Litujte národ, jehož státníci jsou lišky, jehož filozofové jsou kejklíři a jehož umění je uměním slátanin a napodobování.

17.09.2019

Moji přátelé a souputníci, litujte národ, který má plno pověr a žádné náboženství.

Litujte národ, jenž se halí do roucha, které sám netká, živí se chlebem, na který sám nesklízí zrno a pije víno, které neteče z jeho vlastních vinných lisů.

Litujte národ, který zdraví tyrana jako hrdinu a který považuje třpytícího se dobyvatele za dobrotivého.

Litujte národ, který pozvedne svůj hlas jen kráčí-li v pohřebním průvodu, který se vychloubá jen uprostřed rozvalin a který se nevzbouří, dokud nemá šíji mezi mečem a špalkem.

Litujte národ, jehož státníci jsou lišky, jehož filozofové jsou kejklíři a jehož umění je uměním slátanin a napodobování.

Litujte národ, ktekrý vítá svého nového vladaře s fanfárami a loučí se s ním pískáním, jen aby přijal dalšího vládce opět s fanfárami.

Litujte národ, jehož mudrci stářím oněměli a silní jedinci jsou dosud v kolébce.

Litujte národ rozdělený ve zlomky, jehož každý zlomek se sám považuje za národ.

Chalil Džibrán