Peking obvinil CIA z vedení tajné války proti mužnosti ve východoasijských kulturách, které zamořuje trendy ke zženštilosti nebo kulty „změkčilých“ celebrit, které infiltroval, aby ve společnosti narušil mladé muže.

27.11.2019

Čínská akademie sociálních věd (CASS), tj. jedna z hlavních národních výzkumných institucí, prostudovala čínský populární zábavný průmysl a jeho poptávku po zženštilých, zjemnělých mužských hvězdách, kterým se v Číně posměšně říká "xiao xian rou", což znamená "nic moc čerstvého masa".

Zpráva CASS obviňuje CIA z vedení kampaně k "vypláchnutí mozků" mladým Asiatům a k jejich "odmužnění", což mělo začít už v roce 1962 v Japonsku nadační talentovou agenturou Johnny & Associates.

Ta tvrdí, že legendární zakladatel této agentury Johnny Kitagawa byl "loajální k Američanům, ale ne k Japoncům" a spikl se se CIA k zneužití "zábavního průmyslu za účelem vypláchnutí mozků Japoncům, aby degradoval mužný temperament Japonské společnosti."

Od té doby se mužnost v Japonsku zcela změnila. Podle těchto zpráv se soshkukukei danshi (což znamená "trávo-pasové" čili "býložraví kluci") stali v japonském životě dominantním mainstreamem.

Tento výraz mluví o mužích, které už nezajímá randění, sex nebo manželství. Ti býložraví muži se rozhodli k životu bez partnerky nebo i bez romantického vztahu, čímž se obrátili zády k tradičním mužským způsobům.

Vlevo japonští muži dříve, vpravo japonští muži dnes

Zprávy z Japonska tvrdí, že 60 procent japonských mužů ve věku 20 až 34 let vykazuje přinejmenším některé z "býložravých tendencí", kdy většina těchto mladých mužů prohlašuje, že má malý či žádný zájem o sex. Japonské úřady tvrdí, že tento trend přispívá k prudce se propadající porodnosti v této zemi.

Podle této čínské zprávy nazvané "Víte, jak tvrdě CIA pracuje," se to "oslabování temperamentu mužnosti" šíří z Japonska do ostatních částí východní Asie včetně Jižní Koreje a Číny.

Pekingští experti srovnávali čínský zábavný průmysl, který "prosazuje feminizované mužské herce" s Hollywoodem, kde "mužské hvězdy takové nejsou a většina jsou tvrdí chlapi."

Největší celebrity na pevninské Číně jsou často dováženy z K-Pop průmyslu v Jižní Koreji. 

Jejich styl v Číně ovlivnil generaci mladých fanoušků, kteří jsou stejně jako jejich idoly gracilní, bledí, něžní a půvabní.

Times hlásí: 

To rozzuřilo Peking, který si spojuje sílu národa s chlapskou mužností. V úvodníku ve státem vedené tiskové agentuře Xinhua si z těch xiao xian rou dělají legraci jako z "bábo- kluků" nezpůsobilých k úkolům "pomoci svému národu dosáhnout jeho národního obrození."

Loni státní tisková agentura Xinhua bědovala na zpěváky z nové skupiny Noví F4, jako nad "křehulkami v gatích" a tvrdila o nich, že to nejsou "ani chlapi ani baby."

"Vypadají androgynně a jsou napatlaní make-upem. Jsou gracilní a slaboučcí," napsal vlivný esejista píšící pod jménem Xinshiping.

"Dopad této patologické kultury na mladou generaci je nevyčíslitelný."

Tvrdí, že CIA působení směřující k od-mužnění mladých asijských mužů se sice může někomu jevit jako vymyšlené, ale tato agentura už stvořila a rozhýbala daleko méně pravděpodobné sociálně patologické trendy jako např. feminismus, moderní umění a hip hop, jen aby ovlivňovala a přetvářela společnost.

Ikona první vlny feminismu Gloria Steinem byla celoživotní agentkou CIA, která pro CIA špehovala studenty a rozvracela jejich shromáždění

Miláčkem médií se stala v důsledku konexí se CIA. 

MS Magazine, kterému dělala spoustu let redaktorku, byl nepřímo financován CIA.

A jak referoval Independent, CIA vytvořila i americké abstraktní moderní umění expresionismus jako zbraň Studené války

Po celá desetiletí se to v uměleckých kruzích ozývalo buď jako fáma nebo jako žert, teď je to ale už potvrzeno jako fakt. 

Ústřední zpravodajská služba využívala moderní umění - včetně prací takových umělců jako Jackson Pollock, Robert Motherwell, Eillem de Kooning a Mark Rothko - jako zbraň ve Studené válce.

A proč je CIA podporovala? Protože v propagandě studené války se Sovětským svazem šlo toto nové umělecké hnutí předvádět jako důkaz tvořivosti, intelektuální svobody a kulturní síly USA, kterému nemůže ruské umění váznoucí ve svěrací kazajce komunistické ideologie konkurovat.

Aby čínská vláda v posledních letech vlivu CIA vzdorovala tak podpořila filmy jako Vlčí válečník 2 s osvalenými chlapáky v hlavních rolích, kteří jsou chlapáčtí a militarističtí. 

"Každý, kdo urazí Čínu, bude zabit bez ohledu na to, jak daleko ten cíl útoku je," je řídící linií tohoto filmu, který uchvacuje zbraněmi, výbuchy a tanky, píší.

Tak se ještě ukáže, jestli budou takové filmy vlivnější než ty ódy na metrosexuály.

Q.S.

Člověk by musel být slepý, aby si toho trendu nevšiml. Proti asijským národům bude vedena stejná sebedestruktivní agenda jaká už byla zavedena v západní civilizaci. Cíle jsou jasné. Oslabení vzoru muže a ženy, destrukce rodiny, národa a státu, protože v této přímé linii to působí. 

Vytvoření globalizovaného a ovladatelného světoobčana- otroka je potom mnohem snazší