Okultní slet zednářů 31. a 33. stupňů zasvěcení a členů B’nai B’rith, který se jen tak nevidí?

23.01.2020

Světoví sionisté zahájili v Jad Vašem okultní seanci se členy vrcholových Velkých lóží a vypustili na internet přednáškové video útočící na Sovětský svaz, Josifa Stalina a NDR! Propagandistické video přinášíme v plném znění s českými titulky! Do Jeruzaléma přiletěl Vladimir Putin, Emmanuel Macron, Mike Pence, Andrej Babiš, ale ukrajinský prezident se vkročení do chrámu Jad Vašem vyhnul! Okultní slet zednářů 31. a 33. stupňů zasvěcení a členů B'nai B'rith, který se jen tak nevidí! Zednář Macron se pohádal kvůli vstupu židovského eléva bez zasvěcení do kostela sv. Anny!

Jistě jste všichni zaregistrovali nejdůležitější událost počátku tohoto roku. 

Je to sjezd vrcholových státníků v Jeruzalémě do chrámu Jad Vašem, který je pomníkem Světového sionismu a holokaustu. 

Probíhá tam Světové fórum obětí holokaustu 2020 [1]. 

Občané vidí politiky a státníky, ale já vidím největší okultní sjezd vrcholových členů Velkých zednářských lóží z celého světa. 

Tento okultní slet Světového sionismu je startovacím signálem budování Velkého Izraele a výběr hostů je více než výmluvný.

Chybí Miloš Zeman. 

Nechybí Andrej Babiš. 

Chybí Donald Trump. 

Nechybí Mike Pence. 

Chybí Angela Merkel. 

Nechybí Emmanuel Macron. 

Chybí ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky, i když dostal pozvánku. 

Nechybí Vladimir Putin. 

Tento neuvěřitelný chaos v pozvánkovém systému se může laikům zdát nahodilý a zmatečný, ale to byste byli na krutém omylu. 

Státníci nepřiletěli do Jeruzálema do Jad Vašem jako politici, ale jako zástupci Velkých lóží a členové B'nai B'rith.

Jad Vašem, kopule chrámu.

Každý, kdo nebyl pozván, je hierarchicky v zednářském ritu či B'nai B'rith smlouvě na nižší a neodpovídající úrovni. 

Nebyla pozvána Angela Merkel, přestože je členkou B'nai B'rith, ale Emmanuel Macron je na vyšším stupni, zastupuje přímo Dům Rothschild na sněmu. 

Stejně tak přijel Andrej Babiš, který byl přijat Donaldem Trumpem, zatímco Miloš Zeman nikoliv.

Andrej Babiš nakupuje zbraně od Izraele a USA, zatímco Miloš Zeman chrání Světlo Jeruzaléma nad Mah'ralem v Praze. 

Proto přijel Babiš a ne Zeman. Mike Pence je na vyšším ritu zasvěcení než Trump, takže přijel Pence. 

Volodymyr Zelensky byl pozván, ale nakonec své místo v Jad Vašem přenechal přeživším Židům z holokaustu jako symbol úcty, ale pořadatelé to přijali s nelibostí, protože tím došlo k vyslání signálu, že nepřijme místo pod stolcem Domu Sion. 

Vladimir Putin přiletěl jako zástupce Chasidské Rusi, ta nemůže na okultním sjezdu chybět.

Emmanuel Macron se rozzuřil k nepříčetnosti, že izraelský policista vstoupil do kostela, aby zkontroloval jeho bezpečnost

Co je důležité, to je roztržka Emmanuela Macrona s izraelským policistou, který vstoupil do kostela Sv. Anny v Jeruzalémě před tím, než tam vstoupil Emmanuel Macron, zástupce Domu Rothschild. 

Macron spustil hysterický řev, ať jde pryč, že tam nemá co dělat, že tohle se nedělá [2]. Média nechápala, co to mělo znamenat. Tady to musím vysvětlit. 

Chrám Sv. Anny před příjezdem "kabburah", tedy zasvěcenců kabaly, je ošetřen rituálním zaklínadlem a kadidlem pro zabránění vstupu démonických entit do chrámu v okamžiku přítomnosti ritované osoby.

Zaklínadlo dovoluje členovi kabalistického ritu vstoupit do chrámu s ochranou Krista či svaté osoby. Pokud je zaklínadlo porušeno, může dojít k vypuzení a odloučení succuba, který je součástí těla kabalistického kádra. 

Succubus může při útěku z těla hostitele zranit, poškodit, přivodit mu zhoubnou nemoc. 

Policista provedl nebezpečný krok, protože se dostal do střetu s ritovanou okultní mocí a ritem kabburah. 

Macron byl úplně jako nepříčetný a neustále opakoval, že taková jsou pravidla, že nesmí tam nikdo vstupovat, taková jsou pravidla, pořád a pořád dokola.

Video: iDnes.cz [3]

Ano, taková opravdu jsou pravidla, protože jde o život těmto zasvěcencům. 

Většina těch lidí tam nemá o okultních procesech řízení a o jejich nebezpečnosti ani ponětí a izraelský policista chtěl jenom zkontrolovat vnitřek kostela, že tam není terorista, nebo bomba apod. 

Jenže při těchto akcích jsou tato místa pečlivě dopředu vyčištěna v astrální rovině a důkladně zabezpečena vatikánskými kletbami z Armínu. 

Reakce Macrona je probírána v médiích jako záhada, o co mu jde, vždyť policista neudělal nic špatného, jenže tady opravdu jde o život, minimálně o zdraví osob, které vstoupí do kostela a mají status kabalistického zasvěcení. 

Vystoupení Vladimira Putina v Jad Vašem si nechávám na extra článek, ale správci Jad Vašem včera publikovali video, které přesně ukazuje proces řízení Světového sionismu.

Video z dílny Jad Vašem obviňuje SSSR z antisemitismu

Video s českými titulky máte v úvodu tohoto článku a pojednává o vývoji moderního anti-sionismu, a to právě z pohledu sionistů. Všimněte si, že svalují antisemitismus na Sovětský svaz, na Josifa Stalina a rovněž i na bývalou NDR, tedy východní Německo. Rovněž opakují mantru, že kritika Izraele prý opravdu je formou anti-semitismu, takže kdo kritizuje Izrael pro jeho činy, třena anexe Golan, je prostě anti-semita. Video vydal přímo památník Jad Vašem a tlumočí stanovisko Světového sionismu.

Princ Charles v Jad Vašem.

Dokonce bagatelizuje vyhlazování ostatních etnik za II. sv. války, jako neprávem stavěné na úroveň židovského holokaustu. 

Prý to je sovětský výklad dějin, tedy to samé, co tvrdí Michal Koudelka z BIS, a tady to slyšíte přímo od představitelů Jad Vašem. 

To je takové chucpe, až by jeden z toho zalapal po dechu. 

Ve videu se spolupráce židů, tedy sionistů s nacisty za II. sv. války, označuje za sovětskou a antisemitskou, resp. komunistickou antisemitskou rétoriku. 

Celé propagandistické video je natolik výmluvné pro studium lží sionistů, že je potřebné jej zhlédnout a pochopit v celkovém kontextu a obrazu.

Proč se světoví státníci neslétají každý rok do Volgogradu uctít ruské oběti německé genocidy v počtu 25 milionů mrtvých?

Sovětský svaz přišel o 25 milionů lidí, vojáků a civilistů během II. sv. války a já se vás zeptám: Pořádá Rusko nějaké monstrózní tryzny a slety státníků do mohutného památníků, kde jsou oplakáváni a připomínání sovětští občané a vojáci? 

Existuje něco takového? Ne! 

Celý svět, resp. kádři Velkých lóží se klaní jen Židům a židovským obětem Holokaustu v Jeruzalémě. Nikde neuvidíte Andreje Babiše klanět se obětem ve Stalingradu, nebo v obléhaném Leningradu. 

Ne, klaní se jen Židům, protože oni vládnou světu, tak je dáno a tak bude.

Mike Pence v Jad Vašem.

Není dovoleno klanět se 25 milionům ruských mužiků a babušek, kteří padli za svobodu gójských národů v Evropě, ale musí se všichni klanět v Jad Vašem obětem židovského holokaustu. 

Sami si řekněte, kdy se naposledy takto světoví politici sletěli do Volgogradu, do města nad Volhou? 

Kdy plakali nad ruskými obětmi? 

Kde se to bere, že národy gójů se pořád klaní Židům i celých 75 let po válce? 

Tohle přátelé je ukázka toho, co to jsou okultní procesy řízení. 

Elity a jejich okultní procesy řízení. 

Výzdoba v Jad Vašem je New Age, Dementorium, podsvětí Šeol, plastiky na stěnách Avrak Bah'melah, zástupy lidí v zásvětí, pokud by vás to zajímalo, co je to za plastiku.

Pamatujete na Pizza Gate a seance Bohemian Grove? 

Znásilňování malých dětí, nemluvňat, pojídání dětí, satanistické rituály "mammaleh", pedofilie nejvyšších elit a šlechtických rodů, vzývání Baala na stolec, rity kabburah a krevní rity v ohni trpících obětí z řad dětí, krmení se na utrpení, aby okultní procesy mohly fungovat, vykopávání mrtvol z hrobů, předčítání z okopírovaných textů Armínu, kletby a spojování duší s démony v ohni do svazky succubus, ve vodě a v zemi. 

Netušíte, kam až sahají okultní procesy řízení, daleko za hranici lidskosti a elity nemají odvahu se klanět 25 milionům Slovanů padlých za svobodu, ne. 

Mají příkaz, komu se klanět a tak je dáno. 

Nijak jinak.

Jezdíme se klanět obětem Holokaustu, ale nemáme ani vlastní památník a muzeum naší české genocidy z dob Protektorátu Čechy a Morava

Všechny ty skandály jako je Pizza Gate, pedofilní business Jeffreyho Epsteina, který byl odklizen ve chvíli, kdy ve věznici náhodou selhaly kamery a napojení zvrácených systémů prodlužování života pomocí dětské krve a krevních konzerv, sbírání pupečníkové krve rodících matek, nevyslovitelné hrůzy rituálů odřezávání masa a pojídání mozků, okultní procesy řízení jsou prolity krví a gójové netuší, že jejich vůdci se klaní židovskému holokaustu, protože tak je dáno, tak bylo a tak bude. Nikomu není dovoleno klanět se milionům obětí zbytných ruských gójů, ale nepoklonit se holokaustu, to je rozsudek politické smrti.

Emmanuel Macron v Jad Vašem.

Už jsem o tom hovořil na SVCS, ani my Češi nemáme památník na Protektorát Čechy a Morava, kde by si naše děti připomínaly ty hrůzy, aby nikdy nezapomněly. 

Jenže ani v Rusku to není jinak. Připomínají si sice Den vítězství, stejně jako o den dříve všude na západě, ale nikde nejezdí světoví státníci do Rusku, aby drželi tryzny za německou genocidu 25 milionů Rusu. Takže v Jad Vašem si připomněli Holokaust.

Teď jenom čekat, kdy si po 75 letech, konečně alespoň jednou jedinkrát, uspořádají státníci i tryznu třeba ve Volgogradu na památku slovanského holokaustu na území SSSR a v celé Evropě. 

I když je mi jasné, že to se nikdy nestane, protože budování Velkého Izraele je to, co je úkolem tupých a konceptuálně slepých gójských národů, kterým ani 75 let po II sv. válce nedošlo, jaká role je jim přisuzována v tomto divadle a voličům je jedno, že jim vládnou sionisté a členové ritovaných stolců disponujících okultními procesy řízení. 

Nebo si snad myslíte, že tam jezdí a klaní se, protože nemají nic jiného na práci? 

Když řekne pán, kmán se nachodí.


Zdroj

Q.S.

Rychleji a rychleji....

"Znám tvé soužení a chudobu, ale jsi bohatý. Znám i urážení od těch, kteří sami o sobě říkají, že jsou Židé, ale nejsou, nýbrž jsou synagogou Satanovou."

Zj. 2:9