Corona virus - predikce, simulace, možné souvislosti. Konspirační videa...

28.01.2020

Události ve Wu-Chanu lze brát přinejmenším jako test biologické zbraně, ne-li něco horšího...

Přinejmenším k monitoringu rychlosti šíření, dopadu na bezpečnostní systém, zásobování, odezvu obyvatelstva, reakce státní administrativy atd....atd...

PHE from Svetly kruh on Vimeo.

Je to sice jen počítačová simulace, nicméně je nezbytné si položit několik následujících otázek a pokusit se o relevantní odpovědi. Každý sám za sebe...

Například zda nikomu nepřijde zvláštní načasování a spuštění globálních procesů během několika málo let. Procesů, které mají trvalý, mnohdy zničující efekt na život stovek miliónů lidí.

Od válek po 11. září 2001, které zdevastovaly mnoho zemí Středního a Blízkého východu, přes tzv. arabské jaro a barevné revoluce, které destabilizovaly celý region Severní Afriky a Blízkého východu, jako výstupní bod managementu řízené masové migrace do evropských zemí, přes masové zavedení LGBT agendy, inkluze a zavedení trvalých homosexuálních a multikulturních vzorců do produkce filmů, seriálů a hudební produkce, přes bleskové zavádění klimaagendy, nekonečného boje s uhlíkem, strašení vyhynutím, po současné pandémie, omezování pohybu, dozoru nad obyvatelstvem, povinným očkováním a dalšími kroky, které budou nepochybně následovat. 

A ony budou, protože když se ohlédnete minimálně oněch 20 let nazpět, uvidíte jasně, že základy tomuto obludnému systémovému tlaku byly položeny právě před 20 lety. Byly rozšiřovány, tlačeny kupředu trvalým tlakem shora, legislativně, edukačně, pomocí médií, zábavy, ekonomicky. Jsou charakterizovány prudkými posuny vpřed, intervaly jakoby zpomalení /k ukolébání pozornosti obyvatelstva/ a následným opětovným posunem ve vytyčeném plánu rychle vpřed. Než si médii manipulovaná populace uvědomí, co se děje, ocitá se v nových problémech a pod novým tlakem. To v žádném případě nejsou nahodilé procesy, ale výsledek vytrvalého tlaku za pomoci gargantuovských finančních toků.

"O něčem rozhodneme, zasadíme to do prostoru a potom nějaký čas vyčkáváme, co se stane. Nestrhne-li se pak žádný velký povyk a nevypukne-li povstání (protože většina lidí nic z toho, o čem se rozhodlo, nechápe), pracujeme dál. Krok za krokem, pak už není cesty zpět." 

J.C. Juncker - někdejší eurokomisař a člen skupiny Bilderberg

Lidstvo stojí před finální a největší krizí za dobu své existence. Na cestě k trvalému zotročení a životě v neutuchající tyranii, kterou umožní technologický dohled nad každým aspektem lidského života.

Depopulace a tvorba globální vesnice/ghetta/ pro 99% lidstva je posledním krokem do propasti z níž nebude návratu.

"Další alternativou pro kontrolu potenciálních nepřátel společnosti by bylo znovuzavedení otroctví, přizpůsobené moderním technologiím a politickým procesům..." 

Herman Kahn - člen CFR

Další otázka zní, zda je v lidských silách a ve schopnostech obyčejného člověka tento proces zvrátit. S ohledem na to, že procento lidí, kteří si souvislosti a probíhající procesy uvědomují, se pohybuje mezi 5-10 % populace v Evropě a Spojených státech, zatímco v jiných částech světa povědomí o těchto věcech je takřka nulové, je prognóza velmi pesimistická. Paradoxně vám to dává i odpověď na otázku, proč je tolik důležitá "diverzita" v dominantní bílé populaci a proč je právě vůči ní směřován frontální útok pomocí migrace, rozkladu školství, ničení rodiny jako základu dalšího vývoje. Ano, je to kvůli oněm 5-10% lidi schopných samostatně myslet a chápat. Proto je děláno vše, aby se toto procento nezvyšovalo šířením informací. Proto onen prudký tlak na cenzuru a boj "s nenávistí", fake news atd...

Kruh se uzavírá, mozaika již zřetelně vystupuje na povrch...


"Potřebujeme dobře řízenou velkou krizi, pod jejímž vlivem národy přijmou Nový světový řád

/David Rockefeller 1994/

"Pohnutky, které vedou Rockfellery a jejich spojence, směřují k vytvoření jediné světovlády, jež by sjednotila pod jednou střechou jak superkapitalismus, tak komunismus, a sice - pod jejich kontrolou. Hovořím o spiknutí ? Ano, přesně tak. O existenci takového plánu, a to na mezinárodní úrovni, jsem přesvědčen. Vznikl již před několika generacemi a v jeho záměrech se skrývá nepopsatelné zlo."

/Poslanec kongresu USA Larry Patron MacDonald v roce 1976; zemřel při pádu Jumba Korejských aerolinek, který v roce 1983 údajně sestřelil Sovětský svaz./

Pokud bych to mohl vyjádřit stručně jaký je cíl globálních bankovních elit /tedy těch, kteří ovládají "výrobu peněz" prostřednictvím tzv. "centrálních bank" vlastněných nikoli státy, ale rodinou Rotschild/:

-Jednotlivé státy, národní zákony, individuální měny a veškeré peníze v hotovosti budou zrušeny. 

-Svobodné volby, svobodné vyjadřování názorů, svobodný tisk a svoboda jednotlivce přestanou úplně existovat.
-Právo na život bude mít pouze ten, kdo bude užitečný pro společnost a podřídí se diktátu elity. 

-Kdo je užitečný a co je potřebné, určí světovláda. 

-Střední vrstva a "darmožrouti" budou odstraněni. To by znamenalo, že se počet obyvatel Země zredukuje na jednu třetinu.
-Kdo bude smět žít, ale nebude náležet k elitě, ji bude sloužit jako otrok. Bude mu implantován pod kůži čip, jehož prostřednictvím bude možné kdykoliv zjistit, kde se pohybuje. V čipu budou uloženy všechny nezbytné informace o otroku a bude sloužit i k placení a využívání služeb.
-Neposlušní budou zcela jednoduše "napomínání", a to tak, že se vynulují jejich finanční prostředky na účtu čipu. Anebo mohou následkem určitých impulzů onemocnět nebo je bude možné skrze tyto impulzy i mučit. 

-Pokud by to nestačilo, otrok bude prostě odpojen a tím odstraněn. Zmizí.

13.16: A způsobí, aby všem, malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům, byl dán cejch na pravou ruku nebo na čelo,

13.17: aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, leda ten, kdo má cejch: jméno šelmy nebo číslo jejího jména.

Zjevení 13.16-17

Na často kladené otázky proč by to dělali, když nás potřebují, aby mohli vydělávat více peněz, je jednoduchá odpověď. Nepotřebují peníze, ale víc moci. Peníze, které si navíc sami generují vlastnictví rotaček a v dnešní době přechodu na elektronickou bezhotovostní platbu už ani žádné potřebovat nebudou, jsou pouze prostředkem, jímž několik rodin tvořících tzv. elitu kontinuálně udržuje svou nadvládu. A ta je samozřejmě absolutní zejména tím, že zákony jsou šité na míru k zajištění ochrany a růstu jejich moci. O tom se pochopitelně ve školách děti neučí...

Politika, věda, vzdělávací systém a média jsou dnes již z 80% v jejich rukou. Zbytek je v rukou několika málo lokálních diktátorů a vůdců, který se rok od roku zmenšuje.

"Konečným cílem je implantovat každému čip, aby se tak dala kontrolovat společnost a aby bankéři a lidé patřící k elitě mohli vládnout světu." 

Nickolas Rockefeller v rozhovoru s režisérem Aaronem Ruso

Lidstvo prochází procesem purifikace se značně nejistým výsledkem. Jeho osvobození bude spočívat spíše v působení přírodních sil, než v jeho samotných schopnostech. V každém případě je to už nyní katastrofické selhání a velký pád této civilizace....


Quintus Sertorius