Erotika jako subverzivní zbraň. Rozvracení tradičních hodnot je předstupněm pro konstrukci NWO totality.

31.10.2019

Pravicový konzervativec E. Michael Jones a jeho přednáška v polské Varšavě. Na rozdíl od liberálního pojetí sexuální revoluce Jones vysvětluje pomocí historických i současných příkladů, jak bylo tzv. sexuální emancipování od svého počátku pojímáno jako forma podprahové kontroly obyvatelstva. Ti, kdo chtěli člověka "osvobodit" od tradičního morálního rámce, museli prosadit jiné mechanismy sociální kontroly jakmile uspěli, protože emancipované lidské libido bez sebedisciplíny nutně vytváří chaos. 

Rozvracení tradičních hodnot je tak předstupněm pro konstrukci NWO totality. 

 Jones rozebírá útočné využití erotiky, kterou aplikovali či aplikují aktéři jako Filištíni ve Starověku, francouzský revolucionář Markýz de Sade, židovský neomarxista Wilhelm Reich nebo současný stát Izrael, Hollywood či nadnárodní instituce jako Světová Banka či OSN

 POZNÁMKA: video je trhané, protože po každé větě následoval polský překlad, který byl z videa vystřižen. Celkově jde o krácenou verzi.  

https://www.youtube.com/channel/UCqu-4AY-501xV5iCtt7dMKQ/videos


Zdroj