Existují vlivné síly, které si nepřejí silnou a nezávislou Českou republiku. Snaží se ji vnitřně rozložit šířením negativních emocí, mediálními štvanicemi, podporou udavačství, omezováním osobní svobody, svobody projevu a pořádáním pouličních demonstrací?

19.02.2020

Centrálním místem boje za budoucnost České republiky bude školství a škola, řekl profesor Ivo Budil v rozhovoru pro česká média. Generaci čtyřicátníků a padesátníků prý nepřátelé svobody už zlomit nedokážou.

"Myslím si, že česká společnost je zralejší a střízlivější než dříve. Prokazuje v mnoha směrech pozoruhodnou odolnost. Navzdory masivní propagandistické vlně živené mainstreamovými médii, progresivistickými akademickými kruhy, nevládními organizacemi a levicově liberálními politickými stranami, a to za podpory bruselských byrokratických struktur a nadnárodních korporací, se daří udržovat v České republice vyšší míru demokracie a svobody než ve většině západoevropských zemích," řekl v rozhovoru pro Parlamentní listy.

Podle jeho názoru existují v evropském prostoru politické síly, které si nepřejí silnou a suverénní Českou republiku.

"Existují vlivné síly, které si nepřejí silnou a nezávislou Českou republiku. Snaží se ji vnitřně rozložit šířením negativních emocí, mediálními štvanicemi, podporou udavačství, omezováním osobní svobody a svobody projevu a pořádáním masových pouličních demonstrací proti demokratickým institucím a principu demokratické volby. Nepřátelé svobody již pochopili, že generaci dnešních čtyřicátníků a padesátníků, která je vesměs imunní vůči pokušení totalitarismu, nezlomí," uvedl.

Profesor Budil věří, že klíčovým místem boje za budoucnost České republiky bude školství, respektive základní a střední škola, a případně i terciální vzdělávací instituce. 

Organizacemi, které se snaží změnit chápání světa české mládeže, jsou prý neziskové vlivové organizace.

"Zaměřili se na školy, které se snaží ideologicky indoktrinovat především prostřednictvím působení neziskových organizací. Cílem je zlomit kritického ducha a získat mladé lidi pro progresivistické ideály. Nad českou společností se tak opět vznáší hrozba nové normalizace. Díky našim historickým zkušenostem bychom měli na rozdíl od Švédska, Německa či Francie v této zkoušce obstát. Ústřední půdou tohoto zásadního střetu o budoucnost svobody v naší zemi však bude škola," myslí si vlivný profesor.

Rok 1989 údajně z československé strany neproběhl bez chyb a omylů. 

Jedním z nich mělo být to, že si občané tehdejšího Československa neuvědomovali sílu konkurence, která vzniká v kapitalistických hospodářských vztazích.

"Po roce 1989 jsme se dopustili jednoho závažného omylu. Neuvědomili jsme si, že západní státy sice přestaly být našimi rivaly v ideologické, politické a vojenské oblasti, ale o to více s námi budou soupeřit v ekonomické sféře. A že využijí každé příležitosti, mocenského tlaku, naší slabosti a naivity a důmyslné strategie, aby nás přeměnily v závislou ekonomickou periférii, zdroj levné pracovní síly a odbytiště vlastního zboží," uvedl Budil v rozhovoru.

"Západní Evropa je v krizi"

Území západní Evropy, které bylo pro mnohé postkomunistické země tradičně zdrojem inspirace pro rozvoj společnosti, je slovy profesora Budila v těžké společenské krizi, jež se projevuje technologickou a ekonomickou stagnací.

"Západní Evropa je pohroužena do hluboké sociální krize, umocněné přílivem imigrantů z kulturně nekompatibilních civilizačních okruhů, a ekonomicky a technologicky stagnuje. Tento úpadek je zakrýván stále více ideologicky zaměřenou a od reality odtrženou rétorikou, autoritářskými metodami a nedemokratickým potlačováním odlišných názorů," myslí si univerzitní učitel, který později dodal: "Nacházíme se tedy vlastně poprvé v našich dějinách v situaci, kdy pro nás západní Evropa přestává být modelem, který je třeba co nejvěrněji napodobovat."

USA jako dlouhodobý partner Evropy údajně není již více spolehlivý, a to v situaci, kdy se v Evropě rozmáhá islám a roste ekonomická moc Číny.

"Evropa dnes čelí teokratické asertivitě islámu a ekonomickým aspiracím Číny. Na Spojené státy americké jakožto globálního hegemona již nelze spoléhat," prohlásil Ivo Budil.

Podle jeho názoru je nezbytné, pokud chce Evropa držet krok s Čínou, aby došlo k restauraci výrobní a vědecké základny kontinentu. 

Není údajně možné vzdělávat mladé lidi v prázdných a nic nepřinášejících vysokoškolských oborech.

"Jestliže chce Západ ekonomicky vzdorovat čínské asertivitě, musí obnovit svoji výrobní základnu tak, aby byla konkurenceschopná. Znamená to položit důraz na technické vzdělání, základní a aplikovaný výzkum a materiální kreativitu a vychovat novou generaci technické inteligence. Neproduktivní obory, které nemají nic společného s profesním uplatněním či tradiční všeobecnou vzdělaností a jež pouze ideologicky parazitují na tvořivých silách společnosti, nemohou být financovány z prostředků daňových poplatníků," dodal.


Zdroj


Q.S.

Je správné a odvážné na tyhle věci upozorňovat.