Ďáblův advokát. Mimochodem, už chápete, proč chtějí omezit maso?

29.09.2019

Pan Hampl zveřejnil komentář k otázce možné zelené totality, zeleného fašismu. V něm podle mne velice nešťastným způsobem zlehčuje rizika nastolení zeleného fašismu.

Argumentace, kterou používá je následující, cit.:
Jenže to nestačí k nastolení totalitního režimu. K tomu potřebujete i další prvky:
- Relativně jednotnou ideologii a systém požadavků, které se dají vymáhat,
- Ekonomický model. I ten nejzbídačenější režim musí nějak zajistit výrobu potravin a dalších základních produktů, i kdyby měly být k dispozici jen pro příslušníky silových složek,

- Schopnost zapojit do systému i další generaci.
Viz https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/petr-hampl-nastoli-greta-totalitni-rezim/

Pojďme se podívat na celý argument věcně.
1. Relativně jednotnou ideologii a systém požadavků. Slovo "relativně" otevírá tak široké možnosti interpretace, že v zásadě může znamenat "k nastolení totalitního režimu se ti lidé nesmí sežrat navzájem". A ono to tak je.
Nacisté - boje Strasser vs. Hitler, Hitler vs. Goebels (v začátcích naci tažení k moci), Röhm vs. Hitler (a šířeji zásadní spor o podstatu nacistického hnutí), SA vs. Armáda, SA vs. SS....vše jen ne jednota. Resp. jednota vytvořená až samotnou cestou k moci a cestou nastolení a upevňování totality.
Komunisté - totéž v bledě modrém. Trockij vs. Stalin, spory o to, zda revoluce vyhraje v nejvyspělejším státě světa (Německo) a revoluce v Rusku nemá naději (Trockij, Lenin) vs. revoluce vyhraje i jen v samotném Rusku (Stalin), kam se podíváme, vidíme spory o základní parametry "jednotné" ideologie. Totéž platí pro systém požadavků - budovat průmysl vs. hlavně vyvážet revoluci, drobné soukromé vlastnictví ano ne a mohli bychom pokračovat velice dlouho.
"Relativně" tedy očividně znamená "nesmí se sežrat navzájem ještě před rozbitím stávajícího společenského uspořádání".
Tento parametr plně naplňuje jak zelený fašismus, tak téměř všechny odnože ideologie v pozadí, tedy neomarxismu. Všechny směry praktické realizace neomarxistického zničení svobod a práv člověka a nastolení další totality jsou schopny naplnit tento parametr - postupovat společně
proti demokracii, svobodám a právům. (Samozřejmě pod hesly mj. o lidských právech, ale zcela dezinterpretovaných a překroucených do podpory skupin vybraných k rozvratu a destrukci - migranti, muslimové, homosexuálové, transsexuálové a další úchylky, nevzdělaní agresivní mladí dětští vojáci z "eko"-hnutí apod.

A všechny směry, všechny metody neomarxistického rozvratu společnosti a likvidace práv a svobod jsou schopny společného postupu nejen uvnitř sebe samých, tedy v rámci dané skupiny (metody rozvratu), ale i mezi sebou navzájem. 

Feministky bojující pod hesly práv žen za zne-právnění mužů a za rozvrat rodin se shodnou dokonce i s muslimskými propagátory zotročení žen a práva šaría. 


To, že na cestě nastolování neomarxistické totality budou momenty noci dlouhých nožů, kdy některé skupiny prohrají a nedostanou se k moci, a stejně tak některé skupiny budou eliminovány po nastolení totality, nic z toho neznamená, že se nejsou sto shodnout dostatečně na zničení svobody a na nastolení totality. Na nastolení totality jsou jednotni naprosto dostatečně. Stejně jako ve všech příkladech z historie - jednotni dost na dnešní společné ničení svobody a na dnešní společné nastolování totality i na případné "úspěšné" nastolení totality.
Dravci se běžně rvou o kořist. Vyvozovat z toho, že se dravci nebudou sto shodnout na ulovení kořisti je nesmyslné. Naivní. Nebezpečně naivní.

2. Ekonomický model. I ten nejzbídačenější režim musí nějak zajistit výrobu potravin a dalších základních produktů, i kdyby měly být k dispozici jen pro příslušníky silových složek,
Ano i ne. 

Ve variantě ano: takový ekonomický model nemusí být definován, ba dokonce ani uvažován před nastolením totality. Nastolená totalita mlže sáhnout k řešením ad hoc, vzniklých za běhu. Ideologické zdůvodnění se pak vytvoří takové, že ať už je reálný ekonomický model jakýkoli, je rozhodně perfektně v souladu s původním ideologickým vymezením totalitního hnutí. A to i kdyby byl v přímém rozporu. Kdo upozorní na rozdíly, bude upálen jako drzý kritik a přisluhovač starého řádu, nebo zesměšněn a eliminován jako zkostnatělý nepraktický pomatenec.
Stále ještě ve variantě ano. Současná technologie umožní dostatečnou produkci pro represívní složky, i kdyby nastolená totalita vytvořila sebepitomější ekonomický model. Opory režimu se najedí, navíc "bio-ekologicky", takže budou jásat i nad miskou zrní na den. S tím totalita vydrží 30 let (v Evropě nebude srovnání, jakým byl Západ během komunismu). Pak se to trochu upraví a bude miska zrní, dvě brambory a deci kozího mléka denně ("zjistí se", zcela vědecky, že kozy prdí málo metanu a že možná dokonce jde o obnovitelný zdroj, takže bude vše ok) a jednou týdně bude i plátek masa pro obzvláště kovaní eko-soudruhy (nebo homo-soudruhy nebo transsoudruhy nebo muslimy, podle toho, který směr, která metoda nastolení neomarxistické totality zvítězí v praxi). Lidé nepoznají nic jiného. Další oporou pro akceptaci takového stavu lidmi bude již dnes probíhající proces debilizace populace (pokles IQ, již existující obrat dosavadního historického trendu vývoje lidstva). 

Tento proces cílené debilizace populace bude navíc čím dál více akcelerovat (destrukce školství, ohlupování masmédii, cenzura; plus k tomu přibudou i biologické faktory - např. omezování masa se podepíše na mentálním i fyzickém vývoji populace podobně jako v jiných případech nekvalitní výživy. 

Ať již jako v historii, kdy špatná výživa v dětství byla jedním z limitů rozvoje schopností a inteligence. Nebo jako v případě Gréty, která ve svých 16 letech vypadá na 11, zřejmě nejen kvůli depresím a psychotickým stavům, ale i kvůli nevhodné stravě, bez masa, s celou řadou chybějících základních živin. Mimochodem, už chápete, proč chtějí omezit maso? Chtějí mít generace debilů a polodebilů. 

"V zájmu planety" ;-)

Varianta ne: nemusí mít žádný funkční ekonomický model. K nastolení totality není funkční ekonomický model potřeba. Funkční ekonomický model musí být, pokud má nastolená totalita přežít a vydržet.
Potenciální námitka, že přeci nebudou chtít nastolit totalitu, která nebude mít funkční ekonomický model, protože by sami "nastolovatelé a podporovatelé totality" nepřežili je zcela chybná. Na začátku si každý myslí, že jeho představy budou fungovat. To neznamená, že fungovat musí. Představy všech neomarxistů, všech jeho odnoží a nástrojů o funkčním ekonomickém modelu, který nastolí, vůbec nemusí představovat žádný skutečně funkční ekonomický model. Může jít o představy modelů, které se všechny do jedné - i kdyby v různých paralelních vesmírech byly vyzkoušeny úplně všechny - ukáží jako naprosto dysfunkční.
Nacisté si také mysleli, že válku vyhrají. Nebo snad Hitler rozpoutal válku s tím, že si naplánoval, jaká to bude paráda, až si sám prostřelí hlavu v zatuchlém bunkru pod kancléřstvím? Ne. Myslel si, a sním dostatečně hodně mocných lidí okolo, že mají perfektní, funkční model, který je dovede k vítězství. 

Podle teze pan Hampla musíme vyloučit, že by nacisté mohli ve 30. letech úspěšně převzít moc v Německu a nastolit totalitu, protože je zcela zřejmé, že neměli funkční model - strategický, společenský ba ani ekonomický.
Shrnuto:
o Dlouhodobě funkční ekonomický model:
 Má tak nízko nastavenou laťku, že tento nárok splní i model vytvořený tím sebevětším pitomcem.
 Vůbec není podmínkou nastolení totality. Je podmínkou dlouhodobého přežití totality. Dlouhodobé přežití totality není podmínkou ani snah o nastolení totality a dokonce ani úspěšných snah, "úspěšných" nastolení totality.
Pozn.: Jako jsem psal již v některých předchozích polemikách s panem Hamplem - plán neznamená úspěch, plán znamená úmysl. Úmysl něco udělat neznamená, že je nalezen správný postup, jak toho dosáhnout, a dokonce to neznamená ani to, že cíl, kterého má být dosaženo má vůbec hlavu a patu. Don Quijote je literárním obrazem - člověk, který má úmysl. Má plán. Má cíl. Cíl sám o sobě je nesmysl. A jeho plán navíc ani nemůže vést k dosažení cíle. Má chybný plán dosažení zcela chybného cíle, ale plán má.

3. Schopnost zapojit do systému i další generaci.
Tento požadavek je svým způsobem jen alternativou, nebo přímo podmnožinou předchozího parametru.
Takže varianta ano: To vidíme při pátečních stávkách proti svobodě člověka. Kolik se najde těch, kteří se ochotně chtějí zapojit a udělat kariéru eko-sturmbanfuhrera. A teď si představte, kolik by se jich bylo ochotných zapojit jako aktivní přisluhovači nebo přímo vykonavatelé totality, až za to budou příděly jídla, limity na elektřinu, právo cestovat mimo určený sektor, právo na sex, právo na potomka, právo na alkohol, ...cokoli.
Varianta ne: Opět - nemusí jít o dlouhodobě funkční model reprodukce - ani mocenské ba ani biologické. I když biologická reprodukce nemusí být ani pro naprosto dysfunkční totalitu limitem. Ženám z nižších kast se nařídí, "v zájmu planety", povinné poskytnutí děloh pro předvoj ekologické lidstva (nebo pro homo-soudruhy, pro muslimy, podle toho, kdo nakonec vyhraje). Atd. Případně se rovnou půjde cestou laboratorní reprodukce, kterou možná dotáhne ještě dnešní, relativně svobodný model před-totalitní. (Soft-totalitní pro přesnost).

Pan Hampl zaměňuje dvě věci:
a) nastolení totalitního režimu
b) nastolení takového totalitního režimu, který bude dostatečně funkční po dostatečně dlouhou dobu
To, že zelení fašisté nebudou schopni nastolit funkční totalitní režim a že zelený fašismus povede nutně k rozvratu a destrukci je pravda. Totalita ale i tak může přežít desítky ba i stovky let. 

Bez vnější zpětné vazby srovnání s jiným uspořádáním opravdu stovky let postupné degenerace, končící zřejmě naprostým koncem civilizace a možná koncem lidské společnosti.
Ale to neznamená, že nejsou sto nastolit totalitu.
Pol Potův režim (a podle mne dokonce ani například nacismus) nebyl schopen fungovat dlouhodobě. Ale to neznamená, že by Pol Pot nenastolil totalitu. 

Udělejte takový režim v celoplanetárním nebo alespoň dostatečně velkém měřítku (celý Západ) a máte režim, který půjde desítky let až do smutného konce téměř vyhlazení lidské rasy a konce civilizace (s následným vymřením zbytků populace).

Nechápu, jak z neschopnosti něco udržet dlouhodobě funkční může pan Hampl odvozovat neschopnost to vůbec nastolit.
Jsou lidé, kteří nejsou schopni udržet vztah. To ale neznamená, že ho nemohou založit.
Jsou společensko-ekonomické modely, které nutně zkrachují. To ale neznamená, že nemohou být nastoleny.
Jsou podnikatelské plány, které jsou odsouzeny ke krachu. To ale neznamená, že nebudou zahájeny (a později smutně ukončeny bankrotem).
Podobná absurdní ujišťování, že žádná zelená totalita nehrozí, protože by nefungovala, je funkce ďáblova advokáta.
Je to falešné uklidňování lidí, že nehrozí zlo a tímto falešným ukolébáváním pozornosti a odporu se zlu napomáhá.

Post Scriptum: 

Zdá se, že Grétina hvězda již zapadá. Přehřáli to. Přehnali. Vzbudili příliš velký odpor. Projevuje se posměchem Ale pokud, nebo až ji neomarxisté "stáhnou" z nástrojů používaných k nastolení totality, nebude to proto, že je ke zničení svobod a nastolení totality nepoužitelná. Bude to výhradně a jedině proto, že se lidé bránili - proti ní, jako nástroji zničení svobod a nastolení totality. Stejně jako doufejme alespoň část Evropy zabrání další islamizaci a nelegální migraci - také tento nástroj destrukce svobod a nastolení totality bude (doufám, alespoň pro část Evropy) "stažen". Vynuceně. Lidskou aktivitou, odporem občanů. A nikdy ne kvůli nějaké akademicky vysněné apriorní nepoužitelnosti těchto nástrojů k nastolení totality - protože taková apriorní nepoužitelnost neexistuje.
Tvrdit, že tyto nástroje (Gréta, greténi) nemohou být k nastolení totality využity, je jako mávat rukou nad Adolfem Hitlerem před 90 lety.
Tvrdit, že tyto nástroje nemohou být k nastolení totality využity, je funkce ďáblova advokáta.
Tvrdit, že tyto nástroje nemohou být k nastolení totality využity, je oslabováním odporu občanů proti nastolování totality v konkrétním světě reálné praxe.

Michal Brand