Další nepravdivá informace ohledně COVID-19 zpochybněna.

14.03.2020

Dnes vyšla první větší klinická práce o Covid-19 pneumonii: Wu et al., JAMA Intern Med. 

Bohužel se potvrzuje to, co jsem slyšel tento týden od italských kolegů: 

NEJEDNÁ se o nemoc starých osob, medián věku těchto nejzávažnějších Covid-19 pacientů byl ve Wuchanu 51 let (IQR 43-60 let) !!! 

Když už těžká pneumonie a ARDS vznikne, pak samozřejmě věk ovlivní její průběh. 

Proto ti, kdo tomu vůbec nerozumí, šíří bláboly, že jde o nemoc starých osob.

Dvě třetiny pacientů byli muži, zpravidla v produktivním věku, 95% pacientů mělo oboustrannou pneumonii a jen 4% měla preexistující srdeční onemocnění !! 

Další fáma tedy zpochybněna. 

Výskyt komorbidit NEBYL vyšší než je ve srovnatelné běžné populaci.

Může být prospěšné podat při zápalu plic kortikosteroid systémově


Risk Factors Associated With Acute Respiratory Distress Syndrome and Death in Patients With Coronavirus Disease 2019 Pneumonia in Wuhan, China


Zdroj

Q.S.

Něco se děje... V Evropě jde do tuhého a možnosti jak zpomalit virus se pomalu vyčerpávají. S "open borders" to tam nabírá nehezké obrátky. Až to u nich zasáhne neintegrované komunity, bude vymalováno.