Některé věci se nemění – třeba pravidla vývoje totality. „Vaše názory porušovaly pravidla, proto jste byl vymazán z lidské existence."

07.09.2019

Zastánci toho dnešního jediného "správného" názoru, zastánci té dnešní neototality multikulturalismu / neomarxismu obhajují cenzuru Facebooku a dalších sociálních sítí a internetových komunikačních platforem.

Neobolševici to říkají proto, že jsou přesvědčeni, že tato nesvoboda a tyranie dopadne jen na ty druhé, jen na ty, se kterými oni nesouhlasí. Jiné názory - stejně jako jejich předchůdci - neumějí porazit ve svobodné debatě přesvědčivými věcnými argumenty.

Myšlenky na indexu

Proto není připuštěna žádná veřejná, otevřená a svobodná diskuse o takových tématech, jako je fikce globálního oteplování údajně zapříčiněného vlivem lidské činnosti, masová migrace, otázka integrovatelnosti nebo neintegrovatelnosti cizích kultur do evropské společnosti, přijatelnosti nebo nepřijatelnosti islámské ideologie (která jako celek je zcela v rozporu se základními lidskými právy a svobodami), otázka "manželství" homosexuálů a jejich adopcí dětí, transgenderismu, smysluplnosti a příčetnosti genderových "teorií" o 67 pohlavích a pohlaví jako pouhém sociálním konstruktu a tak dále.

Noví bolševici multikulturalismu se snaží násilím (často i fyzickým) prosadit svoje zcela protipřirozené a pomatené názory a "teze", které nemohou obstát při jakékoli diskusi, pokud dojde na základní fakta. Tak spoléhají na cenzuru a umlčování. Nic nového. Neomarxismus se příliš neliší od marxismu-leninismu.

Ačkoli vlastně liší: za minulého režimu se například nenašel blázen, který by tvrdil, že je asi tak 67 pohlaví, nebo že pohlaví není dáno biologicky ale čistě pocity daného nešťastníka, podle toho, jak se ten den vyspal. Člověk hlásající podobné nesmysly proti přírodě by spíš byl byl ihned internován na uzavřeném oddělení psychiatrické léčebny, nikoli oslavován, zván do televize, přednášel dětem na základních školách a pobíral na svoji psychickou poruchu dotace zajišťující mu luxusní příjmy. V komunistickém aparátu byla jistě spousta tupců, ale zase takovéhle blbce multikulturalismus ani v KSČ neměli.

Argumenty

Neobolševici se snaží umlčovat jiné názory - v televizi, v médiích obecně, na sociálních sítích, ve vyhledávačích. Google manipuluje algoritmy tak, aby se lidé obtížně dostávali k "nepohodlným" informacím a zprávám. Facebook maže příspěvky i účty nepohodlných lidí, lidí s režimu nepohodlnými názory. Příkladů a důkazů můžeme vyjmenovat a předložit na stovky stran.

Neobolševici obhajují tyto totalitní manýry. Vlastně je vítají. Jejich argumentem mimo jiné je: Facebook je soukromá společnost, a proto má právo stanovit si vlastní (myšleno zcela libovolná) pravidla. A ti, kterým se dopad těch pravidel nelíbí, proti tomu nemohou protestovat. Nemusí tam chodit, ať si chodí jinam.

Pojďme si udělat malý myšlenkový experiment, abychom si tuto tezi otestovali a zjistili, zda může platit, zda je pravdivá, nebo zda je a priori falešná a nepřijatelná. To je standardní metoda racionálního testování a ověřování hypotéz - ověření teze na jiném příkladu, abychom nalezli jen ty pravdivé hypotézy a zbavili se těch, které pravdivé nejsou a musí být odhozeny, nebo jsou formulovány chybně a musí být přeformulovány.

Tento "argument" multikulti-bolševiků říká:

  1. Facebook je soukromá společnost.
  2. Každá soukromá společnost si může stanovit svoje vlastní pravidla,
  3. která nemohou být nikým zpochybněna.
  4. Proto facebook může mazat názory, které se jeho majitelům a manažerům nelíbí
  5. a my proti tomu nemáme právo nic namítat.

Dobrá. A co tato hypotetická situace:

  1. Hospoda U staré švestky je soukromý podnik.
  2. Může si tedy stanovit svoje vlastní pravidla.
  3. Tato pravidla říkají "cikáni mají vstup zakázán".
  4. Proto má hospodský právo vyhodit každého cikána, který by tam vešel.
  5. Nikdo proti tomu nesmí nic namítat; nemusí tam chodit, pokud se mu ta pravidla nelíbí.

Tento příklad ukazuje, že základní konstrukce uvedeného argumentu multikulturalistů neplatí. Ani soukromá firma působící ve veřejném prostoru si nemůže stanovovat vlastní pravidla - například založená na diskriminaci na základě pohlaví, rasy, politických názorů nebo náboženského přesvědčení.

Mazat lidi

Každé mazání příspěvku nebo blokace účtu na facebooku, twitteru, instagramu je protiprávní. Neexistuje "nenávistný" příspěvek, který má být smazán. Buď je nějaký příspěvek v rozporu se zákony, například otevřeně vyzývá k násilí vůči skupině obyvatel (§ 356), pak jeho autor musí být postaven před soud a odsouzen nebo osvobozen. Nebo daný příspěvek nebyl posouzen soudem jako příspěvek porušující zákon a pak nemůže být smazán. Na základě rozhodnutí soudu teprve může být daný příspěvek smazán jako příspěvek porušující zákony dané země (účet však může být zrušen jedině v případě, že to bude součást rozhodnutí soudu).

Zaměstnanci Facebooku nemohou rozhodovat o tom, co je porušení zákona, a co ne. O tom, který konkrétní skutek je porušením zákona rozhodují v právních státech výhradně soudy. V totalitách pak nikým nekontrolované struktury moci, které vynášejí a ihned vykonávají rozsudky bez jakékoli možnosti obhajoby během procesu. Virtuální "budete zastřelen, po vykonání rozsudku se můžete odvolat, ale my ta odvolání stejně nečteme".

Zatím mažou slova, časem budou mazat lidi. Nacisté také nejdříve pálili knihy a potom lidi. Některé věci se nemění - třeba pravidla vývoje totality. V Číně už social scoring lidi doopravdy maže - miliony lidí si tam už nemohou koupit ani jízdenku na rychlovlak. Byli smazáni. "Vaše názory porušovaly pravidla, proto jste byl vymazán z lidské existence. Odvolání se nepřijímá. Pokud ho pošlete, budete smazán ještě důkladněji." Facebook 2.0.

Nejen dvojí metr

Z pohledu práva je zajímavé, že Facebook naopak nemaže příspěvky a účty autorů takových příspěvků, které vyzývají k přímému násilí vůči odpůrcům potratů, odpůrcům nelegální migrace, odpůrcům klima-alarmistické ideologie, odpůrcům islamizace apod.

Dokonce si to Facebook dal i do svých nových pravidel, že otevřené výzvy k násilí vůči lidem s názorem nepohodlným nové totalitě jsou OK. Tam dnes patří kromě mnoha jiných třeba novinář a publicista Alex Jones, Tommy Robbinson a další a další.

Posléze od otevřené veřejné podpory výzev k násilí proti lidem s jiným politickým názorem Facebook ustoupil po bouři "nepodložených hoaxů na alternativních konspiračních webech", jak reakci na pravidla facebooku popsala "spolupracující" média hlavního proudu. Tak tedy dnes jsou výzvy k násilí proti lidem s jiným názorem na Facebooku podporovány jen tiše podle nepsaných pravidel. Jsou nyní nepsaným způsobem povoleny. Jen "malinko" tím sám Facebook naopak sice nepřímo ale zcela zřetelně podporuje výzvy k násilí vůči skupině obyvatel na základě jejich politického přesvědčení.

Otisk obrazovky původních pravidel a po "bouři konspiračních webů" vyškrtnutých pravidel dokazující původně ohlášenou veřejnou a otevřenou podporu hlásání násilí proti osobám s nepohodlnými názory (to jen kdyby se facebooku nějak nešťastnou náhodou ztratila uvedená změna pravidel z historie...):

Co platí za pravidla?

Facebook nemá žádné právo mazat například protimigrační názory a účty lidí s protimigračními názory. Naopak se takovou činností Facebook dopouští protiprávního jednání, které je v rozporu se základními lidskými právy a občanskými svobodami zakotvenými v mnoha mezinárodních úmluvách i v Listině práv a svobod. Je to ze strany Facebooku diskriminace na základě politického přesvědčení, přímý útok na svobodu slova.

Facebook se dopouští diskriminace na základě politického přesvědčení dotčených osob a brání jim rovným způsobem využívat svobodu slova. Tím se zřejmě dopouští trestné činnosti, jako organizovaná skupina navíc.

Požadavek vlád (zejména Francie, Německa) na brutální cenzuru Facebooku je pošlapáním základních lidských práv a svobod ze strany těchto režimů. Požadavky režimu na cenzuru jsou neligitimní, ne jen proto, že jsou v hrubém rozporu s Listinou práv a svobod, ale že deklasuje samotný princip demokracie.

Lze to vzít však i naopak: 

Pokud platí pravidla Facebooku, pak kdokoli jiný může diskriminovat také - na základě rasy, barvy pleti, národnosti, politických názorů, náboženského přesvědčení. Kohokoli, kdekoli, jakkoli. To by byl nutný důsledek argumentace multikulti-bolševiků.

Buď platí Listina práv a svobod a Ústava, nebo platí pravidla Facebooku.

Obojí zároveň platit nemůže, protože se to navzájem vylučuje.

Co tedy platí?

Samozřejmě. Platí jen moc. Finanční, ekonomická, represívní. Přesně tak je definována diktatura.


Michal Brand