Nihilismus celonárodního rozsahu: likvidují naši identitu, zakazují svobodu slova, zakazují myslet

21.07.2019

Liberální demokraté, různí evropští a zaoceánské politici a média v časech světlé budoucnosti požadovali svobodu ve všech jejích projevech: Svobodu myšlení, slova, svobodu shromáždění a médií apod. V současnosti prakticky na všechny tyto požadavky zapomněli a vyžadují spíše opak.

"O svobodě médií a svobodě slova ani mluvit nechtějí. Naopak, prosazují tvrdou cenzuru a za alespoň částečně odlišný názor oponenta chtějí potrestat nebo zcela zlikvidovat," cituje v perexu z článku norských novin Resett slovenský konzervativní deník HlavnéSprávy.sk.

Před lety za vzorek svobody ve více smyslech u nás se považovaly například severské země. Dnes, jak podotýkají mnozí odborníci a novináři žijící právě v těch severských zemích, nejen svoboda slova, ale i svoboda myšlení je pod tvrdým tlakem cenzury.

Norska novinářka Rebecca Mistereggen v domácím internetovém deníku Resett zveřejnila článek "Nihilismus celonárodního rozsahu: likvidují naši identitu, zakazují svobodu slova, zakazují myslet" a podotýká, že svobodní a myslící novináři jsou v této zemi diskriminováni, veřejnost raději mlčí, ale pohár trpělivosti přece přeteče ...

"Nikdy předtím jsme neviděli takové otevřené opovrhování a zneuctění našich hodnot a tradic. Paralelní komunity, kde psy zabíjejí ukopáním uprostřed jasného dne, se staly skutečností. Přitom zástupci některých náboženství nejen sami odmítají pozdravit jiné podáním ruky kvůli svým sexistickým názorům, ale navíc si stěžují na diskriminaci. Že by nás všechny zachvátil nihilismus celonárodního rozsahu?" ptá se norská novinářka.

Poukazuje na to, že v její zemi již delší dobu pokračují bouřlivé diskuse o hodnotách a o kultuře. Říká, že Norsko, jako každá jiná země, má své tradice. "Ale nejsme takoví povrchní, abychom za hlavní považovali pouze vnější projevy. Příznaky kultury ještě nejsou samotnou kulturou. Norska kultura je založena na hodnotách, tradicích a společném sebeuvědomění. Duše norského národa se nenarodila včera. Vyvíjela se celými generacemi. A zakládá se na základních hodnotách: na svobodě, rovnosti a demokracii," píše.

Dále dodává: "Ať nás jiní považují za pochmurné, chladné, samotářské a uzavřené Seveřanů, ale vítáme cizinců s otevřenou náručí. V pohodě necháváme klíče od domu u sousedů. Zajímáme se o jiné kultury a jsme ochotni přizpůsobovat se," píše Rebecca Mistereggen.Zdůrazňuje, že norská historie má tisíc let a Norové mají bohaté dědictví: "Byli jsme putujícími Vikingy, drobnou mincí v soupeření Švédska a Dánska a nakonec jsme vybudovali vlastní stát. Všechno to nás zformovalo, jako národ. Ano, s postupem času jsme se měnili. Tomu se nelze vyhnout, pokud chceš nezaostávat za moderní dobou. Ale když zabíjejí národní duši, nemohu se s tím ztotožnit," doplňuje norská novinářka. Zcela perfektně a přesně popsala situaci, která nepanuje pouze v Norsku, ale v mnoha zemích. Islamizací chtějí vymazat bílou rasu z povrchu zemského.

Podotkla, že je ohrožena svoboda slova, dokonce i svoboda myšlení. "Je zakázáno myslet si. A nedejbůh někdo nahlas řekne to, na co je zakázáno si dokonce i pomyslet. Dennodenně vidíme, jak napadají kritické portály, takové, jak tento Resett - za to, že publikují zprávy, kterých si nevšimly hlavní média, loajální vůči vládě, a dovolují si kritizovat vládu. Kritika je důležitá a potřebná. Nesmyslné nálepkování je hloupost," zdůraznila Rebecca Mistereggen.

Poukazuje na to, že jsou v Norsku všichni rovni před zákonem, ale například, muslimští fanatici se snaží sebe postavit nad zákon. "Vlasy vstávají na hlavě, když někteří tvrdí, že u nás existuje hon na náboženských fanatiky. Otázka je v zásadě nesprávná. Právě náboženský fanatik by sám sebe měl zeptat: "Jak bych se lépe dokázal přizpůsobit společnosti, v níž žiji?" píše novinářka.

"Je ohrožena i příroda. Norové jsou její děti. Příroda a turismus je důležitá součást naší mentality. Tímto se chlubíme před cizinci. S tím jsou spojeny mnohé naše tradice. A v současnosti přírodu ničí hospodářská výhoda a aktuální politická agenda. Vláda vyprodává naše bohatství do zahraničí, dovoluje Evropské unii správcem v našich hlubinách, likviduje naše chráněné pláně větrnými mlýny, které mrzačí naše zvířata a ptactvo. Vždy jsme si vážili zvířat. Proto se nebojí a přicházejí k nám. Mnozí z nás chovají zvířata. Obyvatelé města nebo vesnice, každý Nor má rád přírodu. O zvířata se staráme, jak o lidi," doplňuje autorka článku kritiku i o bestiální Evropskou unii, která je absolutním zlem.

Podotýká, že typickou norskou vlastností je skromnost, poznávání, trpělivost. "Dlouho trpíme, příliš dlouho. Kvůli naší národní vlastnosti nás zneužívá chamtivost a stáváme se rukojmími vlastní trpělivosti. A příčina tohoto národního nihilismu je v nás samotných. Vyčkáváme a sledujeme, jak to všechno skončí. A v té době naše hodnoty, tradice a národní sebeuvědomění ničí až do základů," podotýká v závěru svého článku v norském internetovém deníku Resett novinářka Rebecca Mistereggen.


Zdroj