Nejnovější studie finských a japonských vědců ukazují, že hlavním faktorem změn klimatu je kolísání úrovně kosmického záření. Současnost je naprosté teplotní dno za posledních minimálně 540 milionů let

14.07.2019

Nejnovější studie finských a japonských vědců ukazují, že hlavním faktorem změn klimatu je kolísání úrovně kosmického záření. 

Pro jednoduchost stručné shrnutí: úroveň kosmického záření výrazně ovlivňuje tvorbu a stabilitu nízké oblačnosti, která následně vytváří takzvaný deštníkový efekt. (V originále "umbrella effect", my bychom asi spíše použili náš termín "poklička", "pokličkový efekt").
S těmito závěry přišly studie finských a japonských vědců. 

Zároveň studie prokazují, že vliv člověka na teplotu je hrubým způsobem nadhodnocován ve studiích klima-alarmistických ideologů, ehm, klimaalarmistických "vědců".
Vliv člověka na změnu teploty je při nedefermovaném modelu zhruba 0,01°C za uplynulých 100 let. A řekněme si upřímně, že 0,01°C je výrazně menší hodnota, než je pouhá odchylka měření nebo nepřesnost měření způsobená naprosto přirozenými okolnostmi.

Pozn.: 

I když budete měřit teplotu na stejném místě a jeho okolí se v okruhu x kilometrů nijak nezměnilo, což za posledních sto let platí možná o oblasti kolem pólů, takže nedošlo ke změně faktorů ovlivňujících lokální teplotu a tak tedy můžete teoreticky změřit lokální hodnotu "globální teploty", pak stejně nemáte nikdy zcela stejné podmínky, ale významně odlišné - před rokem bylo týden před měřením deštivo a chladno, tento rok bylo jasno a teplo při bezvětří - a máte odlišnou hodnotu teploty, která je v neznámé ale významné výši ovlivněna konkrétním počasím v daném období a nikoli globálním trendem. 

Máte tu hned minimálně dva zásadní faktory - 

1. změna charakteru místa, která změní naměřené lokální teploty i při zcela nezměněném globálním klimatu, 

2. přirozená fluktuace lokálních podmínek, kterou nelze eliminovat z dat bez dostatečně dlouhých řad (tisíce let).

Důležité je, že pro statistickou eliminaci podobných faktorů, jako jsou přirozené fluktuace počasí v daném období roku, jsou nutné velice dlouhé časové řady - například tisíce let, kdy se opravdu vliv například faktoru "počasí minulý týden" (a podobných faktorů přirozených fluktuací chaotického systému počasí) v zásadě zprůměruje, vyruší navzájem v rámci velice dlouhé časové řady (velkého množství statistických dat). Ale to se nestane v rozmezí desítek let; v rozmezí desítek nebo dokonce jednotlivých let projevují v datech zásadním způsobem náhodné fluktuace, k jejichž eliminaci není dostatečné množství dat - dokud neuplyne pár tisíc let měření a není získáno dostatečné množství dat.

Je to stejné, jako mít kostku třeba s třeba tisíc sto padesáti stěnami, nevědět, kolik stěn ta kostka má, a nevědět, jaké jsou na nich hodnoty, hodit dvacetkrát, zapsat si čísla, která padla, a pak usuzovat na to, jaká čísla padají nejčastěji nebo co je zákonitost hodu danou kostkou. Musíte hodit tou kostkou stotisíckrát a pak to začne dávat smysl.

Zcela jednoduše - máme k dispozici třeba teploty za řekněme sto třebas červnů posledních sto let. Zaprvé, pokud jsme použili stejná místa, ta místa se výrazně změnila a nejprve by se musela data očistit o vliv změny konkrétního místa. (To ovšem ve zideologizované "diskusi" nejde. I kdyby to ale šlo, i kdyby diskuse byla věcná a vědecká, bylo by to velice obtížné.)

Zadruhé, máte tedy prakticky zhruba sto hodů kostkou se zhruba tisíc sto padesáti stěnami a tedy třebas tisíc sto padesáti hodnotami. Vy jich znáte 100, ke kterým došlo.

To vám ale neumožňuje vůbec žádný racionální soud o tom, kolik stěn má kostka, kterou házíte, jaké hodnoty jsou na dalších stěnách dané kostky a jaké hodnoty budou padat nadále. Víte prostě prd. Jste jako jepice, která se právě narodila, viděla svět (pár metrů z celého světa) půl hodiny a má samolibou ale urgentní potřebu všechny poučovat o tom, jak funguje celý vesmír. Tedy samozřejmě pokud jste zastánci klima-alarmistické ideologie. Je to stejné, jako kdybyste byli mimozemšťan, přistáli v jednom konkrétním místě, obešli okolí v okruhu 5 kilometrů a pak poslali zprávu, jak vypadá celá planeta Země. (A to jste třeba přistáli v Nevadské poušti na mega vrakovišti vysloužilých letadel.)
Vynechávám v tuto chvíli druhou zásadní výhradu vůči klima-alarmistické ideologii, kterou vidím v otázce, zda vůbec dochází k vzestupu průměrných teplot.

To je dáno tím, že klima-alarmisté cíleně "ohýbají" získaná data tak, aby vypadala jako "důkaz" globálního oteplení. 

Používají k tomu selektivní zahrnutí/nezahrnutí naměřených údajů, změny lokalit měřících stanic (zejména přesun měřících stanci z venkovských oblastí, kde vždy byla, je a bude přirozeně nižší teplota, do měst, kde je a vždy přirozeně byla vyšší teplota) a další a další triky. (Velice široké a na datech a analýzách založené komentáře, analýzy a rozbory "klima-alarmismus vs. realita" je možné nalézt např. na webu https://notrickszone.com/)

Co ale vyplývá z uvedených výzkumů, které identifikují úroveň kosmického záření jako zásadní faktor determinující klima na Zemi? 

Je zcela zřejmé, že kosmické záření může způsobit globální oteplení, které způsobí roztání ledovců, které způsobí tak dramatický vzestup hladiny světových oceánů, že například Florida bude téměř celá pod vodou nejpozději v roce 2010, jak celý svět ujistil Al Gore na základě vědeckého konsensu. Aha, sakra, 2010 už vlastně bylo. No tak to bude nejpozději v roce 2025. Nebo 2030. Nebo 2040. Nebo 2050. Určitě ne později než 2100. Ale je to úplně zcela jisté. Greta to vypočítala při pozorování molekul CO2 svým bystrým zrakem. ;-)

Mimochodem, "vědecký konsensus" je naprostý nesmysl a perfektně dokazuje naprostou a totální nevědeckost globál oteplismu a klima alarmismu. Pokud je vědecký konsensus rozhodující pro pravdivost nebo nepravdivost jakékoli teze, pak je Země placatá a basta fidli. Protože to byl v určité době nepopiratelný vědecký konsensus a ten přeci nesmí být nikdy a nijak zpochybněn. Tečka. ;-)

Takže tedy kosmické záření může způsobit globální oteplení. Proto je nutné okamžitě zakázat kosmické záření. 

Greta bude kromě čtvrtka chodit za školu i ve čtvrtek, v pondělí a v úterý. Stejně tak i pomatení záškoláci z apokalyptického kultu "Pátek pro budoucnost".

Evropská Unie musí co nejdříve přijmout alespoň 20 zákonů, 270 nařízení a nejméně 2 567 vyhlášek, které zcela zakážou kosmické záření. Pokud Vesmír nepřestane vysílat kosmické záření, bude vyloučen ze Schengenského prostoru, přestane dostávat dotace na regionální rozvoj a bude mu zrušeno hlasovací právo ve všech orgánech Evropské Unie. 

Stejně tak bude potrestán i Bůh, pokud neposlechne nová nařízení Evropské Komise.

Aktivisté musí vykonávat nátlak na politiky i na místní a národní úrovni. Politici i na místní a národní úrovni musí přijmout rázná a neodkladná opatření proti kosmickému záření.

Pokroková města vyhlásí "Stav zářící nouze" a zaváží se, že se přestěhují i se všemi svými obyvateli pryč z vesmíru nejpozději do roku 2030. Greta bude muset dostat silnější prášky, protože jí bude zcela ničit pohled na neviditelné kosmické záření, jak se valí z vesmíru a ničí přírodu všude okolo. Její matka o tom napíše knihu. Bude se jmenovat "Roentgen by se divil". (Klimaskeptici napíší na oplátku knihu "To Švejk taky"). Greta dostane nabídku létat okolo Země na oběžné dráze a osobně nahradit Hubbleův teleskop pro pozorování nejvzdálenějších galaxií.

Mladí nadějní aktivisté z "Pátků pro budoucnost" přijdou s požadavkem zmenšení Vesmíru, s cílem dosáhnout nulové velikosti Vesmíru nejpozdji do roku 2050. Dále pak jako dočasné opatření budou nekompromisně trvat na požadavku zahájení okamžité ale OKAMŽITÉ výstavby obřího ochranného obalu celé naší planety, který by stoprocentně odizoloval naši planetu Zemi od kosmického záření.

Například polypropylén má dobré izolační vlastnosti proti kosmickému záření, ale prostě obrovský obal Země nad úrovní mezosféry nemůže být v žádném případě z plastu. Nebyl by recyklovatelný a bio-odbovratelný. Koneckonců půjde o obrovskou kouli o průměru zhruba 12 800 kilometrů a celkovou plochou povrchu tedy zhruba 514 milionů kilometrů čtverečných. (Já do školy chodil i v pátek, a to do opravdové školy a ne do nějaké pseudo-zato-inkluzivní školy, a nepodlehl jsem ideologii žádného absurdního apokalyptického kultu, já vím, že to jde spočítat a nemusí se to měřit ručně přikládáním čtverečkovaného papíru.

Ale to už určitě víte, že jsem trapný nepokrokový reakcionář.) Při tloušťce řekněme jeden metr by tedy šlo zhruba o půl milionu krychlových kilometrů plastu o celkové hmotnosti 500 000 000 000 tun, tedy hmotnost zhruba jako 7 miliard neekologických CO2-vypouštějících nepřátel lidstva zvaných člověk. Ochranný obal Země proti kosmickému záření musí být ekologický, takže bude nejlepší ho vyrobit ze dřeva, z papíru nebo z bramborového škrobu. Zvládli jsme v EU zatočit s plastovými nákupními taškami, zvládneme brzy zatočit i s plastovými uchošťourami, co bychom nedokázali zatočit s plastovým obalem Země.

Ochranný obal proti kosmickému záření bude ze dřeva. Bude sice muset být tlustý asi tak 20 kilometrů, ale co bychom pro ekologii neudělali, že? Také nebude propouštět světlo, takže na Zemi zavládne věčná tma. Tím - další plus - bude úspěšně zcela eliminován skleníkový efekt, protože při nulovém dopadu slunečního záření na Zemi nebude ani žádné záření zadržováno skleníkovými plyny v atmosféře. To by mohl být mimochodem další cíl agendy OSN, ekohnutí a mladých aktivistů - nulové sluneční infračervené záření do roku 2050. Doufám, že za tento nápad budu alespoň navržen na Nobelovu cenu míru, když už mi ji nepošlou rovnou automaticky.

Následná věčná tma na Zemi nemusí nikomu vadit. Jednak skoro nikdo nepřežije už první fázi ekošílenství (snížení emisí CO2 na nulu) a jednak bude lepší se na důsledky eko-fanatismu radši ani nedívat.

Ale věcně:

1. Data o (údajných) globálních teplotách jsou dnes nepoužitelná, jsou ideologicky upravována tak, aby "dokázala" ideologické premisy globálního oteplismu, aby prokázala "vědeckost" klima alarmismu. Jako když komunisté měnili historii tak, aby potvrdila "vědeckost" komunistické ideologie. Nebo jako když Himmlerovy SS hledaly "vědecké" důkazy existence bájných árijců.

2. Vědecká diskuse o skutečných změnách klimatu a o skutečných příčinách změn nebo kolísání klimatu (v prokazatelných cyklech, s různou délkou a různou amplitudou) je omezena, či spíše zcela zakázána. Jakékoli pochybnosti o klima-alarmistické ideologii jsou označovány za zločin - stejně jako v totalitách předchozích jakákoli pochybnost proti komunistické nebo nacistické totalitě.

3. Kolísání CO2 je prokazatelné i v obdobích dávno před existencí člověka (dávno před existencí inteligentního, "ne-ekologicky se chovajícího" života).
Nynější úroveň koncentrace CO2 v atmosféře je na úrovni historických minim za posledních 400 milionů let (s výjimkou ještě nižších koncentrací během doby ledové - kdy tedy například byla polovina Evropy a stejně tak třeba tři čtvrtiny Severní Ameriky téměř nebo zcela neobyvatelné a mohly poskytnout "domov" jen velice malým, primitivním společnostem lovců.) 

To přiznávají i agitátoři klima-alarmismu - viz např https://e360.yale.edu/assets/site/Capture8trimmed.jpg ve zprávě https://e360.yale.edu/features/how-the-world-passed-a-carbon-threshold-400ppm-andwhy-it-matters

Z těchto dat je mimochodem patrné, že zhruba od roku 1500 koncentrace CO2 v atmosféře dokonce klesala až do zhruba 19. století - pikantní je potom skutečnost, že na uvedeném grafu není ten uvedený strašlivý nárůst CO2 způsobený člověkem v éře industriální vůbec k rozpoznání - vypadá to jako prostě rovná vodorovná čára až do zhruba roku 1995-2000, kdy dochází k prudkému skoku. Tento skok posledních několika málo let (eko let) - buď jde o chybu měření, nebo jde o zfalšovaná data (aby vyhovovala požadavkům ideologie klima-alarmismu) nebo došlo v posledních letech k prudkému nárůstu produkce CO2 jaký nemá obdoby ani v těch nejšpinavějších obdobích industriální společnosti.

Muselo by to tedy být v důsledku efektivnějších technologií méně závislých na fosilních palivech a celkově méně energeticky i jinak ekologicky méně náročných, v důsledku ekologičtějších aut apod., v jejichž důsledku došlo k prudkému nárůstu neekologičnosti a k tak obrovskému skoku v produkci CO2, že všechna předchozí desetiletí mrhání energií, masívního a neefektivního využívání fosilních paliv apod. neměla vliv téměř žádný, zato ekologické technologie mají vliv přímo devastující. Podívej se na uvedenou studii sama/sám, milá čtenářko, milý čtenáři.

4. Období vysokých hladin CO2 v atmosféře byly obdobími obrovské exploze života na zemi. (Například vysoké hladiny CO2 v atmosféře umožnily růst mega-rostlin, které byly potravou velkých býložravých dinosaurů a ti potravou velkých masožravých dinosaurů; bez vysoké hladiny CO2 by dinosauři nemohli být v průměru větší než jelen nebo kráva, extrémní "obří dinosauři" by bez tehdejšího globálního oteplení a vysoké hladiny CO2 dosahovali maximálně rozměrů slona - třeba brontosaurus by prostě byl zhruba 10x menší).

Současné globální klima je na historických minimech teplot za posledních 500 milionů let (viz bod 8 níže). Pokud se nám "podaří" omezit skleníkový efekt a nedojde k podstatnému nárůstu "objemu" slunečního záření dopadajícího na Zemi, čeká nás doba mega-ledová, masové vymírání druhů, čeká nás zhroucení lidské civilizace (ze zamrznutí velké části povrchu Země, navíc především v oblastech, kde se nachází špička, drtivá většina špičky současné lidské civilizace, tedy Evropa a Severní Amerika) a čeká nás masové vymírání druhů (zimou) včetně velice pravděpodobného vymření člověka vlivem globální zimy (způsobené bojem proti neexistujícímu riziku "smrtelného globálního oteplení").

Jestli existuje Bůh, může pro nás potom napsat hodně sarkastický epitaf.

5. Vliv člověka na globální klima je s velikou pravděpodobností zcela zanedbatelný, natolik marginální, že ani nelze hovořit o tom, jakým směrem (oteplení/ochlazení) působí, pokud tedy vůbec působí. Dominantní vliv na změny klimatu mají přirozené, přírodní zcela mimo člověka, mimo jeho činnost a jeho vliv stojící faktory (přirozené globální cykly, vnitřní dynamická rovnováha globálního klimatu jako chaotického systému, sluneční cykly, kosmické záření a jeho fluktuace a fluktuace dopadů kosmického záření ve složitém chaotickém systému globálního klimatu atd.)

6. Vzhledem k enormnímu objemu energie přicházející ze Slunce (89 300 TW, viz např. https://www.sandia.gov/~jytsao/Solar%20FAQs.pdf ; pro srovnání - je to výkon jako zhruba 89 miliard Temelínů) je Slunce a jeho aktivita zřejmě rozhodující faktor globálního klimatu. Vědci, z doby, kdy se ještě dělala věda a ne zdůvodnění ideologických blábolů, tak tedy vědci z dob dávno minulých (1980s) uvádí, že změna "objemu" slunečního záření o pouhých 0,5% by měla za následek změnu globální teploty o více než jeden stupeň Celsia (Kelvina). Viz např. https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=5993

Za zmínku stojí teze, že pokles slunečního záření o pouhých 6% by znamenal, že naprosto celá planeta Země by byla pokryta celoročně ledem a sněhem. (Viz tamtéž). Napadá mne - to bude opravdu zajímavé, až se nám podaří omezit produkci CO2 a tím i skleníkový efekt CO2 a dosáhneme zvýšení vyzařování sluneční energie ze Země zpět do vesmíru. Třeba, řekněme, mno, co třeba o 6%? Což bude mít stejný efekt jako pokles "objemu" slunečního záření. 

Prodám plavky, koupím lyže.

7. Podle některých studií, které samozřejmě nesmí být příliš publikovány, aby nenarušovaly nerozbornou jednotu "vědecké" globál oteplistické fronty, předchází nárůst teplot samotnému zvýšení koncentrace CO2. (A naopak, pokles teplot předchází poklesu koncentrace CO2). 

Ale pššššš, to se nesmí říkat ani psát.

Viz např. https://www.co2science.org/articles/V6/N26/EDIT.php 

Ale stačí zadat do vyhledávače a najdete další studie.

8. Skutečně dlouhodobá data ukazují jednak obrovské fluktuace globálních teplot i bez jakéhokoli vlivu člověka. Zároveň ukazují naprosto jednoznačně, že současnost je naprosté teplotní dno za posledních minimálně 540 milionů let.

Viz např https://en.wikipedia.org/wiki/File:Phanerozoic_Climate_Change.png


Michal Brand