Když se stádo řítí do propasti, uctívá toho, kdo jej vede. Proto dnešní lidé budou spíše uctívat ty, jež je zabíjejí, ničí jejich osud a zdraví, kdo je výhledově zahubí, a budou je následovat.

28.07.2019

Všimli jste si někdy, že vás jakoby škrábe v krku? To znamená, že vám prudce poklesla energie potřebná k životu. Na ztráty jemné energie jako první reaguje štítná žláza, zároveň dochází k opětovnému vyvážení všech orgánů a přerozdělení balíků energie.
K tomu obvykle dochází, když se k vám připoutává nějaký člověk, který si z vás dělá svůj idol. Uctívání na jemné vnitřní úrovni zabíjí objekt této úcty, takže pokud si vás vnitřně zbožšťuje skupina lidí, klesají vaše šance na přežití (je to krásně vidět u Karla Gotta ).

Pokud se společnost ubírá špatným směrem, pak se lidé začnou obracet k falešným modlám. Jakýkoli člověk, který těmto lidem poskytne reálnou pomoc a naději na přežití, bude zničen jejich podvědomým uctíváním. Nejstrašnější následky našich rozhodnutí a činů jsou ty, které nevnímáme a které se projeví někdy v budoucnu. A čím vážnější pomoc od člověka dostává degenerující společnost pro své fyzické spasení a zlepšení osudu, tím rychleji na jemné úrovni bude takový člověk zničen.
Myslíte si, že se na světě objevil třeba takový Hitler náhodou? Vždyť právě jemu se klanělo celé Německo. A proč ho nezabili svým uctíváním? Protože podvědomě všichni věděli, že on zabije je, že je to šidítko, nastrčená figurka, jež jim dává falešné cíle. Proto při obrovském vnějším, až přímo fanatickém uctívání, chybělo uctívání vnitřní. A tím pádem nejenže neztrácel energii, ale naopak ji od lidí získával.
Pokud stádo běží k propasti, zašlape každého kdo se je pokusí obrátit zpátky. Proto dnešní lidé budou spíše uctívat ty, jež je zabíjejí, ničí jejich osud a zdraví, kdo je výhledově zahubí, a budou je následovat. Idea antikrista je zcela zákonitá, je to zase jen alegorie. 

Čím více se společnost vzdaluje od Boha, tím bolestivěji přijímá výzvy a obviňování proroků a tím nadšeněji uctívá ty, kteří holdují živočišným instinktům. Antikrista stejně jako ďábla vytvářejí lidé, kteří zbloudili, ztratili cestu k lásce.
Vyprávěl jsem vám předtím o případech, kdy jsem viděl, že člověk může tragicky zahynout. Pokud jsem se ho snažil před tím varovat, nebyl absolutně schopen informace chápat. Tehdy jsem pochopil, že pokud je něco předurčeno, pak člověk neuvidí a neuslyší žádná varování. Je to tzv. efekt Kassandry. Když se stádo řítí do propasti, uctívá toho, kdo jej vede.

Pokud jsem člověku naznačoval, že může dojít k neštěstí, a vedl jsem ho k pochopení toho, že je potřeba se vnitřně změnit, přehodnotit svůj postoj k minulosti, přítomnosti i budoucnosti, docházelo k udivujícím a nevysvětlitelným efektům. Člověka stejně potkalo neštěstí, ale přežil ho. 

Dokud k události nedošlo již na jemné úrovni, lze ji ještě nějak pozměnit a působit na ni. Pokud se nehoda na jemné úrovni už stala, musí k ní nevyhnutelně dojít i na vnější úrovni. Je pravda, že v autě může zůstat místo mrtvoly živý člověk.
Člověk je stvořen tak, že se bojí smrti a nemůže přijmout nevyhnutelnost. Když s takovými emocemi objevíš neodvratnou situaci na jemné úrovni a bojuješ s ní, můžeš přijít nejen o svou vlastní energii, ale i o energii svých potomků a svých budoucích životů. 

Proto je nesmírně nebezpečné vidět neodvratné události na jemné úrovni. Informovat o nich je neméně nebezpečné. Vidět je může pouze člověk, jehož vůle nebojuje s Božskou vůlí. A takoví lidé se na Zemi objevují krajně zřídka.
Pokud jsem nechtěl zemřít, vnitřně jsem si zakázal vidět neodvratné události. Nastavil jsem se tak, abych v poli byl schopen vidět pouze tu smrt, kterou lze odvrátit.

Co znamená číslo 666? Podle Bible stvořil Bůh zemi za šest dní. Šestihranné komůrky včelích pláství symbolizují strukturu vesmíru, proto číslo 6 do určité míry odráží rytmus vesmíru, který vytvořil Bůh. Člověk se skládá ze tří prvků: tělo, duch a duše, tedy materie, prostor a čas. 

Pokud neuctíváme Boha, ale to, co je Jím stvořeno, znamená to, že se vracíme k pohanskému uctívání idolů, jinými slovy uctíváme tři šestky.
Kdo je to zločinec? Ten, kdo v první řadě porušuje Boží zákon a zříká se lásky. Takový člověk porušuje mravní zákon, nejdříve nepozorovaně tím, že uctívá duchovní nebo materiální idoly, přestává pečovat o svou duši, přestává respektovat své rodiče a začíná závidět a lhát. Dříve nebo později končí jako zloděj a vrah. Jinými slovy zločin se na vnější rovině stane zjevným.

V harmonické společnosti musí existovat jak soukromé tak i kolektivní vlastnictví, jejichž součinnost vede k rozvoji. 

Pokud jeden člověk donutí jiného, aby na něm byl zcela závislý, nazývá se to otroctvím. Pokud si člověk zcela podrobí duši jiného, nazývá se to ďábelství. Člověk nemá právo zcela kontrolovat život a konání jiných lidí ... 

S.N.Lazarev