Materiál OSN k migraci

22.11.2019

Materiál OSN: "Migrace k náhradě původního obyvatelstva: řešení pro stárnoucí a upadající populace" a uvádí, že Evropa bude v roce 2025 "potřebovat" 159 miliónů imigrantů.

Předpovědi Spojených národů naznačují, že v příštích 50 letech budou populace prakticky všech zemí Evropy i Japonska čelit úbytku populace a stárnutí populace. 

Nové výzvy upadající a stárnoucí populace budou vyžadovat komplexní přehodnocení mnoha zavedených politik a programů, včetně těch, které se týkají mezinárodní migrace.

Zpráva se zaměřuje na tyto dva výrazné a kritické populační trendy a zvažuje náhradní migraci pro osm zemí s nízkou plodností (Francie, Německo, Itálie, Japonsko, Korejská republika, Ruská federace, Velká Británie a Spojené státy) a dva regiony (Evropská unie a Evropa). 

Náhradní migrace se týká mezinárodní migrace, kterou by země měly vyrovnat úbytek populace a stárnutí populace v důsledku nízké míry plodnosti a úmrtnosti.

Podívejte se na scénář pro EU! 

Například Scénář V: 

.... bylo by potřeba 153,6 milionů přistěhovalců mezi rokem 2015 a 2040, průměrně 6,1 milionu ročně během tohoto období. Do roku 2050 z celkového počtu populace 520 milionů, 209 milionů, nebo 40 procent, by byli přistěhovalci po roce 1995 nebo jejich potomci.

Originál dokumentu OSN je ZDE


PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně ANS