Co to na svět sprejují? Proč to na svět sprejují? Globální oteplování, nebo globální kontrola? 

03.08.2019

Dnes snad již nenaleznete nikoho, kdo by nikdy neviděl oblohu zbrázděnou stopami tryskových letadel táhnoucími se od obzoru k obzoru, které se nakonec slijí v jednotný, kalný opar. Vrozená inteligence nám říká, že to nejsou jen obyčejné kondenzační stopy, ale nikdo si příliš neklade otázky: Kdo to vlastně dělá? A proč? Tento film se to snaží změnit. Nabízí příběh o rychle se rozvíjejícím odvětví tzv. geoinženýringu řízeném vědci, korporacemi a vládami s cílem modifikace globálního klimatu a ovládání počasí. Ačkoliv představitelé trvají na tom, že jsou tyto programy teprve v diskusní fázi, existují hory důkazů, že již dávno probíhají. Do atmosféry jsou vypouštěny tuny toxických látek měnících složení půdy, vody a se zničujícími důsledky pro plodiny, zvířata i lidské zdraví. Údajně pro naše dobro. 

Představujeme si, že žijeme ve věku rozumu. A poplach kolem globálního oteplování je oblečen jako věda. Ale to není věda, je to propaganda. Neexistuje žádný přímý důkaz, který spojuje globální oteplování ve 20. století s člověkem emitovanými skleníkovými plyny. Přesvědčovatelé říkají, že čas pro diskuzi již minul a jakákoliv kritika, bez ohledu na to, jak vědecky důsledná, je nelegitimní, ba co hůře, nebezpečná. Ale v tomto filmu bude prokázáno, že zemské klima se stále mění, že není nic neobvyklého na současných teplotách a vědecké důkazy nepodporují názor, že klima je ovlivňováno oxidem uhličitým. Člověkem vyrobeným, či jiným. 

Q.S.

Možná si položíte otázku: Jak jsme se během několika málo let posunuli tak daleko ke kataklyzmatu?

Je to pouze reakce přírody? Nebo je příroda násilně manipulována aby byl vytvořen určitý stav, který umožní převzetí planety těmi, kteří disponují mocí a technologií....?

Ať si každý na tyto otázky odpoví sám...

Mám ještě jednu: Proč dochází k takové akceleraci globálního oteplování, srážkovým anomálií a dalším jevům zrovna od doby plošného zavedení tzv. celulární sítě, tedy 100% pokrytí mobilními sítěmi a kam a jak se kataklyzmatické jevy posunou a projeví se zavedením sítí 5G, které údajně současné záření zesílí 100 násobně. Co na to včely, ptáci, rostliny, lidské zdraví? Jaký bude život bytostí v obří mikrovlnce.

Proč tak spěchají? Proč tak bagatelizují diskusi na toto téma, respektive proč žádná neprobíhá? 

Nedokumentuje právě tohle nejlépe stav, do kterého jsme se posunuli, stav dominance anonymní globální moci schované za fasádou politického systému a mediální mlhy?

Stále se nastolují jakási zástupná mediální témata a problémy odvádějící lidskou pozornost od skutečnosti, od reality, která se v celé nahotě projevuje jako otrávený vzduch, otrávená voda, otrávené potraviny, 100% dohled a kontrola lidského vědomí, postupná ztráta zbytků svobody a autonomie, bezpečí domova, nulový vliv populace na jakoukoli změnu cesty dlážděné propagandou.