Dekrety prezidenta republiky nebránily našemu přijetí do Evropské unie

13.12.2019

Články na toto téma jste si zřejmě, vážení přátelé, pozorně přečetli. Jistě jste se seznámili i se snahou V. Klause, tehdejšího prezidenta republiky, zabezpečit majetek, který jsme získali na základě dekretů prezidenta Beneše, před možnými nároky tzv. sudetských Němců. Jak vše tehdy dopadlo, víme. Pan prezident Klaus byl před obrovským vnitřním tlakem. Vzpomínám si, jak pražská kavárna a sluníčkaři vymýšleli způsoby, které by vedly k tomu, aby byl pan prezident zbaven svého úřadu. Dokonce se objevovaly návrhy podrobit jeho dušení zdraví, které zpochybňovali, lékařskému vyšetření. Až tam se tehdy šlo.

Kde jsou nyní ti, kteří nebrali v úvahu nebezpečí, které nám již tehdy hrozilo, kteří se naopak krokům nás zabezpečujícím se bránili? S hrdostí se snad sami přihlásí, jak tehdy byli "prozíraví".

Když jsme vstupovali do EU, dekrety prezidenta republiky nevadily. Dnes najednou po tolika letech našeho členství vadí. Údajně musí být zrušeny. Když ptáčka lapali, hezky mu zpívali. Lapenému ptáčkovi jsou však schopní, jak je vidět, sedřít poslední peříčko. 

Slovo nedrží. Salámovou metodou nás se snaží zdolat.

Jak vše dopadne, nelze s jistotou stoprocentní předvídat. 

Jistě se všechny protičeské síly, od landsmanů, přes jejich německé ochránce a příznivce, až k "českým" germanofilům a sudetomilům, přátelům "sudetoněmecké věci", zjevným i tajným, včetně "vlastenecké aristokracie" spojí v boji proti dekretům prezidenta republiky, proti našim státním a národním zájmům, aby z toho všeho získali stamiliardy korun do svých kapes.

My tomu budeme bránit, jak nám síly stačí. 

V tomto boji žádná skutečný český vlastenec již nesmí chybět. 

Síly všech je nutné spojit, abychom uhájili své. 

Nic předem nevzdávat, bojovat o vše do posledku! 

Cizí nechceme! 

 Své si však brát nedáme!

Budou-li však s plnou vážností a bezohledností prosazovat zrušení dekretů prezidenta republiky, nezbude nám nic jiného, abychom zachovali to, co nám patří, než EU opustit. 

Může-li odejít z EU Velká Británie, můžeme odejít i my. Brexit je aktuální, Čexit možný!


Dr. O. Tuleškov