Omyl o Walderodem v článku pana Ondřeje Höppnera se pojí s omylem o osudu sudetů v Reichu. Zamlčování našich dějin republiky z úst Bělobrádků, Hermanů a jiných prznitelů našich novějších dějin

12.07.2019

Pan Höppner publikoval jinak závažný a objevný článek o dr. Walderodem 20.6. 2019 na ČNL ("Temná minulost hraběte Walderode").

Tam uvádí, že dne 5. září 1941 vstoupil do wehrmachtu pan dr. Walderode "jako člen Henleinovy sudetoněmecké strany". Pan autor měl napsat v tomto případě "bývalý člen". Proč?

Henleinova strana se v srpnu 1939 sloučila s NSDAP, její členové byli převedeni do nacistické říšské partaje a Henleinova strana byla rozpuštěna, zanikla.

(Viz např. slučovací sjezd Henleinpartei s NSDAP v Německém domě v Brně v srpnu 39, fotografie in: Brno Brünn 1934-1945, Filip-Schildberger-Břečka- Nedbal,Filip Brno 2011,str.202.)

Henlein sám v r.1941 měl ve Vídni projev o tom jak "Sudetoněmci splnili svůj dějinný úkol, rozvrácení ČSR", jak museli skrývat svůj zločinný záměr, a tento projev byl citován i na Norimberském soudu, při souzení kolektivní skupiny Sudetoněmců soudem!

(Srovnej Ečer,Norimberský soud, Orbis Praha 1946.)

Přirozeně! Sudeti jako partaj i jako "národnostní kmen" i podle otce jejich partaje splnili svůj rozbiječský úkol, zničení demokratického právního státu ČSR, a byli pro Hitlera jako zvláštní entita již nepotřební. Proto se již tehdy rozplynuli i úředně! v říšsko německém moři. Všichni po prověření se stali říšskými Němci! 

I proto je žvanění posseltovců a Bavorů o zvláštním "sudetoněmeckém kmeni" a jeho "nárocích" u nás nejen historický nonsens, ale i olbřímí politická lež! A proto s nimi i osvobozená ČSR naložila jako s říšskými Němci. (A proto toto zamlčování našich dějin republiky z úst Bělobrádků, Hermanů a jiných prznitelů našich novějších dějin.)

Takže dr. Walderode roku 1941 vstupoval do wehrmachtu buďto jako bývalý člen SdP, anebo jako již člen NSDAP (?). O tom však doposud nemáme další doklady. Jinak je článek pana Höppnera velmi přínosný.

Dr.Jiří Jaroš Nickelli, ČSOL Brno I