ČR musí zavést institut strpění cizince. Institut "strpění cizince" je naprostá nehoráznost a důkaz toho, jak nás EU připravila o naši suverenitu.

08.10.2019

Přijede, žádá o azyl, nedostane ho, páchá trestnou činnost, ale my ho nemůžeme vyhostit, protože by mu doma mohli naplácat. Tak ho tady musíme "strpět". Jelikož obecně víme, že zejména z Afriky nemigrují ti, co by se tam neuživili, ale ti, kteří tam mají nějaký problém se zákonem a opravdu jich není málo, je institut "strpění" v novele azylového zákona asi to nejděsivější, co jsem kdy v naší legislativě četl. Dodnes si pamatuji, jak v propagandistickém pořadu Focus on Europe z produkce Deutsche Welle na ČT ukazovali fakticky polovojenskou jednotku mladých Afričanů odhodlaných překročit španělské hranice (samozřejmě s tím, že jsou to nebozí chlapci a je od Španělů fujky, že jim nechtěli otevřít náruč). 

Já chápu, že to tam mají hoši těžký, ale jsou to lidé, kteří mají na rukou krev, mnoho krve. Obvykle bývalí dětští vojáci. Prchají do Evopy, aby je v Africe nedostihla spravedlnost. Ano, jenže pak tady máme tu situaci, kdy u Litoměřic na poli Afričan znásilní českou holku a my se ptáme, jak je to možné?! Dostal azyl? Ne! Tak co tady dělal? 

Eeee... no, byl v německém režimu strpění! Volně se pohyboval po EU, protože Shengen, žejo, a protože by mu doma asi nabacali, tak ho tam nesmíme vydat. Tudíž se Evropa stává sběrným táborem kriminálních živlů celého globalizovaného světa a my jim dáme nad to status "strpěného uprchlíka", tzn. budou mít nárok na jídlo, na základní potřeby, na lékařské ošetření atd.
Evropa umírá pod koly náklaďáků a krvácí ze svého hrdla čepelemi migrantů. A my zavádíme institut "strpění" zločince!
Moc prosím, Václav Klaus a Zuzana Majerova a celá Trikolóra - pojďme o tom veřejně diskutovat a vyjasnit si, co si předkladatelé návrhu pod pojmem "strpění" PŘESNĚ předstsavují. Že je budeme živit, šatit, léčit a platit, to je už teď jasné, ale necháme si snad naši zemi zaplnit zločinci a vzdáme se tak my sami skrze tento zákon možnosti vyhoštění v případě spáchání trestného činu? Jo aha, on může podat i kasační stížnost... takže roky a roky... no, tak ať žije pan Dr. Rozumek a jeho genossen a spřátelené neziskovky, že?!

P.S.: I toto je důsledek toho, že EU pohrozila Babišovi zastavením dotací a proto jsme sice nepřijali "Pakt o migraci", ale přijali jsme "Pakt o urchlících" (ani nahá, ani oblečená, ani pěšky, ani na voze...), jak nám furt říkali, že je nezávazný - tak si ho přečtěte: https://www.europarl.europa.eu/.../docu.../TA-8-2018-0118_CS.html
Článek 5: "(Evropský parlament) zdůrazňuje, že hlavní mezinárodní smlouvy o lidských právech uznávají práva všech lidských bytostí, včetně migrantů a uprchlíků, bez ohledu na jejich právní postavení, a zavazují členské státy k jejich dodržování, včetně základní zásady nenavracení; požaduje, aby byla zvláštní pozornost věnována lidem ve zranitelných situacích a těm, kdo potřebují zvláštní lékařskou nebo psychologickou podporu, mimo jiné v důsledku fyzického násilí motivovaného předsudky, násilí sexuálního nebo násilí na základě pohlaví nebo mučení; zasazuje se o začleňování konkrétních opatření do globálních paktů v tomto ohledu; připomíná dále, že zranitelnosti vznikají v důsledku okolností v zemích původu, tranzitu a přijetí nebo cílových zemích, jakožto důsledek nejen identity dané osoby, ale také politických rozhodnutí, nerovnosti a strukturální a sociální dynamiky"
a pak čl. 9: "(Evropský parlament) upozorňuje, že by měl zůstat zachován důraz na řešení rozmanitých hybatelů nelegální migrace a násilného vysídlování (konflikt, pronásledování, etnické čistky, všeobecné násilí nebo jiné faktory, jako např. extrémní chudoba, změna klimatu nebo přírodní katastrofy);"

Řečeno lidově: Uprchlíkem může být i ten, kdo si myslí, že trpí změnou klimatu.
https://www.ceska-justice.cz/.../cr-musi-zavest-institut-st.../...


Tomáš Tyl