Nejvyšší soud ČR rozhodl, že muslimští azylanti a strpěnci mohou v českých školách a školkách nosit hidžáby, burky, kaftany, fezy, čádory, jarmulky a jakékoliv jiné oděvy, jsou-li součástí náboženských tradic, zvyků a obyčejů daného etnika!

07.12.2019

Malé dětičky ve školkách tak budou mít islámskou indoktrinaci na vlastní oči a z první ruky, Anna Šabatová je v sedmém nebi, tohle prý českému školství chybělo, tolerance k jiným kulturám a sbližování kultur! Rakousko, Francie, Dánsko, Německo, Belgie a další země přitom nošení náboženských úborů na školách a ve státních úřadech zakázaly!

Nejvyšší soud ČR v Brně dnes rozhodl [1], že v kauze Ayan Jamaal Ahmednuurové, bývalé studentky Střední zdravotnické školy v Praze, ředitelka školy Ivanka Kohoutová upřela studentce právo nosit nepřetržitě šátek na hodinách teoretické výuky, neboť muslimský šátek hidžáb je prý součástí náboženských tradic a podle stanoviska soudu nesmí stát odpírat práva náboženským skupinám, neboť náboženství je prý nadřazeno předpisům organizací a firem. 

Judikát Nejvyššího soudu má všechny prvky autogenocidy českého národa a znamená to, že tento přelomový rozsudek bude použit jako příklad a vzor pro případné budoucí podobné kauzy. 

Stanovisko Nejvyššího soudu totiž přiznalo náboženství vyšší míru práv a ochrany, než jsou české zvyky, tradice a obyčeje, takže židovské děti budou chodit do škol v kloboucích, které si nebudou sundavat ani uvnitř škol, což je slušnost v západní civilizaci, dnešním rozsudkem navodil stav, kdy i klobouk chasidských dětí na školách bude mít ochranu, protože je to součást tradičního náboženského oděvu.

V hidžábu už brzy na hodinách tělocviku v českých školách, ředitelé právě dostali nakázáno, že musí držet hubu, jinak...

Nejde zdaleka jen o studenty středních a vysokých škol, ale verdikt se týká všech úrovní škol, a to je model, který donedávna fungoval i v Německu, dokud Bundestag toto neomezil. Jednalo se o to, že turecké, židovské a muslimské rodiny posílaly do mateřských školek své děti v tradičním oblečení a děti se potom mezi sebou často porvaly, protože muslimské i židovské děti mají z domova indoktrinaci, že druhé etnikum je špinavé. Tradiční oblečení do škol nepatří a český Nejvyšší soud znovu ukázal, že nehájí zájmy českých občanů, ale zájmy Domu Sion. Naprostý rozpad a zánik české státnosti a kultury.

Děti začnou chodit do škol v kloboucích, s pejzy, nemyté, protože je to tradice, muslimské dívky budou obalené v pytlovině a bude jim koukat jenom špička nosu, některé děti budou mít jen jarmulky, jiné přijdou v kaftanech, které odmítnou sundat i při tělocviku, ani dívky hidžáb při tělocviku neodloží, a protože tady bude precedens z Brna od Nejvyššího soudu, žádný ředitel a ani ředitelka už si netroufne dětem šátky nebo kaftany sundavat, protože by se okamžitě dočkali obvinění z rasismu a utlačování víry a vyznání.

Už brzy v českých školách!

Soud totiž ve svém verdiktu uvedl, že zahalování vlasů je běžné a součástí náboženských tradic, které nejsou v rozporu s bezpečností ČR. No, to si Nejvyšší soud dovolil teda hodně, asi nemají soudci informace a neví, co se stalo minulý týden v Londýně, kde muslimský mladík v kaftanu a s nožem o délce 28 centimetrů zaútočil na místní góje, přičemž na ně řval, že muslimové přišli Velkou Británii obsadit a všichni nevěřící se stanou otroky, anebo budou podřezání. Útočník v Londýně křičel: "Chcípni, ty pse, chcípni!" a jak je vidět, soudci Nejvyššího soudu v Brně chtějí, aby se takové události odehrávaly i na českých školách. Jejich rozsudek tomu napomáhá, protože studenti v kaftanech, v burkách a vůbec v dlouhých hábitech mohou pod svým úborem do školy pronést cokoliv, a když nějaká škola bude mít bezpečnostní rámy, který školník si dovolí nadzvednout hábit muslimské studentce nebo muslimskému mladíkovi?

Začíná to šátkem, bude to pokračovat požadavky na halal stravu ve školních jídelnách, potom požadavky na segregaci dívek od chlapců ve školách... a už to pojede

Francie zakázala nejen šátky ve školách a ve státních firmách, ale i tradiční úbory, které představují bezpečnostní riziko. Pod úborem je možné pronést mačety a dlouhé nože do školy, baseballové pálky, železné tyče a další útočné zbraně. Ve Francii sice mají školy bezpečnostní rámy, ale školní ostraha nemá právo studenty šacovat. Takže, když bezpečnostní rám začne pískat, ostraha neví, co má student schovaného pod svým tradičním oblečením. Ale proč myslet hned na nejhorší?

Problémy v českých školách začnou už na daleko menších věcech, např. složení školního jídelníčku. Jak bude školní kuchyně vařit pro 4 nebo 5 muslimských dětí z celkem 200 dětí? To budou extra vařit halal pro 5 dětí? Ne, dopadne to jinak, jako tady v Německu, školní kuchyně úplně vypustí vepřové maso a začnou vařit jenom halal. Všechny děti se přizpůsobí těm 5 dětem, protože vedení školy má takový strach z žaloby kvůli rasismu, že raději celou školní kuchyni udělají halal, než aby riskovali, že muslimské děti sní něco, co pochází z prasete.

Takže, celé to začíná tím, že muslimská dívka se v Praze na české střední zdravotnické škole, studující za české peníze daňových poplatníků, domáhá svého muslimského náboženského šátku. Pokračovat to bude tím, že se dívka začne domáhat v jídelně halal jídla, a když nebude halal, opět poběží s žalobou do Brna k soudu, aby vydal judekát. A co třeba segregace? Ve školách s velkými počty muslimů jsou třídy segregovány a dívky a chlapci odděleni, existují jen třídy chlapců a vedle jen třídy dívek.

To je také náboženská tradice, paní Šabatová, kdybyste náhodou chtěla namítat, že segregace je fuj a naopak by se měla prosazovat inkluze a slučování. To je proti islámské víře a proti Koránu, to abyste v tom měla jasno. Nejde totiž vůbec o nějaký šátek, jde komplexně o to, že český Nejvyšší soud nadřadil právo náboženských obcí a jejich tradic a obyčejů nad obecné zvyky a ustálenosti českých tradic a zvyků. A českým zvykem a tradicí je, že žena si po vchodu do místnosti sundá šátek, muž si pro změnu sundá pokrývku hlavy, nejčastěji klobouk. To je pro změnu zase naše evropská a česká tradice, páni soudci!

Polonahý pán s kokosem na přirození vstoupí do místnosti a naplive na podlahu... to je také tradice s náboženským ukotvením

A jestliže studentka studuje na veřejné a ne-muslimské škole, jejímž zřizovatelem není muslimská obec, ale stát, městský, krajský nebo okresní úřad, nebo je to soukromá škola s platnými školními stanovami, tak nikdo nemá právo požadovat po škole, aby se škola přizpůsobovala muslimským tradicím a obyčejům. Nevím, jestli soudci z Brna byli někdy na Tahiti, ale tamní domorodci mají ve zvyku při vstupu do místnosti před sebe naplivat, aby vyhnali zlé duchy. Je to velmi nechutná tradice, je to obyčej, ale to snad znamená, že když někdo z takových tahitských kmenů by studoval v ČR, tak bude mít právo chodit skoro nahý s kokosovým ořechem místo Adamova listu a bude moci při vstupu do školy okolo sebe plivat? Protože, když to neudělá, tak oni opravdu věří, že v místnosti setrvají zlí démoni. Nemohou se potom soustředit, jsou nervózní a nechtějí na místě zůstat.

Hidžáb se nezdá tak problematický, muslimské ženy neplivají při vstupu do místnosti, ale ruští pravoslavní třeba místnost dvakrát denně vykuřují kadidlem a vyhánějí taktéž zlé démony. Pokud místnost není vykouřená kadidlem, nedokáží v ní bydlet a setrvat. Takže, jak daleko soudci Nejvyššího soudu promysleli svůj judekát? Takže hidžáb je v pořádku. Takže i turecký fez bude v pořádku. Chasidský fedor určitě také. Jarmulka jakbysmet. Kaftan až na zem? Asi také.

A co Burka se síťkou a průzorem pro oči jako průzor z tanku T-34? 

A co třeba bederní roušky z kokosu? 

A tradiční flusání? 

A co malé děti ve školkách, které si budou povídat s černým pytlem na židličce, a ona v tom pytli asi bude muslimská dívka. A co udělá střelená vychovatelka? No, ta přece řekne: Děti, aby se Aríma necítila vyčleněná z kolektivu, oblečeme se všichni do kaftanů a hidžábů! To bude paráda! A aby to bylo dokonalé, paní kuchařka nám bude vařit jenom halal. A zahrajeme si na mešitu. 

Doufám, že víte, co to udělá s malými 4-letými dětmi v mateřské školce. 

Přesně tohle sleduje judikát z Nejvyššího soudu.

Judikát Nejvyššího soudu je součástí indukce autogenocidy českého národa a jeho kulturní submise pod požadavky muslimů na změny v českém školství

Takže, co je sledováno tím, že všechny soudy nižší instance daly za pravdu ředitelce Střední zdravotnické školy, že studentka se musí řídit školním řádem a předpisy, a nikoliv aby se škola podřizovala její víře, ale Nejvyšší soud tyto rozsudky zrušil? 

Znamená to, že Nejvyšší soud plní sionistickou zakázku na destrukci českých kulturních tradic. Je to rozvrat tradic a příprava na islamizaci ČR na přísun wahábistů ze Saúdské Arábie ve vyšších počtech. 

Článek o tomto plánu jsme přinesli včera [2]. Je to klasický posun Overtonovského okna a příprava půdy pro muslimy ze Saúdské Arábie na českých školách. První vlna skautů již připravuje v ČR zázemí, muslimské obce, ministra vnitra Jana Hamáčka již mají na své straně, viz. jeho více než vřelé vztahy s šéfem islámského centra Alfirdaus v Praze [3].

Je to dokonale připraveno a Češi jsou tak tupí, že si toho nevšímají, protože jejich pozornost je upřena k tzv. nelegální migraci, přičemž ta legální a vízová migrace jede v ČR na plné obrátky, tajně, skrytě. 

Na začátku je hidžáb a řev o právech na víru. 

Jenže poté přijdou další a další požadavky, protože nemůžete povolit hidžáb a zakázat Burku. Nemůžete povolit Korán a zakázat Džihád, který přitom je výkladovou cestou Koránu. 

Jenže, soudci tohle neví, a vlastně je jim to jedno. 

Oni vydávají judikáty nad góji a je jim jedno, že tím odsuzují český národ k zániku vlastní kultury.


Zdroj