Je celkem logické se ptát, proč se to děje?

08.11.2019

Když se zeptáte nějakého zapáleného bojovníka proti islámu, zda existuje nějaký plán muslimů na ovládnutí světa, okamžitě dostanete dlouhý odborný výklad. Budou následovat citáty z koránu, hassíd, či výroků současných imánů (viz. aktivista A. Fišer, sociolog Petr Hampl, spisovatel B. Kuras atd. ). Vše bude perfektně vysvětlené a doložené.

Jenže zkuste před tímto typem lidí poukázat na podobné znaky u Židů v jejich svatých textech. To se dočkáte posměšků o konspiračních teoriích a budete v lepším případě označeni za hlupáka, ti snaživější na vás třeba podají i trestní oznámení pro zločin "antisemitismu". 

Přitom argumentaci budete mít zcela stejně dobrou a podloženou výroky z talmudu a gemary. Doložíte to ověřenými výroky předních současných rabínů 

( "Gójové se narodili jedině proto, aby sloužili nám. Jiné poslání kromě služby národu Izraele na světě nemají. K čemu jsou pohani potřební? Budou pracovat, orat a žnout. My budeme sedět jako páni a jíst". Vrchní sefardský rabín Ovadia Josef v roce 2010!) . 

Stejně bude reagovat na možnosti existence tajných společností jako jsou zednářské lože, či ilumináti atd.. Jenže antiislámský aktivista nebude chtít nic slyšet, žádné argumenty, důkazy. Bude najednou slepý a hluchý. 

Je celkem logické se ptát, proč se to děje?

Nabízí se několik vysvětlení

  1. Většina antiislámských aktivistů jsou de facto sluníčkáři s výjimkou na islám. To jsou aktivisté ovce, kteří dokáží pouze papouškovat fráze předložené vůdci, kteří mají ale své osobní zájmy a často zastupují zájmy někoho jiného.
  2. Někteří aktivisté k tomu mají osobní důvody. (To lze chápat a vetšinou se jedná o vedoucí aktivisty, kdy někteří mají za sebou úspěšný rozvrat řady vlasteneckých aktivit a čerpají ze staletých zkušeností rozvracení cizích zemí a národů)
  3. 70 let holocaustové "výchovy". Kdy se podařilo vytěsnit téma kritiky Židů mimo veřejný prostor. (Z velké části i hrozbou trestních sankcí)
  4. Hrůza dotyčného, hlavně aby si o mě někdo nemyslel, že jsem antisemita/rasista atd. Souvisí částečně s bodem 3.
  5. Dotyčný se bojí pomsty kritizovaných (to je lidsky pochopitelné s reálným základem viz třeba nedávné politické procesy s A. Bartošem).

Jenže bez opravdu svobodné diskuse na jakékoliv téma ve svobodné společnosti nežijeme. Proto se nebojte pravdy a svobody!


Zdroj

Q.S.

Důvody jsou jednoduché. Společenská a profesní likvidace. Když profesor Anthony Sutton během svých výzkumů v Hooverově institutu objevil důkazy o spolupráci bankéřů s bolševiky, nacisty, propojení tajných organizací s americkými univerzitami a politikou,  podivných obchodech během války ve Vietnamu, byl rychle vypoklonkován z USA a zbytek života strávil v ústraní pod stálým psychologickým nátlakem... To by se mu při odhalování islámského spiknutí stát nemohlo...