sám Stalin byl Gruzínec a první velitel ČEKA, polský šlechtic F. Džeržinský, byl polského původu..

Dokonce hlavní ikona revoluce V. I. Lenin byl židovsko-kalmicko -německo-švédsko-čuvašské národnosti, a Rusy otevřeně nenáviděl a pohrdal jimi. 

Nebylo proto asi náhodou, že bolševici po uchopení moci a rozpoutání masového teroru proti ruské inteligenci, duchovenstvu a důstojnickému sboru jako jedeno z prvních opatření zakázaly projevy antisemitismu (pod trestem smrti). 

Zřejmě si dobře uvědomovali, že ruské obyvatelstvo citlivě vnímá, kdo se na teroru v rámci bolševické moci podílí.

Takže spíše než ruská bolševická revoluce, by bylo správné této historické události říkat bolševická revoluce s vysokým podílem neruských menšin. 

S Rusy, jako národem, neměla bolševická revoluce a následný komunismus mnoho společného. 

Rusové naopak byli největší obětí tohoto zcestného sociálního experimentu, který vymyslel jistý Karl Marx, narozený v německém Trieru, pocházející z rabínské rodiny (oba jeho dědové byli rabíni). 

Jenže tahle pravda se dnes mnoha lidem se "správným názorem" nehodí do krámu, že... Putin a Rusové přece mohou za všechno, včetně sucha letos a loni v létě.


Tomáš M.

Q.S.

Mění se doba a jednotliví aktéři, hra zůstává stejná. Tehdy Schiff, dnes Soros...