Kalergiho plán: legální genocida evropských národů pomocí míšení ras

23.01.2020

Masová imigrace je fenoménem, jehož příčiny jsou nám umně skrývány Systémem, a "multietnická" propaganda se nás snaží přesvědčit o její nevyhnutelnosti. Tento článek vám chce ukázat, že tato imigrace není spontánním jevem. Chtěli by nám namluvit, že je to nevyhnutelný důsledek historie, ale ve skutečnosti je to plán vytvořený na papíře a připravovaný po desítky let, aby zcela zničil tvář Starého kontinentu.

Málo lidí ví, že jedním z hlavních protagonistů evropského procesu je člověk, který plánoval a programoval genocidu evropských národů. 

Jedná se o obskurní osobnost, kterou "mocní" považují za otce zakladatele Evropské unie. Je to Richard Nicolaus hrabě von Coudenhove-Kalergi, rakouský politik s japonskými předky a československým občanstvím (1894-1972). 

Ze zákulisí, mimo světla projektorů, se mu podařilo zatáhnout do svých sítí nejvýznamnější hlavy států. Ti pak podpořili a provedli jeho projekt evropského sjednocení. 

V roce 1922 založil Kalergi ve Vídni hnutí "Panevropan", které předjímalo nastolení Nového světového řádu založeného na Federaci národů řízené Spojenými státy. 

Sjednocení Evropy mělo být prvním krokem k jediné světové vládě. S nástupem fašismu v Evropě musel být plán na čas zastaven a Panevropská unie byla nucena se rozpustit. Ale po druhé světové válce se Kalergimu podařilo díky frenetické a neúnavné aktivitě a díky podpoře Winstona Churchilla, zednářské lóže B'nai B'rith a významných deníků jako New York Times prosadit projekt do vlády USA.

Podstata Kalergiho plánu

Ve své knize "Praktický idealismus" Kalergi prohlašuje, že obyvatelé budoucích "Spojených států evropských" již nebudou původními národy Starého kontinentu, ale bude to druh zvířeckých podlidí vzniklých míšením ras. 

Tvrdil, že je nezbytné "křížit" evropské národy s asiaty a černochy, aby vzniklo mnohaetnické stádo bez specifických vlastností, národního povědomí a rodových kořenů, snadno ovladatelné elitami u moci.

"Člověk budoucnosti bude smíšené krve. Mnohost národů bude nahrazena budoucí euroasijsko-negroidní rasou, velmi podobnou starým Egypťanům."

Kalergi prohlásil, že je třeba zrušit právo na sebeurčení národů, a postupně eliminovat národy za použití etnických separatistických hnutí nebo jinorodé masové imigrace

Aby elity mohly ovládnout Evropu, předpokládal přetvoření homogenních národů v křížený lid. Těmto křížencům připisoval charakteristické vlastnosti jako je například krutost, nevěrnost. 

Tento nový křížený lid měl být vytvořen, aby mu mohla být elita nadřazena. 

Nejprve měla být odstraněna demokracie, čili moc lidu, a poté lid sám pomocí křížení. 

Bílí měli být nahrazeni kříženou rasou, snadno ovladatelnou. 

Tím, že by se zrušil princip rovnosti všech před zákonem a zabránilo by se kritice menšin, které by byly chráněny výjimečnými zákony, by se podařilo ovládnout masy. 

Politikové oné doby Kalergimu naslouchali, západní mocnosti se soustředily na jeho plán, noviny a tajné americké služby financovaly projekty. 

Vůdci evropské politiky vědí, že právě Kalergi je strůjcem naší Evropy řízené Bruselem a Maastrichtem. Kalergi, neznámý veřejnému mínění, je pokládán za otce Maastrichtu a multikulturalismu. 

Revoluční v jeho Plánu je to, že nekáže genocidu jako nástroj získání moci, ale že předpokládá vytvoření "podlidí", kteří vzhledem ke svým negativním vlastnostem jako neschopnost a nestabilita budou tolerovat a přijímat "vznešenou rasu", elitu.

I když o Kalergim nemluví žádná školní učebnice, jeho ideje inspirovaly dnešní Evropskou unii. 

Jeho přesvědčení, že evropské národy se musí smísit s černochy a asiaty, aby byla zničena jejich identita a vznikla smíšená rasa, je základem veškeré evropské politiky tváří v tvář integraci a obraně menšin. 

Při tom všem nejde o humanitární důvody. 

Tyto direktivy jsou vydávány s nelítostnou rozhodností za účelem realizace největší genocidy v historii. 

Na počest Kalergiho byla ustanovena Evropská cena Coudenhova-Kalergiho. 

Každé dva roky jsou jí odměňování evropeisté, kteří se obzvláště vyznamenali v naplňování jeho zločinného Plánu. 

Mezi nimi jsou osobnosti kalibru Angely Merkelové, která dostala tuto cenu jako první v roce 2010, a Herman van Rompuy, který ji dostal v roce 2012 na speciálním kongresu ve Vídni, který se konal na oslavu 90 let panevropského hnutí. Symbolem panevropské unie je červený kříž přes zlaté slunce, symbol řádu rozekruciánů. 

OSN prosazuje tuto genocidu svým neustálým vybízení k přijímání miliónů uprchlíků.

Podle jejich zprávy bude Evropa "potřebovat" v roce 2025 celkem 159 miliónů imigrantů

Ptáme se, jak je možné učinit tak přesný odhad, jinak, než že imigrace byla připravována "na papíře". 

Ve skutečnosti je jisté, že snížená porodnost by v Evropě mohla být snadno zvrácena pomocí opatření k podpoře rodin. 

A je zcela jasné, že genetická výbava Evropanů nebude ochráněna přínosem odlišné genetické výbavy, ale naopak se urychlí její vymizení. 

Takže jediným cílem těchto opatření je zcela denaturovat evropské národy a přeměnit je ve společnost lidí bez jakékoli etnické, historické a kulturní soudržnosti.

Teze Kalergiho plánu vytvořily a dodnes tvoří základ oficiální politiky vlád, které prosazují genocidu evropských národů pomocí masové imigrace.

G. Brock Chisholm, bývalý ředitel Světové zdravotnické organizace, nám dokonale ukázal účel Kalergiho plánu, když řekl: 

"Co lidé musí všude rozvíjet, je kontrola porodnosti a smíšená manželství (mezirasová), za účelem vytvoření jediné rasy v jediném světě, závislé na centrální autoritě."

Když se rozhlédneme kolem sebe, zdá se, že Kalergiho plán je plně realizován. 

Stojíme před opravdovou přeměnou Evropy v třetí svět. 

Axiomem "nového občanství" je multikulturalismus a nucené míšenectví. 

Evropané jsou trosečníky míšenectví, obklopeni hordami asijských a afrických přistěhovalců. 

Smíšená manželství produkují každý rok tisíce míšených jednotlivců: "Kalergiho dětí". 

Pod dvojím tlakem desinformací a ohlupování lidí, díky masovým komunikačním prostředkům byli Evropané dotlačeni k popření svého vlastního původu, k zapomenutí svých vlastních etnických identit. 

Prosazovatelé globalizace se snaží všechny přesvědčit, aby se vzdali své vlastní identity, důležitých tradic a kořenů, a že tento proces je pokrokovým a humanitárním aktem, a že "rasismus" je chybný. 

To proto, že by z nás rádi měli slepé a poddajné konzumenty.

V tuto dobu je naprosto nutné reagovat na lži Systému, probouzet duch vzpoury u Evropanů. 

Bude třeba ukazovat všem, že integrace masové imigrace se rovná genocidě. Nemáme jinou možnost než se vzbouřit, alternativou je etnická sebevražda.

Po zhlédnutí pohádky "Pravda o Sněhurce" jsem pochopil, že to zřejmě bude pravda. 

Už těm dětem ve školce je vysvětlováno, že bílé holčičky musí mít děti s černochy, aby to bylo správně.
https://decko.ceskatelevize.cz/pohadky-pana-donutila
(ve výběru dílů vyberte "Pravdivý příběh o Sněhurce")

Papež vyzval evropské národy, aby přijaly na kontinent více imigrantů, když řekl svým posluchačům, aby dávali pozor na "netoleranci, diskriminaci a xenofobii", které se v Evropě rozšířily. 

Odmítl imigrační politiku jednotlivých států, která je stvořena k ochraně kulturní a náboženské identity evropských lidí. 

"Nebudu skrývat své obavy tváří netoleranci, diskriminaci a xenofobii, které se objevily v různých částech Evropy, často podněcované mlčením a strachem z jiného, toho, kdo je odlišný, cizinec", řekl. 

"Stále více jsem znepokojen smutným uvědoměním si, že naše katolické komunity nejsou od těchto reakcí obrany a odmítnutí oproštěny, ospravedlňujíc je nespecifikovanou morální povinností zachovat něčí původní kulturní a náboženskou identitu", dodal.


dle knihy Gerd Honsik: Sbohem, Evropo: Kalergiho plán - legalizovaná genocida