Jak president Beneš odsoudil pakt Poláků s Hitlerem - aneb - Co se stalo v Evropě roku 1934

13.01.2020

V současnosti Evropská unie vyhlásila superblábol o tom, že II. světovou válku zavinili Rusové a Němci společně - paktem Molotov-Ribbentrop. Pravdou je opak.

Prolog II.světové války zahájily dvě mezinárodní události ve stejném roce.


Byl to rok 1934. Polská vláda podepsala pakt o neútočení a spolupráci na deset let s Hitlerem (!) a v Marseille spáchal ustašovec placený Itálií atentát na zastánce kolektivní bezpečnosti Evropy, ministra zahraničí Francie Barthoua, a na jugoslávského krále Alexandra.

Proč Poláci podepsali pakt s Hitlerem? 

Životopisec presidenta Beneše, Edward B.Hitchcock, (Zasvětil jsem život míru, Praha 1948, str.238 ad.) to popsal takto. Ve Francii byly stále prudší rozkoly: nevědělo se, jaký bezpečnostní systém vůči Německu by byl nejúčinnější a vyvstávala prý otázka, jestli bránit Německu, anebo se s ním a s Itálií dohodnout, "i za cenu nějaké oběti". Hitchcock přitom cudně zamlčel, co a kdo by měl být obětí! 

K tomu lze podotknout: Těmi oběťmi se nakonec staly Rakousko a Československo, a Západ nehnul prstem. 

Proč?
Atentátem v Marseille byl odstraněn jeden ze tří představitelů antifašistické fronty kolektivní bezpečnosti Evropy proti fašistické a nacistické mocnosti Itálii a Německu. 

Byli to tito státníci: Barthou - Beneš - Litvinov. 

Barthou byl zavražděn, Litvinov odstraněn. Beneš zůstal osamocen. 

Británie se stáhla do ostrovní isolace a snažila se paktovat s Hitlerem námořními dohodami. 

Francie otevřeně fašisovala po porážce Lidové fronty. 

Bývalí spojenci ČSR v tzv. Malé Dohodě,Rumuni a Jugoslávci, se po zavraždění krále Alexandra postavili proti Benešově politice - a začali mohutně kolaborovat s Hitlerem a Mussolinim. 

Bulharsko s Maďarském stálo na straně Hitlera již od počátku. 

A Poláci? 

Polská vláda nenáviděla SSSR ještě více, nežli předtím Rusko. 

Nakonec jí Hitler připadal jako "Evropan a muž pořádku". 

Nakonec polský národ strašlivě doplatil na Hitlerův pořádek. 

Polská vláda, vyznávající de facto principy mussoliniovského režimu, byla původně spojena diplomaticky s Brity a Francouzy. 

Nyní však počala politicky lavírovat. Hitchcock to nazval koketováním s Německem. 

Když se stal polským ministrem zahraničí Beck, bylo dokonáno. 

Po čtyřstranném paktu mocností, navržený Ducem (Británie,Itálie,Německa a Francie), Beck neváhal spolčit se s Německem a 26,ledna 1934, ještě za života Pilsudského, podepsal pak s Hitlerem. 

Proto také Hitler přijel roku 1935 na pohřeb presidenta Pilsudského a seděl v obřadní síni v uniformě na čestném místě. Jak strašlivě se tehdy Poláci zmýlili!


Jak president Beneš roku 1934 odsoudil pakt Beck-Hitler


President Beneš to líčí ve svých Pamětech takto:
"Když mi vyslanec Grzybowski přišel 27.ledna 1934 oznamovat podpis německo-polského paktu, řekl jsem mu v podstatě toto:

Znamená to, že opouštite frontu Ženevy a dáváte možnost Německu odůvodňovat jeho expansivní politiku protiženevskou. Dostanete se tímto spojení s Německem velmi daleko, neboť tím je celý tzv. francouzský systém evropské bezpečnosti znehodnocen a naše společná východní fronta proti německé útočnosti znemožněna."
"Pokládám podpis vaší smlouvy s Německem za velkou ránu dnešní evropské politice. Znamená to, že pomůžete Německu, aby o odzbrojení už vůbec nejednalo a přešlo definitivně k volnému zbrojení.

Dále dr.Beneš líčí velice chabou odpověď vyslance Grzybowského. Odkazoval na pakt čtyř mocností a na hledání "svobodné bezpečnosti", a že Polsko dalo najevo Anglii a Francii vlastní cestu. Na toto vysvětlení president Beneš, že to povede pouze k posílení Německa a jeho přípravě na ČSR a na Polsko samotné.
Grzybowski kontroval: pakt prý stejně deset let nevydrží (jak osudně bezděky . předpověděl útok Hitlera!), a snad prý to přivede Francii na "správnou cestu" (!),a pro Polsko to znamená získat čas proti Německu a možnost lépe se připravit.
Co je paradoxem dějin v tomto případě? Polský vyslanec argumentoval zcela stejně jako potom roku 1939 Stalinův SSSR. ( Beneš, Paměti, Orbis Praha 1948,str.16 ad.)

Ovšem Stalinovu SSSR se totéž vyčítá jako zločin, Beckovu Polsku však nikoli. To je ubohý dvojí metr a nepřípustné selektivní hodnocení spolku zvaného Evropská unie. Zde se jasně prokazuje padělání dějin se strany Evropské unie vůči SSSR.

Jak se Poláci zachovali v roce 1938 vůči ČSR? 

Je to notoricky známo a doloženo. Ovšem dnes to připomíná pouze Unií proklínaný president Ruské federace, pan V.V.Putin.
Nejen že urvali další kus těla nebohé republiky, ale blahopřáli si k tomu s německými generály. Předtím se polští generálové, jasně vyslovili proti vojenské pozemní i letecké pomoci SSSR Československu.
Na dotazy Francouzů. zdali připustí přechod sovětských vojsk na pomoc ČSR proti hitlerovcům, prohlásili, že nikdy. A na dotaz, zdali připustí alespoň leteckou pomoc nebohé republice, pravili, Rusy sestřelíme!
Samozřejmě je nutno rozlišovat - polský lid se nezpronevěřil, zpronevěřila se jen polská panská vláda

Zdali pak si pan generál Rydz-Smigli, když po porážce Polska prchal před hitlerovci přes Rumunsko do Anglie, vzpomněl na svá nenávistná slova proti Československu? 

Jak by ovšem pravil rabín - vše už bylo jinak. 

Toto vše je nutno připomenou ubohým padělatelům dějin, kteří ve funkci europoslanců schválili paskvil proti historické úloze SSSR v obraně proti nacismu a v boji proti němu za osvobození Evropy.

Jiří Jaroš Nickelli

Spol. L. Svobody Brno