Maďarsko zavádí novou vzdělávací osnovu. Liberální opozice je zděšená, bude se vyučovat vlastenectví a normální rodina!

23.02.2020

Maďarská vláda zavádí novou vzdělávací osnovu s cílem zvýšit úroveň vzdělání maďarské populace.

Jedná se o naprosto zásadní opatření, které má napomoci rozvoji maďarského národa a jeho budoucích generací. 

Novela vzdělávací osnovy je velmi komplexní a byla připravována řadu let. 

Od stanovení maximálního počtu žáků v jednotlivých třídách, až po detailní změny v tom, co a jak se má vyučovat. 

Cílem je rovněž zvýšit prestiž pedagogického sboru.

U liberální opozice a jejich globalistických pánů to vyvolalo skutečné zděšení. 

Jednak to narušuje dlouhodobý plán na cílenou deedukaci bílého obyvatelstva, kterou vidíme po roce 1989 i u nás. 

Dále zavadí výuku k vlastenectví a normální rodině a tedy odmítá současnou LGBT propagandu.

Podle opozice se prý jedná o ideologickou výuku. 

Jako by snad současná multikulturní a LGBT propaganda nebyla ideologická?! 

Kriticky se rovněž vyjadřují orgány EU.

Bohužel je smutné, že žádná z českých opozičních stran podobnou reformu nemá v plánu. 

S výjimkou Národní demokracie a částečně Trikolora V. Klause ml. (ten sám je dlouholetým pedagogem, bohužel i Trikolora je plná nejrůznějších liberálů a progresivistů z bývalých Svobodných a Realistů, takže zde se ještě uvidí), přitom školství je zásadním bojištěm o přežití národa. 

Tady přece jde o to, zda bude pokračovat současný trend výchovy nevzdělaných a naivních liberálních mládežníků, doplněný agresivními imigranty, nebo vlastenecky orientovaná česká mládež.

P.S. 

Pro zajímavost do povinné literatury je zařazen i český spisovatel B. Hrabal, či G. Orwell. 

Z povinné četby byl ale vypuštěn nositel Nobelovy ceny z roku 2002 Imre Kertész, který je židovského původu a narodil se v Maďarsku a ve svém díle se zabýval převážně židovským holocaustem, žil v Německu a považoval se za Berlíňana a proslul veřejným pomlouváním země svého původu. 

Když ale onemocněl Parkinsonovou chorobou, tak se rozhodl dožít v té Budapešti, kterou dříve veřejně pomlouval, byť se později za svá slova omluvil a svém původním rodišti se vyjadřoval velmi pozitivně, včetně odmítání pomlouvat vlasteneckou maďarskou vládu na žádost "západních medií".


Josef Jungmann