Není to poprvé, kdy se anti-české síly snaží nám Čechům vnutit historickou vinu za židovský holocaust, či údajnou kolaboraci s nacisty

09.02.2020

Obviňovat Čechy z židovského holocaustu je lež a neuvěřitelná drzost, kterou musíme rázně odmítnout

Minulý týden byla na českém velvyslanectví v Berlíně oficiálně představena kniha Zwischen Prag und Nikolsburg - Juedisches Leben in den Boehmischen Laendern (Mezi Prahou a Mikulovem - židovský život v českých zemích). 

Na tomto podivném díle se účastnilo 9 autorů z nejrůznějších institucí a bohužel i jedné české státem financované - Akademie věd. Paralelně proběhlo uvedení knihy na německém velvyslanectví v Praze. Kniha prý bude přeložena do hebrejštiny, angličtiny a češtiny.

Kniha mimo jiné přichází se závěrem, že na židovském holocaustu se podíleli i etničtí Češi svým údajným podílem za protektorátu (tedy v době, kdy naši zemi ovládalo nacistické Německo). 

Není to poprvé, kdy se anti-české síly snaží nám Čechům vnutit historickou vinu za židovský holocaust, či údajnou kolaboraci s nacisty (viz třeba historik V. Mastný). 

Nyní ale tento naprosto lživý a účelový výklad dějin nabral nový směr. 

Češi se prý přímo podíleli na vzniku holocaustu v ČR žijících Židů

Jak to dělali, když veškerou moc v zemi měli v ruce nacisté a české úřady dělaly pouze to, co jim nacisté přikázali a dovolili, nám již autoři dílka bohužel nesdělují!

Je nutné se ale ptát proč se to děje právě teď a kdo za tím skutečně stojí a jaké má cíle?

Již pouhý pohled na jména autorů a jejich domovské instituce napovídá, že nejméně polovina z nich na tom má nějaký osobní zájem

O to smutnější je, že se k podobné nehoráznosti připojila i česká historička Čapková. 

Co jí tomu vede, nevím. Osobní ambice, snaha o snadnou karieru, zavděčit se současným vládcům? 

To ví asi jen ona.

Jména autorů studie, která obviňuje Čechy z podílu na židovském holocaustu

O co autorům a těm, co stojí v pozadí za nimi, jde? 

Primárně o další vnucování morální viny za událost, která je již 75 let stará a přesto slouží určitým lidem k mocenským hrám a nejhoršímu typu sociálních experimentů a rozvratu jiných národů. 

Těm lidem nejde o nic menšího než úplné zničení našeho národa a vytvoření beztvaré masy otroků, kteří budou těmto lidem sloužit.

Z jmen autorů a tématu (vnucování viny za židovský holocaust) je patrné, že to nejsou jenom sudetoněmecké síly, ale primární roli hraje nadnárodní finanční oligarchie

Model vnucované viny se totiž vyzkoušel v téměř celé západní Evropě hned po roce 1945 a díky němu se podařilo ze Západoevropanů vytvořit masu "ovčanů" bez jakékoli osobní, morální integrity, či národní hrdosti. 

Těm pak bylo snadné vnutit miliony barevných imigrantů, kteří je mají nahradit. 

Od roku 1989 je tento model aplikován i na etnické Čechy nepřetržitou "masírkou" v mediích, kulturních dílech a ve všech stupních vzdělávacích institucí. 

Dokonce se preventivně přijaly zákony, které nad těmito událostmi zakázaly jakoukoliv svobodnou veřejnou debatu (neslavný zákon o "popírání genocidia" z roku 2000, dílo poslanců ODS Payne a Benda (o něm alternativní zdroje tvrdí, že jeho předkové se jmenovali Afterdurf).

Zničit národ můžete totiž několika způsoby. 

Přímou fyzickou likvidací, což byl záměr německých nacistů, naštěstí poražených v roce 1945 i za aktivní účasti mnoha statečných český vlastenců. 

Nebo i jinými nepřímými způsoby: například podporou masového alkoholismu (formou reklamy a podprahových sdělení -kdo vlastní největší světové alkoholové korporace?), podporou narkomanie (dovozem cizího etnika, které jí bude aktivně provádět po příslibem ekonomického prospěchu - v našem případě především asiaté, muslimové a černoši)) a vnucováním morální viny falšováním dějin a současným falšováním historie, která naše zničení ospravedlní. 

Druhá "nepřímá" forma může být dokonce mnohem efektivnější a ještě si u toho nezamažete přímo ruce od krve. 

Když někomu vnutíte pocit morální viny, vnitřně ho tak oslabíte a nebude mít vůli se bránit!

Toho jsme přesně dnes svědkem. 

Mnoho Židů by protektorát nikdy nepřežilo nebýt statečnosti českých lidí. Byli to právě naši lidé, kteří je schovávali, obstarali jim falešné doklady, jídlo a pomáhali na útěku a to vše pod trestem smrti. 

Češi měli jeden z nejvyšších podílů obětí v boji proti nacistickým okupantů (90 000!) na počet obyvatel. 

Překonal je jen SSSR se svými neuvěřitelnými 27 miliony obětí, z nichž většina byla civilní obyvatelstvo a Poláci (3 miliony obětí). 

Z výše uvedeného je patrné, že ony konstrukce o vině Čechů za židovský holocaust jsou naprostý nesmysl

Pokud došlo k nějakému selhání jedinců, tak to nemělo s národem nic společného. 

Jinak by podle stejné logiky mohli začít Češi třeba obviňovat Židy za komunismus (Marx, Trockij, Zinoviev, Jagoda, nebo u nás Slánský, Reicin, London atd. atd.). 

Nebo Švédy za epidemii černého moru po 30. leté válce!

Proto musíme podobné pokusy o falšování historie a vnucování pocitu viny za nespáchané činy odmítnout. 

Stejně tak musíme odmítnout "elity", které si něco podobného nechají líbit, nebo to dokonce podporují. 

Nebo se snad bojí ozvat? 

Nebo vůbec nevládnou a jsou jen nastrčené loutky a bojí se svých pánů?

Voltaire jednou napsal, "když chceš vědět, kdo ti doopravdy vládne. Podívej se, koho nesmíš kritizovat". 

Možná na tom něco bude.

Proto musíme usilovně pracovat na obnově naší země a to na čistě národním a vlasteneckém principu. Odnárodněné "elity" nám v tom rozhodně nepomohou!

To platí dnes více, než kdykoliv jindy.


P.V


Q.S.

Vše má svou skrytou logiku a současnost i blízká budoucnost stále zřetelněji ukazují jakou...