Když vybijete dojnice, nemáte ani mléko, ani dojnice, spadne vám výroba, nemáte telata…Dělat se to takto nemělo. Všichni to věděli. Bohužel to tak bylo naplánováno.

08.08.2019

František Havlát se telefonicky vyjádřil k problémům venkova, jenž pozbyl chuti pracovat v zemědělství. Komentuje ztrátu schopnosti venkova uživit velká města (na rozdíl od vyspělých zemí); nefunguje-li zemědělství, pak ani ekonomika. Havlát komentuje i kvalitu práce ministerských úředníků, jakož i hysterii kolem tzv. nemoci šílených krav (BSE).

"Když vybijete dojnice, nemáte ani mléko, ani dojnice, spadne vám výroba, nemáte telata...Dělat se to takto nemělo. Všichni to věděli. Bohužel to tak bylo naplánováno. Veterináři o tom věděli stoprocentně. Zadání však znělo zlikvidovat část hovězího dobytka..." (Fr. Havlát)

"Debilní rozhodnutí v ČR je praxe pálit obilí a přidávat řepku do paliv..." (Fr. Havlát)

"Ve výrobě drůbeže, vepřového...jsme za ČSSR byli soběstační. Byli jsme soběstační ve všem. Když dnes k nám přestanou proudit kamiony s přebytky, odpadky, nebo jak bych to pojmenoval, budeme mít problém. Musíme podporovat malé české firmy." (Fr. Havlát)

"Politici slíbili, že budou pracovat v zájmu republiky a občanů. Své sliby nedodrželi." (Fr. Havlát)

Dnešní venkov neprožívá zrovna nejlepší časy. Každý z nás se o tom může přesvědčit, když vyrazí za Prahu. V některých vískách, jako by se čas zastavil. Venkov dlouhodobě čelí odlivu obyvatel. Mladí lidé zde ztrácejí perspektivu. Nebuduje se zde nová infrastruktura. Přitom venkov byl kdysi preferován, byly to časy (ČSSR, ale i první republika), kdy se ještě hovořilo o rolnících a zemědělcích. Dnes se vše subsumuje pod označení "farmář". Přitom ani novodobí farmáři nemají na růžích ustláno, neboť je drtí velké řetězce. Do hry také vstupují pěstované monokultury, které jsou výslednicí zuřivého boje o dotace EU. 

Mizí tradiční osevní schémata. Když pak vypukla hysterie kolem BSE - nemoci šílených krav, není vyloučeno, že ona "panika" byla a je určitou politickou zakázkou, jak vtlouci předposlední hřebík do rakve českého zemědělství. 

Tato témata nám v audionahrávce telefonického interview okomentoval náš přední specialista na zemědělství pan František Havlát.

Celý rozhovor si můžete vyslechnout z audionahrávky.


Zdroj