Česká vláda ještě neodpověděla na žádný z pěti otevřených dopisů o nebezpečích spojených se zaváděním páté generace mobilních sítí

27.10.2019

Allanu Freyovi bylo v roce 1960 25 let, měl vystudovanou biofyziku a pracoval na Cornellově universitě ve vývojovém elektronickém centru americké společnosti General Electrics.
Když ho tamní radarový technik pozval, aby si šel poslechnout vysílání radaru, které se mu na jeho pracovišti ozývalo v mozku, nastartovalo to Freyovu celoživotní vědeckou dráhu.

Už o rok později, v roce 1961 zveřejnil ve vědeckém časopise pokusy, při kterých vysílal do mozků pokusných subjektů ze vzdálenosti až 100 metrů různé zvuky s použitím pulsovaných mikrovln a vyvolával v nich pocit prudkého úderu do hlavy nebo pocity mravenčení https://www.bibliotecapleyades.net/scalar_tech/the_hum/frey.htm.

Jeho další pokusy financovalo americké válečné námořnictvo a letectvo https://slowdigital.com/2017/12/07/allan-frey-a-pioneer-of-radiation-research/

které v nich začaly vidět cestu k vyvinutí nových zbraní. Allan Frey se pustil do experimentů s krysami a žábami a zjistil, že k ovlivnění činnosti jejich nervového systému stačí menší intenzita elektromagnetického záření, než jaká je dnes používána při komunikaci mobilními telefony.

Robert Becker byl dvakrát nominován na Nobelovu cenu za výzkum vlivu elektrických a magnetických poli na léčení zlomenin. Koncem minulého století přišel o dotace na výzkum, potom co svědčil v procesu, ve kterém chtěl americký stát Wisconsin zakázat, aby na jeho území byla budována anténa pro komunikaci s válečnými ponorkami, která měla vysílat signály ve frekvenci 90 Hz, která zapadá do rozsahu frekvencí, ve kterých funguje lidský nervový systém https://www.vox.com/2015/4/10/8381983/project-sanguine

Robert Becker svědčil proti budování této antény. Když přišel o práci, začal psát knihy o výzkumu působení elektromagnetických polí na lidský organismus. V jedné z nich - "Elektrické tělo" (Body Electric) - psal o pokusu Allana Freye, při kterém Frey zpomalil činnost žabího srdce elektromagnetickou energií o intenzitě 3 mikrowatty na centimetr čtvereční https://www.researchgate.net/publication/232083331_Modification_of_Heart_Function_with_Low_Intensity_Electromagnetic_Energy .

Jenom pro srovnání - V České republice je v současné době stanoven limit expozice elektromagnetickému záření mobilními sítěmi pro obyvatelstvo při frekvenci 900 MHz na 450 mikrowattů (miliontin Wattů) na centimetr čtvereční a při frekvenci 1,8 GHz na 900 mikrowattů na centimetr čtvereční 

https://elektro.tzb-info.cz/teorie-elektrotechnika/1801-elektromagneticke-pole-a-zdravotni-rizika-i

Je tedy povoleno, aby lidé v České republice byli mobilními telefonními sítěmi vystaveni 150 krát a 300 krát větší intenzitě mikrovlnné energie než kolik je zapotřebí ke zpomalení činnosti žabího srdce a se zavedením páté generace mobilních sítí se tato hustota zvýší ještě nejméně desetinásobně. Dá se namítnout, že při vyšších frekvencích většinu tohoto záření pohltí kůže, ale lidské tělo je plné slaných tekutin a tento elektrolyt může působit jako anténa, která toto záření přenese hlouběji do lidského organismu https://static1.squarespace.com/static/5b8dbc1b7c9327d89d9428a4/t/5c0ad1c603ce643e38f9f489/1544212943443/Mezinárodní+výzva+-+Zastavme+5G+projekt+na+Zemi+i+ve+vesmíru.pdf .

V roce 1975 zveřejnil Allan Frey pokus, při kterém vstříknul do krve krys barvivo a potom vystavil jejich mozek mikrovlnnému záření. To způsobilo, že bariéra v mozku, která brání tomu, aby do mozku pronikaly z krve škodlivé látky, bakterie a virusy, přestala fungovat, a barvivo proniklo až do mozku https://www.cellphonetaskforce.org/the-work-of-allan-h-frey/.

Podobným experimentům se věnuje i švédský vědec Leif Salford. Ten vystavil tři skupiny krys intezitě záření 24 mikrowattů, 240 mikrowattů a 2.400 mikrowattů na centimetr čtevreční a zjistil, že v důsledku pronikání škodlivin do mozku došlo u krys ozářených všemi těmito intenzitami elektromagnetické energie k úhynu neuronů v mozku, zatímco u neozářených krys k němu nedošlo https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1241519/pdf/ehp0111-000881.pdf

K podobným výsledkům dospělo 13 vědeckých laboratoři v 6 zemích na světě https://www.technocracy.news/neurosurgeon-low-levels-of-emf-radiation-can-cause-leak-in-blood-brain-barrier/?fbclid=IwAR1TG4vWzrAb6gjGqZZtFbPQzquzupp8FEai7jim_f3rEaJY8WtitlsC1do https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12035-014-88489

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S000689931500030X

Při pokusu na křečcích na univerzitě v americkém Chicagu došlo vlivem působení mikrovln na bariéru mezi krví a mozkem k dočasnému poškození mozku, které ustoupilo po 2 hodinách https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/000689938190398X?via%3Dihub

Před mobilními sítěmi páté generace ale nebude možné nikam uniknout a budou vysílat 24 hodin denně.

Indičtí vědci provedli pokus, při kterém byly krysy po dobu 180 dní na dvě hodiny denně vystaveny záření mobilních sítí ve frekvencích 900 MHz, 1800 MHz a 2450 Mhz. Před pokusem byly krysy vycvičeny na pohyb v bludišti. Po pokusu byly všechny krysy, které byly vystaveny mikrovlnnému záření, při reakcích v bludišti pomalejší v porovnání s krysami, které mikrovlnnému záření vystaveny nebyly. 

Vědci dospěli k závěru, že u krys, které byly vystaveny mikrovlnnému záření došlo k poškození jejich schopnosti se učit a paměti. Poškozena byla i jejich DNA https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1091581815574348?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org&rfr_dat=cr_pub%3Dpubmed .

Specifická míra absorpce, což je jiný způsob měření expozice živých organismů elektromagnetickému záření, byla v indickém pokusu od 595 mikrowattů na jeden kilogram do 672 mikrowattů na jeden kilogram. Podle české normy nesmí expozice lidí elektromagnetickému záření přesáhnout 0,08 Wattů na kilogram. Tedy vysoko nad škodlivými účinky mikrovlnného záření na mozky krys. Můžeme se potom divit, že podle průzkumů klesá ve vyspělých zemích od 90. let minulého století u lidí inteligenční kvocient https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/evropa-usa-australie-inteligence-iq-pokles-testy-hloupnuti-psychologie-spolecnost.A190530_091428_zahranicni_luka

https://www.flowee.cz/clovek/4607-proc-nase-inteligence-uz-desitky-let-klesa ?

Allen H. Frey napsal v roce 2012, kdy už byl částečně v důchodu, že v USA byly v předchozích letech falsifikovány výzkumy účinků mikrovlnného záření na lidské organismy s cílem utajit vývoj mikrovlnných biozbraní a z obavy, že by americká veřejnost mohla odmítnout používání radarů v rámci studené války

Najatí vědci proto produkovali falešné výzkumy, které údajně dokazovaly, že mikrovlny nezpůsobují propustnost bariéry mezi krví a mozkem a neškodí lidem. Aby dosáhli opačného výsledku, vstřikovali tito vědci barvivo místo do žil do střev krys a barvivo se proto v mozku neobjevovalo. Tímto způsobem zpochybňovali platnost Freyových pokusů a tyto zfalšované výzkumy potom předkládali na vědeckých konferencích. 

Po několika letech se k tomu i přiznali. Dalšímu nevojenskému výzkumu účinků mikrovln na lidské organismy pak americká vláda zabránila tím, že na nevojenský výzkum přestala poskytovat finanční podporu. 

Veřejnost se tak ale o účincích mikrovln na lidský organismus prakticky nic nedozvěděla. 

Stejná situace zřejmě existuje i v České republice, protože jsme na náš pokus získat stanovisko českých vědeckých odborníků ke škodlivosti zavádění páté generace mobilních sítí nedostali žádnou odpověď - snadno se vědci bojí, že by mohli přijít o dotace na výzkum jako Robert Becker. 

V závěru svého článku Allan H. Frey napsal, že se stovky milionů lidí, kteří začali používat mobilní telefony, staly předmětem experimentů, ke kterým nedaly žádný souhlas 

https://www.the-scientist.com/news-opinion/opinion-cell-phone-health-risk-40449.

Vzhledem k tomu, že česká vláda ještě neodpověděla na žádný z pěti otevřených dopisů o nebezpečích spojených se zaváděním páté generace mobilních sítí, které jsme jí posílali, hledáme touto cestou právníka, který by byl ochoten podat žalobu na českou vládu za to, že chce umožnit zavádění této technologie, aniž by si ověřila, že nebude pro lidi škodlivá. Podle zákonů, které vznikly na základě norimberských procesů po druhé světové válce, je protizákonné provádět experimenty na lidech bez jejich výslovného souhlasu a to chce česká vláda umožnit mobilním telefonním společnostem tím, že jim k tomuto účelu už letos v listopadu prodá frekvence https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4067158/ctu-chce-spustit-aukci-5g-frekvenci-v-listopadu.html . Pokud bude žaloba na českou vládu podána, budou v budoucnosti členové současné české vlády trestně zodpovědní za další nárůst onemocnění způsobených oxidačním stresem, který v živých organismech vyvolává elektromagnetické záření (zejména od uvedení do provozu globálních navigačních systémů, mobilních telefonních sití a WiFi, které všechny využívají mikrovln) - rakoviny https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2724665/(od roku 1985, kdy

se začalo šířit používání mikrovln, do roku 2016 vzrostl výskyt rakoviny v ČR o 140% https://outsidermedia.cz/pata-generace-mobilni-site-muze-byt-vrazedna/),

cukrovky 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1448694/ (která je v České republice na prudkém a stálém vzestupu - v roce 2008 bylo registrováno 184.000 lidí nemocných cukrovkou a v roce 2018 jich bylo už 320.000 

https://jindrichohradecky.denik.cz/zpravy_region/cukrovky-pribyva-odhalte-nemoc-vcas-20181114.html

https://www.novinky.cz/zena/zdravi/clanek/pocet-diabetiku-v-cesku-raketove-roste-40145596 ),

Parkinsonovy nemoci 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3620453/ (na tu má, podle předpovědí, zemřít v České republice v roce 2040 víc lidí než na rakovinu a současných 20.000 nemocných má do roku 2030 přibýt na 30.000 

https://www.hledamzdravi.cz/ac-parkinsonovy-nemoci-pribyva-lide-se-ji-boji-min-nez-rakoviny/), Alzheimerovy nemoci 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4840676/(v současnosti 135.000 nemocných a v roce 2050 se jich očekává 225.000 

https://zdravi.euro.cz/denni-zpravy/z-domova/alzheimerovy-nemoci-pribyva-pece-lezi-hlavne-na-rodinach-472111- za posledních 5 let vzrostl počet nemocných o 38% https://socialnipolitika.eu/2019/09/analyza-vzp-jak-starne-populace-rychleji-pribyva-klientu-s-alzheimerem/ , což nelze vysvětlit jenom věkem, protože věk dožití se za posledních pět let o 38% nezvýšil) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2724665/ ,

autismu 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0928468006000538

(v roce 1975 jím trpěl jeden z 5.000 lidí, v roce 1985 jeden z 2.500 lidí, v roce 2007 jeden ze 150 lidí a v roce 2015 1 z 86 dětí 

https://www.zdravotnickydenik.cz/2015/04/deti-s-autismem-pribyva-celoplosna-systemova-pece-vsak-v-cesku-neexistuje/ ) .

Podle vědeckých výzkumů může všechny tyto nemoci vyvolávat oxidační stres https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2724665/ , který v lidském organismu způsobuje elektromagnetické záření 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3286717/

https://ecfsapi.fcc.gov/file/60001122232.pdf

Každého logicky myslícího člověka by mělo zarazit, že právě nemoci, které mohou být vyvolány oxidačním stresem, způsobeným elektromagnetickým zářením, jsou na prudkém vzestupu v době kdy prudce přibývá elektromagnetických vln v atmosféře.

Čtenáři mohou přispět na žalobu proti české vládě za následky jejího rozhodnutí prodávat frekvence na vybudování páté generace mobilních sítí na číslo účtu 5816581349 u České spořitelny (kód banky 0800) název účtu Spolek Za zákaz manipulace. (Škoda, že není možné soudit velká česká svobodná media za to, že na tato nebezpečí neupozorňují).

Více informací na toto téma můžete najít na adresách 

https://stop5g.cz a https://www.emfsmog.cz/ .

Světový apel, požadující globální zákaz instalace 5G sítě už podepsalo víc než 3.700 vědců (z toho v České republice 57, včetně 10 biologů) 

https://www.5gspaceappeal.org/scientists .

Petici české vládě za zákaz zavádění technologie 5G před jejím důkladným otestováním můžete podepsat na adrese https://www.petice24.com/pozastavit_zavadni_technologie_mobilnich_siti_5g_a_zavest_diskusi_na_ochranne_limity_pro_stavajici_technologie?s=60070908 mezinárodní petici lze podepsat na adrese https://www.5gspaceappeal.org/sign-individual .


Za Spolek za zákaz manipulace lidské nervové soustavy radiofrekvenčním zářením Mojmír Babáček, předseda

Q.S.

Není divné jak rychle a bez ohledu na ověřené negativní účinky vlády pospíchají se zaváděním těchto technologií. Bez celospolečenské diskuse a s hrou na mrtvého brouka. Jedná se tedy o nástroj, který elity nutně potřebují k posunu k dalším výrazným změnám společenské kontroly.  Hlava nehlava, zdraví nezdraví...

Mně to tedy přijde nanejvýš podezřelé /úmyslně nepíšu nedemokratické, protože demokracie je v současné době masivně likvidována, respektive je vyprazdňován její skutečný obsah a nahrazován něčím významově zcela jiným, co však plně odpovídá záměrům 1% budujícího kontinuálně stále větší a větší moc nad zbytkem světa/!