Genderizací akademické sféry dochází v americké společnosti k tomu, že pořádného muže nenajdete

15.10.2019

Ve Spojených státech se vyskytl velký a závažný problém - změnila se forma mediální práce. Sdělovací prostředky přešly od úkolu informovat o tom, co se děje, k ovlivňování a komentování toho, co se děje. V americkém školství bohužel humanitní oblast degradovala do podoby, kterou ovlivňuje politická korektnost. Je velmi těžké srovnávat titul člověka, zabývajícího se nukleární fyzikou, s titulem někoho, kdo studuje genderový problém transvestitů. Ano, z obojího můžete mít doktorát. Ale v nukleární fyzice musíte něco umět. Ekologičtí aktivisté jsou stále horší, mnozí už ani nechápou trojčlenku. To je jen několik postřehů z rozhovoru, který jsme vedli přesně před týdnem s publicistou Dušanem Neumannem, žijícím už skoro čtyři desítky let ve Spojených státech amerických.