Open corona borders...

26.02.2020

Jak se ukazuje, tak právě Itálie se stává hlavním centrem šíření viru Covid-19 do západního světa.

Dalo by se očekávat, že v této kritické situaci bude Itálie konat a jednat nanejvýš zodpovědně a bude důsledně kontrolovat všechny osoby na příjezdu do Itálie. Jenže, o tom si můžete nechat zdát. Realita je natolik děsivá, že se to ani nedá popsat. 

Štáb televize dostal od místních svědků informace, že italská vláda v posledních týdnech začala přivážet ke břehům ostrova migranty z Libye. Na rozdíl od minulých let došlo ke změně taktiky vlády premiéra Conteho.

Dnes již migranti nejsou do přístavů přivážení velkými loděmi neziskovek, které přitahují nežádoucí zájem médií, novinářů a protimigračních aktivistů, ale jsou na moři z lodí evropských neziskovek překládáni do soukromých motorových člunů italských majitelů. Využívá se totiž kličky v italských zákonech, které stanovují, že pobřežní stráž nesmí italským lodím bránit vjezdu do italských přístavů, a to ani při podezření na pašovaný kontraband.

Soukromé italské čluny přiváží v noci na Lampedusu migranty z Libye a nikdo je nekontroluje na nákazu Coronavirem.

Nově tedy všechno probíhá tak, že migranti ve svých člunech vyplují od břehů Libye. Na moři je vyzvednou velké lodě neziskovek, ale zhruba 20 km od břehu Itálie se zastaví, připlují k nim soukromé motorové čluny italských podnikatelů, naloží si migranty na své a v Itálii registrované čluny a vplují s nimi do italských přístavů. Nikdo je nesmí zastavit. Migranti potom vystoupí v přístavu ze člunu a majitel plavidla pouze ohlásí, že je zachránil na otevřeném moři. Nic se nevyšetřuje, nezkoumá, je to oficiální formalita, protože všechno je dohodnuté předem mezi italskou vládou, pobřežní stráží, policií a soukromými nasmlouvanými majiteli italských motorových člunů. 

Potom jsou všichni naloženi do dodávek a jsou odvezeni do sběrného centra. Vzhledem k tomu, že italská vláda stále tvrdí, že nemá informace, jakou cestou se Covid-19 do Itálie dostal, tak toto výbušné video ukazuje, jak k tomu s největší pravděpodobností došlo.

Ve sběrných centrech pracuje mnoho důchodců, kteří si přivydělávají v táborech ke svým důchodům, obvykle jde o administrativní činnosti, ale i o praní prádla, sociální práce apod. 

Jediné, co ze zdrojů italské vlády vypadlo, to je informace o tom, že jako první nakaženou osobou mohla být žena, která je humanitární pracovnicí a přiletěla z Číny a byla hospitalizována v jedné z italských nemocnic. Informace zazněla včera v italských médiích, ale jako nepotvrzená zpráva. Pokud by to byla pravda, potom by se mohlo opravdu jednat o zavlečení viru z Číny, ale rovněž by to mohlo znamenat, že žena po návratu z Číny, jako humanitární pracovnice, navštívila italské sběrné tábory pro uprchlíky, možná v jednom z nich pracuje. 

Co je totiž alarmující, to je informace italských úřadů o tom, že všech 11 obětí, které dosud na virus zemřely, jsou všechno starší lidé. Toto je vzorec, který neodpovídá informacím z Číny. Tam virus napadá mladé i staré lidi, umírají stejně. Jenže v případě Itálie zatím jde pouze o starší lidi a italská vláda vyhlásila informační embargo na informace o jejich původu, odkud pochází, co mají společného, kde se pohybovali apod. 

Staří lidé určitě necestovali v poslední době do Číny, takže se museli nakazit doma v Itálii. A vzhledem k tomu, kolik důchodců pracuje v migračních centrech v Itálii, jistě si dokážete představit cestu nákazy. Natočená reportáž ve videu prostě odhaluje, že migranti jsou vyloženi na břehu, nikdo nekontroluje jejich zdravotní stav a rovnou je naloží do dodávek, bez jakýchkoliv ochran a biohazard obleků policistů a vezou je do táborů. 

Všechny vlády v Evropě začínají mít strach a obavy, protože Itálie zjevně situaci nezvládá a výbušné video italské televize pouze odhaluje neuvěřitelné spiknutí současné italské vlády proti vlastnímu lidu. Conteho vláda se rozhodla přijímat migranty z Afriky proudící přes Libyi za každou cenu, i za cenu zdraví vlastního obyvatelstva. 


Zdroj