Kauza památníku maršála Koněva...

29.08.2019

Tak se radnice Prahy 6 rozhodla odstranit sochu maršála Koněva. Nejprve ji někdo polil barvou a popsal, pak policie zabránila několika občanům v jejím očištění. Nyní se údajně chystá její odvoz do sběru a nahrazení pomníkem "vlasovců". Maršál Koněv byl prý zločinec a Prahu neosvodila Rudá armáda. 

Doposud se prý ve školách učilo špatně, vše bylo ohledně 2.světové války jinak. Nebo tak nějak.

Podívejme se na to prizmatem času.

Tento dokument sponzoroval V.V. Putin v rámci hybridní války:

Q.S.