Mluv pravdu, braň pravdu, žij pravdu! A ona tě osvobodí.

03.01.2020

Pravda je světlem Vědomí a vědomím Světla. 

Je pramenem úcty a pokory, moudrosti a spravedlnosti. 

Kde proudí pravda vědomím, stává se člověk vědomým.

Vědomí pravdy Života je zdrojem svědomí.

Postavit se na stranu Pravdy nevyžaduje nic víc, než odvahu mluvit, psát, posílat. 

A samostatně myslet. 

Patří sem i odpuštění, dokonce i omluva za činy těch, kteří v zajetí lží nevědí, co činí. 

Příklad - video. 

Přejme tedy všem lidem dobré vůle, aby s nebáli v příštím roce ukázat na Temnotu a její služebníky a zvolat "Král je nahý!" 

Vánoce byly sice bez sněhu. 

Svádět to pouze na lidskou činnost je lež, která má lidi EU připravit na další daňové okrádání. 

Naděje , že pravda zvítězí, radost a ještě krásnější nový rok 2020. 

Krizi uměle vytvořila světová vláda, aby zavedla Nový světový řád. 

Stará ekonomika by se měla zhroutit, ale dříve se ceny zvednou a mzdy se nezvýší! 

Dnes má 90% obyvatelstva půjčky a dluhy, protože neexistuje jiný způsob, jak žít. 

Přežití v této těžké době bude pro nás nejdůležitější, protože nás přenesou do digitálního světa. 

Vše začalo v roce 2019, v roce 2020 nabude na síle.


Anonym