Dva roky expozice RFR mobilního telefonu zvýšila rakovinu u samců potkanů ​​a poškodila DNA u potkanů ​​a myší obou pohlaví.

11.11.2019

Znáte ceny Bludný balvan? Rozdává je skupina "nevěřílků" (prosím odlišovat od "neználků" - tito pánové vědí, jen nevěří...) v rámci české kotliny. Podobné skupiny ale existují i jinde. Ti američtí nevěřílci se spolčují a píší především na serveru Skeptic.com a hlavní tištěné médium, kterým se nejčastěji zaštiťují, je pak Scientific American, vycházející od roku 1845 a od roku 2002 i v češtině. Bylo proto pro mne velké překvapení, že Scientific American zveřejnil článek Joela M. Moskowitze nazvaný "We Have No Reason to Believe 5G Is Safe". 

Níže uvádím můj překlad do češtiny a doufám, že se článek objeví i v české verzi tištěného magazínu v následujících měsících.

Telekomunikační průmysl a jejich odborníci obvinil mnoho vědců, kteří zkoumali účinky záření mobilních telefonů z "vyvolávání strachu" během příchodu bezdrátové technologie 5G. Protože většina našeho výzkumu je financována z veřejných zdrojů, věříme, že je naší etickou odpovědností informovat veřejnost o tom, co nám recenzovaná vědecká literatura říká o zdravotních rizicích vyplývajících z bezdrátového záření.

Předseda Federální komise pro komunikaci (FCC) nedávno v tiskové zprávě oznámil, že komise brzy znovu potvrdí limity vystavení vysokofrekvenčnímu záření (RFR), které FCC přijala na konci 90. let. Tyto limity jsou založeny na změně chování u potkanů ​​vystavených mikrovlnnému záření a byly navrženy tak, aby nás chránily před krátkodobými riziky zahřívání v důsledku expozice RFR (radiofrekvenční radiace)..

Od doby, kdy FCC tyto limity přijal převážně na základě výzkumu z 80. let 20. století, převážná většina přezkoumaných studií (peer-reviewed - studie zhodnocená dalšími vědci), více než 500 studií, škodlivé biologické nebo zdravotní účinky vystavení RFR při intenzitách příliš nízkých, aby způsobilo významné zahřátí.

Více než 240 vědců, kteří publikovali přezkoumané studie na téma výzkumu biologických a zdravotních dopadů neionizujících elektromagnetických polí (EMF), citovalo tyto zdroje a podepsalo "International EMF Scientist Appeal", který požaduje přísnější expoziční limity. 

Tento dokument podává následující tvrzení:

Vědci, kteří podepsali tuto výzvu, pravděpodobně představují většinu odborníků na účinky neionizujícího záření. V odborných časopisech publikovali více než 2000 příspěvků a dopisů o EMF.

Expoziční limity RFR FCC regulují intenzitu expozice s přihlédnutím k frekvenci nosných vln, ale ignorují signální vlastnosti RFR. Spolu se vzorkováním a dobou expozice zvyšují určité vlastnosti signálu (např. pulzující, polarizační), biologické a zdravotní dopady expozice. 

Jsou nutné nové limity expozice, které zohledňují tyto rozdílné účinky. Tyto limity by navíc měly vycházet z biologického účinku, nikoli ze změny v chování laboratorních potkanů.

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny Světové zdravotnické organizace (IARC) klasifikovala RFR v roce 2011 jako "potenciálně karcinogenní pro člověka". V loňském roce našla studie ve výši 30 milionů dolarů provedená Národním toxikologickým programem USA (NTP) "jasný důkaz", že dva roky expozice RFR mobilního telefonu zvýšila rakovinu u samců potkanů ​​a poškodila DNA u potkanů ​​a myší obou pohlaví. Ramazziniho institut v Itálii replikoval klíčové zjištění NTP pomocí odlišné nosné frekvence a mnohem slabšího vystavení záření mobilních telefonů v průběhu života potkanů.

Na základě výzkumu zveřejněného od roku 2011, včetně studií na lidech a zvířatech a mechanických údajů, stanovila IARC nedávno prioritu RFR, která má být v příštích pěti letech znovu přezkoumána. Protože mnoho vědců zabývajících se EMF věří, že nyní máme dostatečné důkazy, aby bylo možné RFR považovat za pravděpodobný nebo známý lidský karcinogen, IARC pravděpodobně v blízké budoucnosti zvýší karcinogenní potenciál RFR.

FDA nicméně bez provedení formálního posouzení rizik nebo systematického přezkumu výzkumu účinků RFR na zdraví nedávno v dopise FCC znovu potvrdil expoziční limity FCC z roku 1996, přičemž uvedl, že agentura

"dospěla k závěru, že žádné změny stávajících standardů jsou v tomto okamžiku nutné "

a že

"experimentální zjištění NTP by se neměla vztahovat na používání lidských mobilních telefonů."

V dopise se uvádí, že

"dosavadní dostupné vědecké důkazy nepodporují nepříznivé účinky na zdraví lidí způsobené expozicí na nebo pod současné limity".

Nejnovější mobilní technologie, 5G, použije poprvé milimetrové vlny kromě mikrovln, které byly používány pro starší mobilní technologie, 2G až 4G. Vzhledem k omezenému dosahu bude 5G vyžadovat mobilní antény každých 100 až 200 metrů, což vystaví mnoho lidí záření o milimetrových vlnách. 5G také využívá nové technologie (např. aktivní antény schopné tvořit paprsky; fázovaná pole; masivní vícenásobné vstupy a výstupy, známé jako masivní MIMO), které představují jedinečné výzvy pro měření expozice.

"Četné nedávné vědecké publikace ukázaly, že EMF ovlivňuje živé organismy na úrovních výrazně pod většinou mezinárodních a národních směrnic. Účinky zahrnují zvýšené riziko rakoviny, buněčný stres, nárůst škodlivých volných radikálů, genetické poškození, strukturální a funkční změny reprodukčního systému, deficit učení a paměti, neurologické poruchy a negativní dopady na celkovou pohodu člověka. Poškození jde nad rámec lidské rasy, protože se stále více objevují škodlivé účinky na život rostlin i zvířat."

Martin Novotný