Nárůst antisemitismu v ČR?

09.12.2019

Letos jako každoročně proběhla akce "kulturou proti antisemitismu", kterou organizuje spolek Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém, které si klade podle svých slov "reprezentuje miliony křesťanů všech denominací z více než 125 zemí světa, které spojuje láska k židovskému národu a izraelskému státu a zájem o něj". (více na www.vsichnijsmelidi.cz )

Vše se děje za spolupráce s pražským magistrátem, ministerstvem kultury, Senátu ČR a dalších veřejných institucí.

První otázku, kterou si musíme položit, je, zda vůbec reálně existuje skutečný antisemitismus, který by ohrožoval v ČR žijící Židy na životě a majetku. Z hlediska práva je to očividný nesmyl, Židé totiž mají vysoce nadprávní ochranu, a v porovnání s nimi jsou etničtí Češi v pozici druhořadých občanů.

Navíc je běžně praktikován dvojí metr, kdy i naprosto věcná kritika státu Izrael a Židů (a jistě je mnoho dobrých důvodů je kritizovat, jako kohokoliv jiného) je vždy interpretována jako "antisemitismus", což zcela znemožňuje jakoukoliv věcnou diskusi na toto téma. Že se "český" stát nezdráhá přistoupit v tomto případě i k naprosto neadekvátnímu postupu trestního stíhání a odsuzování, se již v naší "liberální demokracii" přesvědčilo mnoho lidí, naposledy i předseda malé politické strany A.B. Bartoš. Pokud tedy Čech kritizuje Židy, vystavuje se nebezpečí trestního stíhání, pokud ale Žid (nebo příslušník jiné vyvolené menšiny) kritizuje Čechy, pak je to vždy projev svobody slova! Tedy právo ČR zjevně jakýkoli antisemitismus ani nepřipouští.

Co z hlediska reálných skutků? Ani tady nemáme indicie, že by k nárůstu antisemitismu v české společnosti docházelo. Spíš se ukazuje, že si některé židovské organizace tento nárůst prostě vymýšlejí z nějakých ideologických, či zištných důvodů. Viz třeba případ zjevného fabulování případů "antisemitismu", na který upozornil právní aktivista Tomáš Pecina.

Nicméně na území ČR skutečně k nárůstu osob s výraznými antisemitskými názory a chováním skutečně docházet může. Jak u nás masivně přibývá imigrantů z muslimských zemí, tak je to ostatně logické. To přece vidíme na Západ od nás, že muslimové Židy skutečně nenávidí a jsou téměř za všemi skutečnými antisemitskými útoky. Proč by to u nás mělo být jinak? Oficiálně tu žádní muslimové (imigranti) nejsou, ale stačí se projít po ulicích českých měst a vidíte sami, že to je zjevná lež. Všude samé kebabárny, arabské směnárny, obchody atd... plus arabští a černošští drogoví dealeři na rozích všech větších českých měst o tom vypovídají jasně.

Mezi muslimskými imigranty je antisemitismus zcela běžný.

Zde se dostáváme k zajímavému paradoxu, že politici a aktivisté, kteří oficiálně podporují Židy a Izrael, rovněž většinou oficiálně podporují muslimy a muslimskou imigraci.

Například předseda Senátu Jaroslav Kubera z ODS sice pěkně řeční o "antisemitismu", ale současně pod jeho patronátem a za jeho aktivní účasti vzniklo první muslimské ghetto v ČR v Teplicích, jemuž místní začali přezdívat "Muslice"...

Zde se tedy dostáváme k otázce, proč se taková akce tedy vůbec koná, když zde žádný reálný antisemitismus ze strany etnického českého obyvatelstva neprobíhá.

Zjevně se totiž jedná o jakousi účelově propagandistickou akci, která může znamenat možná i nějaké pěkné granty pro angažované "umělce a kejklíře z různých menšin". Reálný přínos nemá žádný. Kdyby tu skutečně někdo chtěl bojovat proti antisemitismu, pak by musel především horovat za zákaz imigrace a odsun muslimských imigrantů z ČR. To ale současná politická reprezentace (záměrně nepíšu česká) ostentativně nedělá! 

Takže se paradoxně ukazuje, že největším bojovníkem proti antisemitismu jsou údajný "xenofob" Okamura z SPD a "antisemita" Bartoš z Národní demokracie, kteří mají v programu zákaz muslimské imigrace.

Osobně se velmi těším, až ty samé úřady tedy pražský magistrát, senát, apod. budou podporovat společně třeba festival tradiční české kultury v Domažlicích, nebo moravský folklor v Hodoníně, ale to jsem při jejich současném personální obsazení asi velmi naivní, že.


A. Fišer