EU nutně potřebuje otevřít hranice, aby se obohatila jako při historickém obohacení Aténami a Římem, vysvětluje šéf OSN

21.01.2020

Národy EU se už konečně musí vzdát nenáležité imigrační kontroly a předat ji řádně Bruselu a své hranice dokořán otevřít masové migraci z jiných kontinentů, neboť Evropa "byla v průběhu své historie vždy obohacována hlavně diverzitou," káže Antonio Guterres. 

Generální tajemník OSN při přebírání ceny Karla Velikého udílené globalisty za boj proti národní suverenitě, která byla už předtím udělena globalistickým figurám jako papež František, Angela Merkel a Emmanuel Macron, začal svůj přebírací projev varováním, že mnozí voliči v Evropě "se obracejí do sebe, aby zabředli do vzpomínek na jakýsi zlatý věk, který nejspíš nikdy nebyl."

"Asimilace několika kultur a jejich odkazů, to byl přeci výchozí bod evropské kultury," vysvětloval posluchačům v Německu minulý týden Guterres, přičemž poukazoval, že Palác Karla Velikého v Aachen "vtěluje řadu prvků římské a byzantské civilizace."

Ale Evropané nebudou schopni "uchránit bohaté dědictví," aniž by vyhověli požadavkům globalismu včetně masové imigrace, sražení emisí uhlíku na nulu do roku 2050 a "plného rozběhnutí Agendy 2030 OSN s jejími Cíli trvale udržitelného rozvoje," k níž patří potraty na požádání, dosažení ukazatelů rovnosti pohlaví a propagace životního stylu LGBT u dostatečně malých dětí, kázal.

Prohlašujíc, že Evropa "nemůže vycházet z premisy 'my' versus 'oni'," tento portugalský socialista oznamoval, že "neexistuje žádná alternativa" k nutnosti otevřít hranice tohoto bloku, kdy odhaloval, že "zavřít své dveře před žadateli o azyl nijak toto dědictví neochrání, nýbrž ho jen zostudí."

"Všechny společností tíhnou k tomu, aby byly multietnické, multikulturní a multi-náboženské, nebo už takové jsou. A to se musí považovat za obohacení a ne za hrozbu," trval na svém Guterres, než pak začal od Bruselu požadovat, aby už konečně strhl vnější hranice národních států EU a daňové poplatníky přinutil posílat peníze Globálnímu jihu, aby se už konečně dosáhlo "vyváženého imigračního přístupu, který řeší kořeny problémů imigrace spolu s dodržováním práv a důstojnosti migrantů."

Tento boss OSN ve své řeči vytýčil tzv. antropocentrickou (člověkem spáchanou) klimatickou změnu, masovou migraci a xenofobickou "nenávistnou mluvu" na internetu jako velkou trojku hrozeb, které ve skutečnosti "živí terorismus prostřednictvím sociálních médií," aniž by se zmínil o islamistickém extremismu, a jako "ta tři bezprecedentní ohrožení," která nám "v těchto hrůzných časech epochálního rozpadu geopolitického řádu klepou na dveře."

Poté, co Guterres zabědoval nad tím, že "ta agenda lidských práv ztrácí půdu pod nohami, protože tu půdu jí krade agenda národní suverenity," tak přešel k vyprávění o onom středověkém vládci a prvním Císaři Svaté říše římské, který v 9. století sjednotil západní část Evropy.

Když srovnával životní boj muže přezdívaného jako 'Otec Evropy', kterému "neschopnost psát přinášela celoživotní frustraci," s životním bojem utečeneckých dětí importovaných do Evropy, tak tento bývalý vůdce Portugalska dodal, že "stejně jako z Evropy Karla Velikého se musíme poučit i od Jeruzaléma, Atén, Říma a od mnoha dalších kultur."

V Británii tuto řeč vůdce OSN popsala Anglikánská církev za "nezbytné čtení" stejně jako vyhlašuje podporu pro krajně levicové ekologistické hnutí Rebelie proti vyhynutí.

V pastorálním listě na červen, který neobsahoval ani zmínku o Ježíši, ale místo toho tvrdě tlačil na establishmentem protlačovaný globalismus, zlořečila diecéze Lichtfield existenci těch "hnízd popíračů klimatické změny," kteří se "opovažují" protestující líčit jako obalamucené a dokonce jako příslušníky 'eko-lůzy', kdy požadoval, aby křesťané místo toho 'eko-anarchistické' skupiny "vítali", neboť to znamená "upřednostnění budoucnosti naší planety před pohodlíčkem ve svém křesle."

VIRGINIA HALE

4 Jun 2019

Něco dalšího o pokrokové anglikánské církvi:

Anglikánská církev vydává pro duchovenstvo směrnice pro ceremonie 'posvěcení' změny pohlaví


Zdroj: https://www.breitbart.com/europe/2019/06/04/un-demands-open-borders-europe-enriched/