Kulturní antropologie nezná žádné mírové soužití dvou kulturních systémů. Každá společnost musí chránit sebe a své hodnoty.  

03.11.2019
Každá společnost musí chránit sebe a své hodnoty.

Dějiny jsou fáma, kterou přijala většina obyvatel, řekl kdysi Napoleon Bonaparte. Ale dějiny jsou také - nebo především - obrovský soubor určitých hodnot. Měli bychom velmi dobře vědět, o čem naši předkové snili, proč bojovali a umírali, vždyť přece neumírali jen z plezíru, ale pro to, že chtěli lepší život pro sebe a především pro své potomky....