Pořád se vyznamenávají pochybné osoby, které se podílejí na rozkladu národních států v Evropě, vyzdvihují různé hlouposti a neřesti na úkor kulturnosti a morálky!

28.11.2019

Evropská unie a západ bohužel neustále vyznamenávají eurohujery, teroristy, pochybná individua, přitom vůbec nevyznamenávají slušné lidi, kteří třeba nesouhlasí s politikou Evropské unie, Evropské komise a západu.

Evropská unie a západ bohužel neustále vyznamenávají eurohujery, teroristy, pochybná individua, přitom vůbec nevyznamenávají slušné lidi, kteří třeba nesouhlasí s politikou Evropské unie, Evropské komise a západu.

Celé to vyznamenávání na špatných adresách je postaveno na hlavu, neboť jest předem naplánované a zkorumpované!

Pořád se vyznamenávají pochybné osoby, které se podílejí na rozkladu národních států v Evropě, vyzdvihují různé hlouposti a neřesti na úkor kulturnosti a morálky!

Máme 30 let od Sametové revoluce, bohužel se tolerují koncentrační tábory domovů důchodců, arogantní zdravotnictví a sociální služby, dvojí kvalita potravin, koncentrační tábory všemožných montoven, nefungující stát jako celek, kriminalita, nemocnice smrti, zadlužování republiky na další generace dopředu. 

Za chvíli tady budeme mít legalizovanou euthanázii!

A tak se ptám: 

Mají být nadále vyznamenávána prohnilá individua, jež způsobila neblahý stav a nepořádek v naší zemi i ve světě? Evropská unie by tato individua nadále vyznamenávala, jí se totiž hodí vyzdvihovat pochybné vzory a buzerovat členské státy východního bloku!

Častěji si říkám, že i já jsem měl být čestně vyznamenán a vyznamenáván, i když zastávám úplně jiné názory, než je politika Evropské unie. To se vůbec nekoná, neboť lidé s odlišnými názory a tvůrčími postoji i výsledky jsou prostě nepohodlní, jsou nuceni jen přežívat v zapomnění! Takový je i můj osud.

Vlivným politickým a ekonomickým skupinám se totiž nelíbí jakékoliv pokusy o záchranu národních států v Evropě před invazí islámských teroristů, navíc máme špatného a zaprodaného ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka, kterého je třeba ihned odvolat, neboť nehájí zájmy občanů naší země. 

Raději se dle vlády a opozice budou přijímat a živit problémoví uprchlíci na úkor těžce nemocných českých dětí!

BIS spolu s Ministerstvem vnitra si honí čarodějnice, potlačuje svobodnou tvorbu, názory i diskuse, dále dochází k zatýkání lidí za vlastní politické názory!

Jak dlouho se budou vyznamenávat jen teroristé, zaprodaní, prohnilí a problémoví? Jak dlouho se budou přehlížet, ignorovat a pronásledovat ti poslední slušní lidé, kteří usilují o záchranu naší země i Evropy?

Nenechme si ničit vlastní životy i rodnou zemi, zní aktuální moudrá rada nejen pro 21. století, čestně vyznamenávejme lidi, kteří si to opravdu zaslouží.


Václav Kovalčík, Zlín