Diverz/ita/e

05.09.2019

Diverzita (v některých oblastech používán český výraz rozmanitost; z angl. diversity) je základní vlastností systémů, vyjadřující rozrůzněnost jejich prvků (elementů). Zároveň je často vnímána jako míra stability systému, protože uniformní systém v případě krize většinou kolabuje celý, kdežto v systému diverzním prochází krizí jednotlivé jeho části, ale celek zůstává funkční. 

Diverze (franc. diversion, rozptýlení, odvedení pozornosti) je vojenský manévr, který má pozornost protivníkova vojska odvést z místa, o něž vojsku skutečně jde, a to předstíraným útokem části vojska někde jinde (lépe dál od centra útoku). Diverze má tak odlákat nepřátelské síly z místa, kde se chystá skutečný útok, aby se oslabila jeho obrana. Typickým příkladem byly diverzní výsadky a vylodění spojenců před invazí v Normandii během druhé světové války. Vedle takovéto strategické a centrálně plánované diverze velkých rozměrů se ve válkách vyskytují drobné, rozptýlené a často improvizované akty sabotáže a záškodnictví, které narušují plány nepřítele, a to zejména v týlu. Lidem, kteří je dělají, se říká diverzanti.