Po zdlouhavém trestním řízení se švédským úřadům podařilo odsoudit 17letou dívku za držení pepřového spreje.

22.10.2019

Ty jsou v zemi nelegální. Dívce se přitom v důsledku špatného rozhodnutí soudu prvního stupně téměř povedlo uniknout spravedlnosti. Státní zastupitelství naštěstí nepolevilo a tento případ nedovoleného ozbrojování dovedlo do úspěšného konce před odvolacím soudem. Ulice švédských měst, která jen v posledním roce zaznamenala nárůst přestřelek o 60% a podobný nárůst počtu bombových útoků, budou opět o něco bezpečnější.

Neznalé dívce se zachtělo šance na obranu

Nejmenovaná 17letá dívka byla na počátku tohoto roku předvolána jako svědek k soudu ve městě Sundsvall. Během kontroly u vstupu do soudní budovy odložila do schránky mimo jiné také předmět, jehož vzhled přilákal pozornost justiční stráže.

Intuice bezpečnostního pracovníka se ukázala být správnou. Dívka totiž u sebe měla pepřový sprej. Ty jsou ve Švédsku zcela zakázány a jejich držení spadá do stejné kategorie trestního zákoníku jako nelegální držení střelné zbraně.

Policejní šetření potvrdilo podezření

Policejní šetření vedlo k potvrzení původního podezření. Malá nádobka, kterou dívka nosila v kapse, opravdu obsahovala útočnou látku ve formě pepřového spreje. Nebezpečnou povahu podtrhovaly nápisy na obalu "NATO SUPER-PARALISANT" a "CS-GAS".

Vývoj zločinnosti ve Švédsku (červeně - znásilnění, modře - všechny sexuální trestné činy). Pro srovnání, v ČR je ročně ohlášeno 5,7 znásilnění na 100.000 osob, což odpovídá švédské statistice před rokem 1986.

Soud prvního stupně dívku naprosto nepochopitelně osvobodil

Státní zastupitelství vzneslo obžalobu pro nedovolené ozbrojování. Dívka u soudu vypověděla, že ke spreji paradoxně přišla přímo při cestě na soudní jednání v den, kdy byla původně zadržena. Na ulici ji totiž obtěžovala skupina mužů, kteří dali pokoj, až když se jí zastali dva neznámí mladíci. Nejenže jí pomohli, ale také jí předali onu malou nádobu s dovětkem, že pokud nebude zbytí, má ji použít k sebeobraně.

Svým vysvětlením, že vůbec netušila, že jde o pepřový sprej, nebo že jsou dokonce takové předměty ve Švédsku naprosto zakázány, se malé kriminálnici podařilo obměkčit srdce soudce prvního stupně. Státní zastupitelství zjevně nevěřilo svým smyslům, když byl vynesen osvobozující rozsudek.

Neznalost zákona neomlouvá!

I odvolal se státní zástupce a požadoval, aby byla dívka po právu potrestána.

Odvolací soud shledal, že má státní zástupce pravdu. Neznalost zákona neomlouvá. Zvlášť, pokud dívce neznámý předmět předali dobrodinci na ulici, měla o to více dbát na ověření, co že se jí to dostalo za věc do rukou.

Ostatně držení předmětu pro účely jeho užití proti jiné osobě - byť i pro sebeobranu - je ve Švédsku považováno za přípravu k páchání násilí.

Finální rozsudek nicméně i tak nevylepšil statistiky státního zastupitelství ohledně tvrdosti trestů ukládaných za nedovolené ozbrojování: dívka byla sice shledána vinnou trestným činem nedovoleného ozbrojování, avšak dostala nízký trest v délce 30 denních sazeb ve výši 50 SEK, tedy přibližně 3.500,- Kč.

Nelze než doufat, že záznam v trestním rejstříku na příštích pět let bude dostatečným ponaučením nejen pro tuto mladou kriminálnici, ale díky náležité medializaci také pro všechny švédské dívky, které by kdy pomyslely na zajištění šance na účinnou obranu prostřednictvím vhodných, avšak naprosto zakázaných předmětů.

Trestní rejstřík je totiž ve Švédsku veřejně přístupný. 

Nejenže si tak usvědčená zločinkyně nebude moci například pořídit zbrojní průkaz, ale záznam za nedovolené ozbrojování bude v příštích pěti letech jistě představovat zajímavé zpestření případných pracovních pohovorů.

Zdroj: Dagens Juridik