Když se podíváme na graf, vidíme kdo má největší zásluhy na zadlužení republiky.

22.11.2019

Když se podíváme na graf, vidíme kdo má největší zásluhy na zadlužení republiky. 

Informace o této skutečnosti na veřejnosti chybí. 

Nejlepší je vydáván za nejhoršího a opačně. 

ČNL