Hulvátské vystoupení starosty Řeporyj v ruské televizi je důkazem rozkladu našeho státu.

30.11.2019

Pavel Novotný veřejně před celým světem naprosto degradoval všechny obyvatele ČR, když hovořil jejich jménem, a urazil miliony lidí Ruské federace. Je sice demokraticky zvoleným regionální politikem, ale s ambicí - a velkou mainstreamovou podporou - rozvracet zahraniční politiku naší země a poškozovat její zájmy.

Avšak to, že napsal sprostý a lživý dopis prezidentu Putinovi, že ho jel na velvyslanectví předat ponižujícím způsobem (úklidovou multikárou), že v ruské televizi hovořil jménem českého obyvatelstva a že NIKDO z ústavních činitelů ani politiků ODS (mateřská strana) jeho podlá slova a jednání neodmítl a dokonce ani nezareagoval, tak to hraničí s rozpadem státní správy a systému parlamentní demokracie. 

Nečinnost a chaotičnost naší politické svity už přesahuje únosnou míru. 

Proto znovu vyzýváme politické představitele, aby odstoupili ze svých funkcí, dokud je čas.

Celkový dojem hospodského hulváta a nesvéprávného primitiva s názory zcela mimo historickou realitu, je skutečně už za hranou všeho, o čem jsme si mysleli, že je vůbec možné. 

Hodlají naši ústavní činitelé pokračovat v takto nastavované prezentaci politiky a politiků ČR? 

Hodlají naši ústavní činitelé tolerovat takového poškozování zájmů ČR?

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph. D., předsedkyně ANS

JUDr. Karel Hais, 1. místopředseda ANS

Praha 30. 11. 2019