Jenom naprostí blázni a šílenci nevidí, kam se všechno řítí.

16.07.2019

Zdálo by se, že lepší podmínky vytvoří lepší lidi, ale přesný opak je pravdou. Je zřejmé, že vrchnost si sama vždy dobře uvědomovala nutnost hladomorů, morů a válek, a tak čas od času spáchala nějaké ty morové rány a světové války, ve kterých nechala přemnožené zbytečné poddané vyhladit.

Problém nastal s vynálezem atomových zbraní, které jsou schopné vyhladit z planety Země vše živé. Tato potíž se sice řeší jinými způsoby, ale i tak je nutné přiznat, že vrchnosti jakýsi morální kredit zcela úplně neschází, když tak dosud neučiní. Nebo má strach ze sebevraždy, ke které ji nepříznivé okolnosti, kterým není nijak vystavena, prostě nenutí.

Přemnožené lidstvo se velmi rychle stává zbytečným. Jeho životodárná síla se z něj velice rychle vytrácí, a zdlouhavý zánik lidstva v naprosté duševní omezenosti globální digitální totality se jeví jako nepraktická zdlouhavá patálie. Kvantita zcela pohltila kvalitu. Inflace lidských hodnot překonala inflaci měny před II. světovou válkou v Německu.

Předem dohodnutí vítězové atomové války mají o sebe dobře postaráno, a zvláště po takové válce se jich nikdo nebude ptát, kdo za ni může. Výčitek nechápajících kritiků se nijak obávat nemusí. Někdo musí na sebe vzít odpovědnost za zdevastovanou planetu a lidstvo, a tak dát šanci zářné či zářící budoucnosti.

Na minulost, přítomnost a zářivou budoucnost lidstva se nelze dívat sobecky, ale globálně. Lidé se již na této planetě vyřádili více než dost, a žádné štěstí jim to nepřineslo. Život je pro ně holým utrpením, ze kterého se snaží vymanit způsoby, kterým jeho utrpení ještě více umocňují.

Dnešní člověk není schopen být šťasten bez kouře, toxických nápojů a potravin; bez prudkých jedů, tisíce věcí a služeb. Není schopen žít bez tun zákonů, pravidel, vyhlášek a jiných duševních rakovin. Každá jeho vteřina od početí do úmrtí je ošetřena penězi a záludnými finančními procesy a operacemi. Dnešní člověk není schopen nijak existovat bez utrpení nejen druhých lidí a tvorů, ale dokonce ani ne bez utrpení svého.

Utrpení poskytuje člověku iluzi reality, byť naprosto falešné, bez které není schopen nijak žít, ale nijak mu to nevadí a není mu to vůbec nijak divné. Duševně zcela zdegeneroval a vůbec nechápe základní věci. Množství falešných informací, které mu systém servíruje, mu zatemňují mozek, a pokládá je za duševní bohatství. Sice jako navedený idiot 2019 let druhým vykládá a krutě vtlouká do mozku i těla, že blahoslavení jsou chudí duchem, ale jeho samotného se to nijak netýká. Jinak by nemusel křtít utrpením nebohé domorodce a celou planetu vůbec.

Zatímco většina živých a zmučených tvorů byla již člověkem z povrchu Zemského dávno vyhlazena, člověk si bohužel snadno zvykne i na šibenici. I na té se mu jeví houpání jeho mrtvoly jako pozitivně přínosné, oproti absolutní negaci, za kterou ve své hlouposti pokládá fyzické úmrtí. Duševně již zemřel dávno. S tím problém není.

Atomové zbraně dávají možnost vyřešit problém Augiášova chlévu lidské společnosti velmi snadno a rychle. Dalším otálením se jenom prodlužuje a zesiluje utrpení. Již dávno se mělo jednat. Ale vrchnost k tomu pořád nic nenutí. Také degeneruje dle pravidla, že kdo s čím zachází, s tím také schází.

Ten, kdo by objevil jen jeden jediný přínos lidstva pro planetu Zemi, pro sebe a ostatní živé tvory, a pro Vesmír vůbec, by měl ihned dostat několik Nobelových cen. Tyto se však pouze udělují jenom za přínos k dalšímu všeobecnému úpadku a postupnému vyhlazovaní všeho živého z povrchu zemského.

Jenom naprostí blázni a šílenci nevidí, kam se všechno řítí. Bohužel se jim nesmí odporovat, a tak zbývá pouze jejich zneužívání, ve kterém si oni sami tak rádi libují. Jenomže zneužívání již dosáhlo takového stupně, že již není vůbec žádné hodnoty, kterou by šlo z nich ždímat a u nich využívat. Musí se tedy vytvářet hodnoty umělé, virtuální, odvozené a náhražkové, ale ty nikoho aspoň trochu příčetného nijak neuspokojí.

Štěstí je dnes homeopaticky tak naředěné, že to, co se pod jeho názvem prodává, již neobsahuje ani jedinou molekulu ředidla, které bylo původně vydáváno za štěstí před nějakými 50 lety. Dokázat to bohužel nijak nelze, neboť původní ředidlo není již k dispozici. A tak staří vzpomínají na staré zlaté časy, zatímco mladí, kteří je nezažili, to pokládají za projevy jejich stařecké debility.

Hospodářská úspěšnost SSSR byla pravou příčinou jeho rozpadu. Po intervencích, světových válkách a pětiletkách se sovětští občané začali mít lépe než dříve předtím. V rozporu s marxisticko-leninským učením, lepší podmínky vůbec nevytvořily lepší lidi, ale naopak lidi mnohem horší. Tento nesporný fakt není třeba nijak dokazovat. Kdo nechce být slepý, může vidět obdobnou situaci minimálně již 30 let kolem sebe.

Není však potřeba se nijak vzdávat dějinného optimizmu. Nikdo nepochybuje o tom, že tentokrát se vytváří neskutečně horší podmínky, než jaké kdy vůbec na Zemi v minulosti byly. A tyto horší podmínky zaručeně vytvoří lepší lidi. Možná i ty nejlepší. Chce to jenom trochu dialektiky do toho umírání. Vězte, že člověk, který neexistuje, netrpí, a je bezesporu člověkem nejlepším. Už jenom Písmo svaté(Bible) buď toho dokladem.

(Nepřišel jsem s ničím novým. Buddha, který již před tisíci lety nabízel lidem vyhasnutí a nirvánu po dobrém, dobře věděl, že jinak k ní zaručeně dospějí po zlém. A musíme uznat, že po zlém to jde snáze, že utrpení si nelze nijak ušetřit...)


Zdroj