Ještě dlouho si nechá český národ bezostyšně plivat na svou historii, velebit naše mnohasetleté podmanitele a kálet na hrdiny?

17.02.2020

Je sice historicky doloženo, že Mariánský sloup v Praze nechal vztyčit rakouský císař, jako výraz vděku Panně Marii (habsburské ovšem...) za vítězství mezinárodních žoldáků v jeho službách nad mezinárodními žoldáky ve službách loupících Švédů, ale dnes už se neupravovaná historie tak úzkoprse nebere.

Už je prý ten správný čas....

Prý tento monument vlastního pokoření postavili "vděční" Pražané jaksi sami jako výraz vděku za "povýšení" Království českého na habsburskou gubernii. Císař si tehdy vychutnal českou potupu i osobně a odhalení památníku se účastnil též se svým následnickým synem. Po třech stech letech Češi vazalský pylon strhli, aby bylo jasné, jak skutečně "oceňují" třísetleté habsburské šafářování v naší zemi.

Jelikož je však výklad dle historických faktů dnes vlastně "panslavistický" a v "sovětském duchu", jak praví BIS, (patrně nová zkratka pro ministerstvo školství), pražský magistrát v rukou pirátských germanizátorů rozhodl, že monument opět nechá postavit. Aby bylo všem jasno, že to bude tak a ne jinak a neodvolatelně, "stavba začne...", jak s gustem informoval Protektoratische Rundfunk ve své redakci Český rozhlas Plus, aniž ještě byly vypořádány veškeré úřednické formality.

... a Protektorát vlastně osvobodili Němci, nicht wahr?

Tato rozhlasová stanice je vůbec fajn a plná těch správných "informací". Ve stejný den, kdy bylo oznámeno, že "stavba začne...", bylo dáno obyvatelům na vědomí, že u příležitosti 75. výročí osvobození Plzně americkou armádou pozval ministr zahraničí svůj americký protějšek na státní návštěvu, poněvadž je to takové skorokulaté a vhodné datum. V době, kdy se vlivem jedovatých satanů a jiných politických hub Pražané rozhodli odstranit sochu sovětského maršála Koněva, jenž se svými vojsky skutečně hlavní město Československa osvobodil, jako před tím i drtivou většinu země, nikoho nepřekvapí, že ruského ministra zahraničí v tento významný rok do Prahy Petříček nepozval.

Nějaké Československo? Pche!...: Vždyť je to tak panslavistické! A vůbec - Pražáci se ještě budou muset moc snažit, aby náhodou hlavním městem protektorátu nebyla nakonec Plzeň! Pan Petříček se totiž v dané stanici doslova vyjádřil, že koneckonců "naši zemi osvobodila americká armáda". Neřekl "taky" nebo "i", ale jen výše uvedené.

Jestliže jste snad právě spadli ze židle, vězte, že autor těchto řádků to měl při poslechu Českého rozhlasu Plus složitější, protože byl právě za volantem a na křižovatce. Nicméně, jak nakoupeno, tak prodáno. Ještě dlouho si nechá český národ bezostyšně plivat na svou historii, velebit naše mnohasetleté podmanitele a kálet na hrdiny, co zajistili se zbraněmi v rukou, abychom se zde i dnes domlouvali mateřským jazykem?


Svatopluk Otava, komentátor ANS