Evropa státníků bez cti a mozku, politiků bez svědomí a inteligence, intelektuálů bez důstojnosti a odvahy.

11.03.2020

"Ten nejšpinavější komplot na této planetě, zosnovaný pomocí ideologické lži, kulturního barbarství, morální prostituce a podvodů. 

Vinu nese Evropa bankéřů - autorů frašky zvané Evropská unie, Evropa papežů s jejich vyfantazírovanou pohádkou o "ekumenismu", zločinců, kteří mají na svědomí lživou báchorku o "pacifismu", pokrytců zodpovědných za podvod zvaný "humanitární pomoc". 

Evropa státníků bez cti a mozku, politiků bez svědomí a inteligence, intelektuálů bez důstojnosti a odvahy. 

Zkrátka Evropa chorá. Evropa, která se jako děvka zaprodala sultánům, chalífům, vezírům a lancknechtům nové Osmanské říše. 

Jednoduše Eurábie."


Oriana Fallaciová