Francouzští demografové zjistili, že imigrantky výrazně přispívají k růstu úrovně porodnosti ve Francii, která je zároveň nejvyšší v Evropě...

12.07.2019

Imigrantky rodí více dětí než původní Francouzsky, píše Le Figaro.

Pokud je koeficient průměrné plodnosti v Evropě 1,59 dětí na jednu ženu v reprodukčním věku, ve Francii je to 1,88.

Odborníci, kteří v červenci zveřejnili zprávu "Populace a společnosti" (Population & Sociétés), vysvětlují, že pod "imigrantkou" se rozumí žena narozená v zahraničí a trvale žijící ve Francii bez ohledu na to, zda má francouzské občanství. Za původní Francouzsky jsou označovány ženy narozené ve Francii.

Podle průzkumu francouzského Národního statistického a ekonomického institutu (INSEE) v roce 2017 81,2 % ze 100 dětí narozených ve Francii tvořily děti původních Francouzek a 18,8 % imigrantek. V článku se uvádí, že v roce 2009 tento poměr činil 84 % a 16 %.

"Přínos migrantů do porodnosti ve Francii roste, a proto si zaslouží být označeni," říká se ve studii, autoři které "opouštějí ideologickou stránku" této problematiky a zdůrazňují fakta.

Zatímco matky-imigrantky jsou zodpovědné za narození 18,8 % dětí ve Francii, samy tvoří 12 % z čísla celkového počtu francouzských matek, což znamená, že jejich plodnost je vyšší než plodnost původních Francouzek (v průměru 2,6 a 1,8 dítěte na jednu ženu).

"Nadplodnost" migrantů tak zvyšuje koeficient celkové plodnosti Francie o 0,1 %. Ten by bez tohoto příspěvku činil 1,78, což je v každém případě vyšší než průměrné evropské ukazatele.

"Pokud je Francie v první řadě s ohledem na ukazatele plodnosti v Evropě, není to moc díky imigraci, ale spíše vysoké plodnost původního obyvatelstva," uzavírají autoři studia.

Odborníci poznamenávají, že v polovině evropských zemí, stejně jako ve Francii, migranti přispívají ke zvýšení porodnosti, ale v každé čtvrté zemi EU (především v zemích bývalého komunistického bloku) je přesídlenců příliš málo, aby mohli demografii ovlivnit. Příklad Nizozemska je ale zvláštní. Migranti představují významnou část obyvatelstva, ale jejich plodnost se neliší od plodnosti místní populace.

Specifickým pro Francii je velký počet migrantů v kombinaci s jejich vysokou plodností. Tedy mezi pocházející ze zemí Maghrebu je celková plodnost 3,5 dítě na ženu. Odborníci však tvrdí, že chování dalších generací těchto přistěhovalců narozených ve Francii se neliší od chování místních obyvatel. Nicméně, jak zdůrazňuje Le Figaro, vědci pro tuto tezi neposkytují žádné skutečné důkazy.


Zdroj


Q.S.

Přeloženo do srozumitelného jazyka se tomu říká výměna obavatelstva: Grand remplacement