Nabízí se otázka, zda německá vláda chce neúspěšné žadatele skutečně odsunout. Selský rozum velí tvrdit, že nikoliv!

24.11.2019

Možná jste zaznamenali podobnou situaci, když soud rozhodne o zamítnutí azylu uprchlíka, tak má následně dojít k jeho odsunu ze země. Jenže to se většinou nezdaří. 

Lví zásluhu na tom mají neziskové organizace, které odmítnutému uprchlíkovi poskytují právní pomoc, schovávají ho, či dokonce fyzicky zabrání odsunu třeba scénou na palubě letadla.

Nyní vyšlo najevo, že tyto neziskovky financuje přímo německá vláda a EU. 

Takzvané Flüchtlingsräten (uprchlické rady), které jsou organizované podle jednotlivých spolkových zemí, obdržely v letech 2015-8 od EU 6,6 mil EUR. 

Další statisíce tečou přímo do německé vlády. Schleswig-Holstein Flüchtlingsrät si přišla v roce 2018 na 433 000 EUR, v Bavorsku na 337 000 EUR, v Sasku na 610 000 EUR.

Nabízí se tedy otázka, zda německá vláda chce ony neúspěšné žadatele skutečně odsunout. Selský rozum velí tvrdit, že nikoliv!


Zdroj